Топ-100
Back

ⓘ АвстромарксизмАвстромарксизм
                                     

ⓘ Австромарксизм

Австромарксизм - європейська лівореформістська ідеологічна та політична течія. Склалася на початку 20 століття в австрійській соціал-демократії. Набула поширення у міжвоєнну добу, пішла на спад з початком Другої світової війни. Ідеї австромарксизму, зокрема концепція культурно-національної автономії, мали свого часу певний вплив на українську соціал-демократію.

                                     

1. Виникнення

Австромарксизм виник у 90-х pp. 19 століття як система поглядів лідерів Соціалістичної партії Австрії Отто Бауера, Віктора Адлера та Макса Адлера та ін. і на початку 20 століття склався в політичну течію.

                                     

2. Ідеї

У світоглядному відношенні австромарксизим поєднує марксизм із неокантіанством. Австромарксисти обстоювали необхідність проведення фундаментальної ревізії марксистської теорії з огляду на:

  • диференціацію робітничого класу й істотні зрушення у класовій структурі поява середнього класу;
  • організаційні зміни в економіці розвинутих капіталістичних країн;
  • динамізм етнонаціональних відносин.

Адаптуючи марксизм до реалій тогочасного життя, ідеологи австромарксизму. розробили низку концепцій, зокрема національно-культурної диференціації, еволюційно-національної політики О.Бауер, організованого капіталізму Р.Гільфердінг, класу сфери послуг К.Реннер, синтезу приватної ініціативи, державного регулювання й антикризових заходів тощо. Ключові положення автстромаксизму ґрунтувалися на концептах соціалізованої гуманності та нації як культурної спільноти. Політична програма австромарксизму базувалася на засадах соціального реформізму і культурно-національної автономії. Теоретики австромарксизму вважали, що елементи соціалізму поступово визрівають у надрах капіталізму, зокрема внаслідок соціалізації капіталістичної промисловості. Здебільшого австромарксизм орієнтувався на конституційні засоби та форми політичної боротьби у межах парламентської демократії, хоча й не цурався ліворадикальної риторики, переважно в агітаційних цілях. Деякі концепти та установчі положення австромарксизму знайшли відображення у повоєнних програмних документах 1947, 1958, 1978 років Соціалістичної партії Австрії.

                                     

3. Література

  • Українська радянська енциклопедія: у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. - 2-ге вид. - К.: Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
  • В. Бушанський. Австромарксизм // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець голова, Ю. Шаповал заст. голови та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – с.8 ISBN 978-966-611-818-2
  • Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Головна ред. УРЕ, 1986.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →