Топ-100
Back

ⓘ Наука в Україні
                                               

Наука в Україні

Наукові дослідження в Україні вперше почали набувати систематичного характеру в XVII–XVIII століттях зі створенням і розвитком Києво-Могилянської академії та Львівського університету, де однак розвивалися переважно гуманітарні науки під домінуючим впливом релігії. Значного розвитку наука в Україні набула в XIX столітті, коли було засновано Харківський, Київський і Одеський університети, які стали науковими центрами України і до викладання в яких залучалися іноземні науковці, що дозволило створити власні наукові школи високого рівня. Визначальним у розвитку української науки стало створення ...

                                               

Національна академія наук України

Національна академія наук Украини - вища наукова самоврядна організація України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні.

                                               

Історія науки

Історія науки - дослідження феномену науки в його історії. Наука, зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній світ, отриманих науковим співтовариством. Оскільки з одного боку наука представляє обєктивне знання, а з іншого - процес його отримання і використання людьми, сумлінна історіографія науки повинна брати до уваги не тільки історію думки, а й історію розвитку суспільства в цілому.

                                               

Національна академія педагогічних наук України

Національна академія педагогічних наук України є самоврядною науковою організацією у галузі освіти, педагогіки і психології, заснованою на державній власності і створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.

                                               

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освити і науки Украини - центральний орган виконавчої влади України. Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу передачі технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду контролю за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, ...

                                               

Національна академія медичних наук України

Національна академія медичних наук України заснована Указом Президента України від 24 лютого 1993 р. N 59. Академія є державною науковою організацією з проблем медицини та охорони здоровя, заснованою на державній власності, яка діє відповідно до законодавства України на самоврядній основі. Статус національної Академії надано Указом Президента України від 24 лютого 2010 р. N 255.

                                               

Україна. Наука і культура

Щорічник "Україна. Наука і культура" засновано у 1966 році Національною академією наук України та Товариством "Знання". З 1992 року має сучасну назву, до того називався "Наука і культура".

                                               

Заслужений діяч науки і техніки України

Заслужений діяч науки і техніки Украини - державна нагорода України - почесне звання України, яке надається Президентом України відповідно до Закону України "Про державні нагороди України". Згідно з Положенням про почесні звання України від 29 червня 2001, це звання присвоюється: Особи, яких представляють до присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України", повинні мати вищу освіту на рівні спеціаліста або магістра.

                                               

Історія освіти в Україні

Україна має давні традиції освіти, витоки якої сягають Великокняжої України-Русі. Отже, резюмуючи ці короткі тези про вітчизняну освіту і науку розглядуваного періоду, треба виділити такі принципи, характерні риси освіти доби Великокняжої України-Руси. По-перше, це відкритість до світу, активне вбирання, запозичення і використання для освіти набутків та знань інших народів. Елементами, фактами, які ілюструють цю відкритість, є орієнтація в освіті на її полімовність при грецькій домінанті, широка перекладацька діяльність освітніх центрів. По-друге, у вітчизняній освіті і науці того часу чіт ...

                                               

Державна премія України в галузі науки і техніки

31 травня 2016 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затверджено в новій редакції Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки, внесені зміни до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки. Щорічно присуджуватиметься до пятнадцяти Державних премій, а кількість співавторів кожної наукової роботи, що висуватиметься для відзначення, складатиме не більше восьми осіб. Заснована постановою ЦК Компартії України та Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1969 року.

                                               

Рибогосподарська наука України

"Рибогосподарська наука України" Fisheries Science of Ukraine - науковий академічний журнал з господарчої іхтіології Інституту рибного господарства Національної академії аграрних наук України.

                                               

Академія наук вищої школи України

Заснування АН ВШУ відбулося на тлі процесів демократизації української науки, які відбувалися на початку 1990-х. Воно стало відповіддю на обєктивну потребу піднести статус університетської науки, яка в рамках адміністративної системи, виробленої ще за часів СРСР, перебувала в дискримінованому становищі щодо науки академічної. Першу ініціативну групу зі створення АН ВШУ склали відомі українські вчені, професори Київського національного університету ім. Т. Шевченка доктори фізико-математичних наук Віталій Іларіонович Стріха і Юрій Іванович Чутов, та доктор геолого-мінералогічних наук Микола ...

                                               

Бібліометрика української науки

Бібліометрика української науки - національний бібліометричний та наукометричний сервіс, призначений для формування в суспільстві цілісного уявлення про стан та динаміку процесів, що мають місце в науковому середовищі України. На основі глибокого бібліометричного аналізу публікацій сервіс проводить багатокритеріальне регулярне дискретне рейтингування субєктів наукового простору України. Бібліометрика української науки є національним сегментом проекту Ranking of Google Scholar Profiles.

