Топ-100
Back

ⓘ Населення України
                                               

Населення України

Чисельність населення Украини на 1 липня 2020 року згідно з даними ООН становила 43.733 млн осіб разом з Кримом. За оцінкою Державної служби статистики України, станом на 1 січня 2021 року чисельність наявного населення України з врахуванням тимчасово окупованої території Донецької області, Луганської області, але без Автономної Республіки Крим і міста Севастополь становила 41 588.4 тис. осіб. Чисельність українців стабільно зменшується, народжуваність 2017 року становила 10.3 ‰, смертність - 14.4 ‰, природний приріст - -0.41 %. Історично чисельність населення країни зростала так: станом н ...

                                               

Перепис населення України (2001)

Перепис населення України 2001 року - перший Всеукраїнський перепис населення, що відбувся 5 грудня 2001 року в Україні. Перепис населення України 2001 року став першим і поки єдиним переписом населення незалежної України.

                                               

Перепис населення України (2023)

Всеукраїнський перепис населення 2023 року - другий всеукраїнський перепис населення України, що планується до проведення у листопаді-грудні 2023 року. Його проведення планувалося ще з 2011 року.

                                               

Міста України (за населенням)

Нижче наведений список усіх міст України, а також їхнє наявне населення за даними Всеукраїнського перепису населення 5 грудня 2001 року та статистичного збірника "Чисельність наявного населення України" Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2014 та 2020 років. Населення міст на 2001 рік подане в межах на 1 січня 2003 року, населення 2014 року - в межах на 1 січня 2014 року. За цей період межі міст могли змінитися. Наприклад, у 2003 році зі складу Чернівців було виділене село Новий Киселів, у 2009 році до складу міста Запоріжжя було включене смт Тепличне населення 2001 ро ...

                                               

Переписи населення України

Переписи населення України - періодичний облік населення України, що з 2001 року проводиться Державною службою статистики України. Станом на 2019 рік в незалежній Україні був проведений один перепис населення. За цим показником серед колишніх країн СРСР Україні поступається лише Узбекистан. Наступний, другий перепис, переносився 5 разів та ще не був проведений.

                                               

Список областей України за чисельністю населення

Ця стаття є списком областей України за кількістю наявного населення, площею та густотою населення, за даними Держстату на 1 січня 2020 року. Дані для Автономної Республіки Крим та міста Севастополя наведені за 1 квітня 2014 року.

                                               

Національний склад населення України

Характерною особливістю етнічної історії України є формування багатоетнічного складу її населення. Воно на всіх етапах історичного розвитку вбирало іншоетнічні субстрати, однак механізм цього процесу у різні часові періоди був різним. Можна виділити три основних етапи формування національного складу. Перший із них, що стосується періоду існування археологічних культур, відтворює процес етнокультурної взаємодії, нерідко обєднуючи полярні культури, скажімо, землеробську, скотарську, культуру осілих і культуру кочових племен. Другий етап повязаний з Великим переселенням народів IV - IX ст. - ...

                                               

Історична демографія України

У статті описується історичну динаміку чисельності населення та інших демографічних та етномовних характеристик територій, які увійшли до складу України, а також фактори впливу на демографічні процеси.

                                               

Густота населення

Густота населення - рівень заселеності певної території; кількість постійного населення, що проживає на одиниці площі. При обчисленні густоти населення інколи виключається незаселена територія, а також великі внутрішні водні простори. Застосовуються показники густоти окремо сільського і міського населення. Густота населення дуже нерівномірна по континентах, країнах і частинах країн залежно від характеру розселення людей, щільності і розмірів поселень. У великих містах і на урбанізованих територіях вона, як правило, набагато вища, ніж в сільській місцевості. Тому цей показник якого-небудь р ...

                                               

Перепис населення УРСР (1989)

Перепис населення УРСР 1989 - останній перепис населення в Українській радянській соціалістичній республіці. Складова перепису населення СРСР 1989, що проводився 12 січня 1989 року. За даними перепису в республіці проживало &&&&&&&051452034.&&&&00 51 452 034 осіб. Українці, що були титульною нацією республіки, становили близько 72 % усіх мешканців. Найбільшою національною меншиною були росіяни - 22%. В УРСР переважало міське населення, що становило близько 67%. На 1000 чоловіків припадало 1163 жінки. В республіці населення молодшого віку становил ...

                                               

Райони України

Не плутати зі Списком районів України у 1966 - 2020 роках Не плутати зі Списком міських районів України Райони України є адміністративно-територіальними одиницями верхнього рівня в регіонах країни. Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 № 807-IX "Про утворення та ліквідацію районів", замість 490 районів і 178 міст регіонального підпорядкування, було створено 136 нових збільшених районів, бо основні повноваження райрад перейшли на нижчий ради громад і вищий ради областей рівні. Де-юре в Україні 140 районів, бо 14 районів у АР Крим будуть ліквідовані лише після деокупації, заміс ...

                                               

Список найбільших міст на території України за роками

Цей список включає в себе найбільші міста, що протягом історії знаходились на території сучасної України. Кількість населення до XIX століття є не достовірним переписом, а лише оцінкою істориків, визначеною за певними критеріями. В спірних питаннях істориків, що до чисельності населення наведене середнє ймовірне значення.

                                               

Антропологічний склад українців

Після II СВ новий етап розвитку розпочався в середині 1950-х років опісля створення групи антропології при ІМФЕ АН УРСР на чолі з Іваном Підоплічком. 1956-го року розпочала роботу Українська експедиція очолювана Василем Дяченко: протягом восьми сезонів було обстежено майже 80 територіальних громад українців понад 10 тис. осіб та понад 45 вибірок інших народів. Програма досліджень охопила широкий комплекс соматологічних ознак згідно сучасної методики. Зібрані дані Дяченко узагальнив у своїй монографії, котра стала визначальною працею для вітчизняної антропології. Його фундаментальні дослідж ...