                                               

Академія інженерних наук України

Академія інженерних наук України - громадська організація, що обєднує науковців і інженерів-практиків. Заснована у червні 1991 року в Києві. Президент - Анатолій Васильєв. Із 1996 року видає журнал "Вісник Інженерної академії України", який включено у перелік наукових видань ВАК України.

                                               

Вища атестаційна комісія України

Вища атестацийна комисія Украини - колишній центральний орган виконавчої влади України, підвідомчий Кабінету Міністрів України. ВАК займався атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. ВАК України було утворено Указом Президента України від 25.02.1992 року № 100. Перший голова ВАК України - І. П. Дзюб 1992 - 1996 рр. ВАК України взяв за основу радянську модель спеціалізованих вчених рад, систему кодування і назв наукових спеціальностей, за якими захищаються дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук і доктора наук. 9 грудня 2010 Вищу атестаційну коміс ...

                                               

Відкритий український індекс наукового цитування

Відкритий український індекс наукового цитування ; англ. Open Ukrainian Citation Index, OUCI - пошукова система і база даних наукових цитувань, які надходять від усіх видань, що використовують сервіс Cited-by від CrossRef та підтримують Ініціативу для відкритих цитувань. Система OUCI покликана спростити пошук наукових публікацій, привернути увагу редакцій до проблеми повноти та якості метаданих українських наукових видань, покращити представлення українських наукових видань у спеціалізованих пошукових системах, дозволити бібліометристам вільно вивчати звязки між авторами та документами з р ...

                                               

День науки

В СРСР День науки відзначався в третю неділю квітня. Свято встановлено в Україні "… на підтримку ініціативи відомих вчених, наукових установ, а також професійних спілок України …" згідно з Указом Президента України "Про День науки" від 14 лютого 1997 року № 145/97. Це свято є іншим, ніж Всесвітній день науки, який відзначають щорічно 10 листопада.

                                               

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1991)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - регулює відносини, повязані з науковою і науково-технічною діяльністю. Прийнятий 13 грудня 1991 року, реєстраційний N 1977-XII. Містить шість розділів і 44 статті. 26 листопада 2015 року Верховна Рада України затвердила новий Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

                                               

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (2015)

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність" - Закон України, прийнятий 26 листопада 2015 року на заміну попередньому Закону, що діяв з 1991 року. Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для їх провадження, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.

                                               

Краєзнавство в Україні

Існують різні рівні організації краєзнавчого руху в Україні. До загальнодержавного відносяться: Національна спілка краєзнавців України, Товариство охорони памяток історії та культури, Українське товариство охорони природи, Українське географічне товариство тощо. Регіональний і місцевий рівні представленні різноманітними громадськими організаціями, фондами і товариствами.

                                               

Масив черенковських телескопів

Масив черенковських телескопів - інтернаціональний проєкт побудови наступного покоління наземних інструментів для дослідження космічного простору в діапазоні гамма-випромінювання від десятків ГеВ до понад 100 ТеВ. Обсерваторію пропонується зробити відкритою і доступною широкому співтовариству астрофізиків. Проєкт буде складатися з двох масивів атмосферних черенковських телескопів, одного у північній півкулі з акцентом на вивчення позагалактичних обєктів найнижчих енергій, а другого в південній півкулі, який має покривати повний діапазон енергій та фокусуватися на галактичних джерелах. Прог ...

                                               

Національний фонд досліджень України

|розмір_зображення= Національний фонд досліджень України - державний цільовий фонд, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок.

                                               

Перелік наукових спеціальностей

Перелік наукових спеціальностей -- це перелік, за яким готуються наукові кадри відповідно до наукових дисциплін. В Україні перелік наукових спеціальностей затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та реєструється в Міністерстві юстиції України. Чинний перелік складається за підписами директорів департаментів МОНмолодьспорту: Департаменту атестації кадрів. Департаменту роботи з персоналом та керівними кадрами; За затвердженим переліком наукових спеціальностей в Україні: присуджуються наукові ступені і присвоюються вчені звання. здійснюється підготовка наук ...

                                               

Реєстр наукових фахових видань України

"Реє́стр наукових фахових видань Украини" - довідково-інформаційний ресурс, призначений для інформування наукової громадськості та покращення доступу до відомостей про українські наукові видання з різних галузей знань. Створений фахівцями ДНУ УкрІНТЕІ. Відомості про наукові фахові видання, представлені на ресурсі, регулярно оновлюються, а загальний перелік актуалізується відповідно до рішень, прийнятих МОН України згідно з наказом від 15.01.2018 р. №32. Ресурс розрахований на науковців, освітян, інноваторів, наукові установи та організації України, заклади вищої освіти, юридичних та фізичн ...

                                               

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради є основною ланкою в системі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Спеціалізовані вчені ради утворюються за рішенням Вищої атестаційної комісії України у вищих навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації, у інших установах, які проводять наукові, науково-технічні дослідження, а також мають високий рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Спеціалізовані вчені ради створюються за науковими спеціальностями і, відповідно, за цими спе ...

                                               

Список посад наукових працівників

Список посад наукових працівників - складений за Переліком посад наукових працівників установ, організацій, підприємств, вищих навчальних закладів, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до Закону України" Про наукову і науково-технічну діяльність”

                                               

Українська культура і наука в Російській імперії

Українська культура в Російській імперії - періоду XVIII–XIX ст. розвивалась в суперечливих умовах. З одного боку можна відмітити меценатську діяльність багатьох гетьманів України цього періоду, зокрема І. Мазепи, Д. Апостола та інших. Їхня діяльність дала поштовх для розвитку багатьох галузей науки та культури. З іншого - руйнівним чинником для української культури була великодержавницька політика російського царизму - ліквідація посади гетьмана у 1764р., зруйнування Січі Катериною ІІ, ліквідація територіально - адміністративного устрою Гетьманщини у 1783 році., впровадження кріпосного пр ...

                                               

Українська школа гірничої інженерії

Українська школа гірничої інженерії - громадська наукова організація, інформаційна науково-практична школа підземної розробки корисних копалин, заснована українськими науковцями-гірниками у 2007 році.

                                               

Фізика в Україні

Фізика в Україні. До 18 століття слово "фізика" у його первинному значенні окреслювало все знання чи уявлення про природу. Ще у 19 столітті в Західній Європі слово фізика було синонімом загального терміну "природознавство". Сучасний поділ природознавства на біологію, хімію, фізику, астрономію тощо відбувся в наслідок поширення і поглиблення знання в усіх цих ділянках.

                                               

Філософія в Україні

Філософія - це знання першооснови буття, спосіб їх пізнання, смисл людського існування, мета, цінності та ідеали суспільства. Філософія майже завжди прагнула до того, щоб ця першооснова, яку вона шукає, спосіб її пізнання, система людських цінностей та суспільний ідеал були єдиними.

                                               

Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

|розмір_зображення= Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді - державний цільовий фонд при Президентові України, метою якого є надання грантів для підтримки наукових досліджень і розробок молодих вчених держави.

                                               

Школа Газогідратних технологій

Школа Газогідратних технологій - наукова спільнота в Україні, яка обєднує науковців і практиків, що досліджують газові гідрати, зокрема, метанові гідрати. Проводить фахові конференції з міжнародною участю. Утворена в 2014 році. Остання конференція - "Газогідратні технології у гірництві, нафтогазовій справі, геотехніці та енергетиці" відбулася 9-11 листопада 2016 р. в Національному гірничому університеті. Основні учасники - наукові працівники університетів та інститутів України, зокрема: Національний гірничий університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, ...

                                     

ⓘ Наука в Україні

  • розвивалися переважно гуманітарні науки під домінуючим впливом релігії. Значного розвитку наука в Україні набула в XIX столітті, коли було засновано Харківський
  • академія наук Украини НАН України - вища наукова самоврядна організація України що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні У складі
  • Історія науки - дослідження феномену науки в його історії. Наука зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній
  • Міністерство освити і науки Украини МОН України - центральний орган виконавчої влади України Міністерство освіти і науки України є головним органом
  • педагогічних наук України стали 15 відомих в Україні вчених Федір Арват, Гончарук Є. Г., Захаренко О. А., Каніщенко Л. О., Киричук О. В Мадзігон В М., Мокін
  • академії наук України тоді ще АН УРСР було організовано відділення проблем медицини. Але провідні учені - медики розуміли необхідність створення в Україні Академії
  • діяч науки і техніки Украини - державна нагорода України - почесне звання України яке надається Президентом України відповідно до Закону України Про
  • Рибогосподарська наука України Fisheries Science of Ukraine - науковий академічний журнал з господарчої іхтіології Інституту рибного господарства
  • Ярославичів, 1998. - 239 c. Наука та освіта в Україні сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення С. О. Довгий Наука та наукознавство. - 2001.

Users also searched:

...
...
...