                                               

Демографічна криза в Україні

В Україні тенденція негативного природного приросту населення окреслилась на початку 90-х років XX століття. В сільській місцевості смертність почала перевищувати народжуваність ще у 1979 році, в містах - у 1992 році, в загальноукраїнському масштабі - у 1991 році. Дослідник Т. Соботка, який вивчає динаміку чисельності населення, називає три фактори, що сприяють депопуляції: а) зниження рівня народжуваності; б) масова міграція; в) відносно висока смертність. Глобальна тенденція падіння рівня народжуваності в Україні посилилася у 90-х роках XX століття у звязку з економічною кризою, зниження ...

                                               

Криза демореальності в Україні

Криза демореальності в Україні Окремі параметри демографічних процесів в Україні мали негативну динаміку ще від 1960-х рр. На поч. 1990-х відносно плавне погіршення зазнало різкого прискорення, зявилися ін. руйнівні фактори і процес самовідтворення населення увійшов у стан гострої кризи. Відбулося незворотне за тогочасних умов падіння абсолютних і відносних показників народжуваності. За офіційними статистичними даними, середньорічний темп зниження сумарного показника народжуваності в останнє десятиліття 20 ст. був у 10 разів вищим, ніж за попереднє 30-річчя, і вдвічі вищим, ніж у катастроф ...

                                               

Найбільші села України

За результатами перепису населення 2001 року в Україні налічувалося 94 сільські населені пункти, що мали населення понад 5 тис. осіб і де загалом проживало 599 тис. осіб. Найбільша кількість таких сіл була зафіксована у Одеській, Закарпатській, Чернівецькій, Київській та Запорізькій областях. У таблиці нижче подані сільські населені пункти з постійним населенням понад 5000 мешканців за даними перепису 2001 року:

                                               

Національні меншини в Україні

Націонaльні менш́ини в Україні - національною меншиною вважається фізичний масив людей некорінного етнічного статусу, які живуть в сучасному для себе етносередовищі. Цими словами починається ЗАКОН УКРАЇНИ Про національні меншини в Україні від 26.06.1992 та має на своєму початку ДЕКЛАРАЦІЯ прав національностей України. Ці нормативно-правові акти "прагнучи утвердження в незалежній, демократичній Україні священних принципів свободи, гуманізму, соціальної справедливості, рівноправності всіх етнічних груп народу України" гарантують всім народам, національним групам, громадянам, які проживають н ...

                                               

Рух людності

Рух людності - зміни в стані людності, спричинені природним рухом і міграцією людності - її переміщеннями в межах однієї країни або з однієї до другої. Валяне природного приросту становить дійсний приріст населення.

                                               

Трудова міграція в Україні

Трудова міграція в Украині - пересування особи з метою тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням державного кордону або меж адміністративно-територіальних одиниць України. За даними представництва ООН в Україні, кожен пятий українець є потенційним мігрантом і хотів би виїхати з населеного пункту, в якому живе. При цьому з тих, хто вирішив їхати, близько 15 % зробили свій вибір на користь іншої місцевості в Україні і лише 5 % мають намір виїхати за межі держави.

                                               

Трудові ресурси в УРСР

Трудови ресурси поряд з наявними природними ресурсами і засобами виробництва, є складовою частиною продуктивних сил суспільства. Чисельність і структура трудових ресурсів безпосередньо повязані з чисельністю населення, його зростанням та віковою структурою, а економічна ефективність їх з такими чинниками, як наявне законодавство, підготовка і розподіл кваліфікованих кадрів, продуктивність праці, заробітна плата, географічне розміщення, життєвий рівень населення, міграційні та урбанізаційні процеси тощо… Згідно з радянським законодавством, до трудових ресурсів належало населення віком від 1 ...

                                               

Українці в Україні

Українці на території України - українці, що проживають або історично проживали на теренах сучасної України. За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року, серед громадян України налічувалося 37 541 693 українців за національністю, що становило 77.82 % усього населення. Українці переважають у всіх адміністративних регіонах країни, за винятком Автономної Республіки Крим і Севастопольської міськради.

                                     

ⓘ Населення України

  • населення України Коефіцієнти загального руху населення Народжуваність блакитний смертність червоний і природний рух зелений населення України
  • переписом населення незалежної України У жовтні 2000 року Верховна Рада України ухвалила Закон України Про Всеукраїнський перепис населення - основний
  • Всеукраїнський перепис населення 2023 року - другий всеукраїнський перепис населення України що планується до проведення у листопаді - грудні 2023 року
  • Чисельність наявного населення України Державного комітету статистики України станом на 1 січня 2014 та 2020 років. Населення міст на 2001 рік подане
  • Переписи населення України - періодичний облік населення України що з 2001 року проводиться Державною службою статистики України Станом на 2019 рік в
  • Список областей України за середньою заробітною платнею Густота населення України У списку також окремо відображено загальні дані України та її окремих
  • Характерною особливістю етнічної історії України є формування багатоетнічного складу її населення Воно на всіх етапах історичного розвитку вбирало іншоетнічні
  • території, яка зараз входить до складу України мешкало приблизно 5, 7 млн населення Зокрема на правобережній Україні яка входила до складу Польщі 3, 6 млн
  • представлені народи України за мовними сім ями і групами. Населення України Національний склад населення України Мови в Україні Раси України Всесоюзная перепись

Users also searched:

...
...
...