Топ-100
Back

★ Економічна історія України                                     

★ Економічна історія України

Див. Економіка Київської Русі

Розквіт Київської Русі у IX–XI ст. зумовлений головним чином її вигідним географічним положення на перехресті торгових шляхів і звязками з країнами Заідної Європи, Півночі і Півдня. У XII ст., після перекриття кочовиками торгового шляху Дніпром "з варяг в греки", стався розпад Київської Русі на незалежні князівства. Виснажена міжусобицями, нападами половців, монголо-татар, поляків і литовців, вони стали околичними землями інших, більш могутніх держав.

                                     

1. Економіка України в складі ВКЛ і РП

Зруйнована економіка була відновлена лише у XV–XVII ст. як частина аграрного господарства Польського королівства, а потім польсько-литовської Речі Посполитої.

                                     

2. Економіка України в складі Російської імперії

Після інтеграції з Російською імперією у XVII–XVIII ст. Україна стала головною житницею Росії. У кінці 19 ст. Донецький басейн Донбас перетворився в головний гірничодобувний і металургійний центр України, а Одеса стала її головним морським портом.

                                     

3. Економіка УРСР

При радянській владі Україна зберегла статус розвиненого аграрного і гірничодобувного регіону. Крім того, розвинулася обробна промисловість, транспорт і сфера послуг.

Незважаючи на значне руйнування під час Другої світової війни, Україна залишилася однією з найрозвиненіших республік СРСР. Все ж у 1945 р. Україна дала 18% загальносоюзного виробництва чавуну і 11.2% сталі. Всього до травня 1945 р. було відбудовано і введено в дію майже 3 тис. великих промислових підприємств України, що становило майже третину довоєнних виробничих потужностей. Економіка відновлювалася, але у 1945 р. виробництво у республіці становило тільки 26% довоєнного рівня.

Україна в основному завершила відбудову поруйнованої війною промисловості тільки у пятій пятирічці 1951–1955 рр.

Згідно із західними оцінками, національний дохід України на душу населення в 1970-х роках був вищим, ніж в Італії. У кінці 1970-х років зростання припинилося, в 1980-х роках почався спад, а після 1990 вибухнула економічна криза.

У період існування СРСР економіка України була підлегла диктату Держплану СРСР, який спільно з українським Держпланом розробляв пятирічні плани її розвитку як інтегральної частини радянської економіки. Українські підприємства були підлеглі союзним міністерствам у Москві або республіканським міністерствам у Києві.                                     

3.1. Економіка УРСР Перехідний період

Після 1991 року підприємства, незважаючи на приналежність, що збереглася формально до державної власності, потрапили під контроль своїх директорів. До 1996 р. близько 6 тисяч середніх і великих підприємств стали акціонерними товариствами, а до 1998 р. було приватизовано 45 тисяч невеликих підприємств і майже 99% магазинів роздрібної торгівлі, підприємств торгівлі і сфери послуг.

Загальне число безробітних в 1998–1999 досягло 2 млн. осіб. У пошуках роботи до 7 млн. осіб. полишили країну т. зв. "четверта хвиля" трудової еміграції.

                                     

4. Становлення економіки незалежної України

Зниження національного прибутку становило 11–15% на рік в 1991–1994 рр., у 1995 р. ВНП становив 2 400 дол. на душу населення. Результатом гіперінфляції стало майже повне руйнування в 1993–1994 рр. економіки країни, до 1997 р. інфляцію вдалося припинити, але середньомісячний прибуток громадян становив 90 дол. У 1997 чисельність трудових ресурсів становила 22.6 млн. осіб. У галузевій структурі зайнятості переважає сфера послуг - 49%. У промисловості і будівництві зайнято 30%, у сільському, лісовому і рибному господарстві - 21 %.

В Україні виділяють три економічних райони: Донецько-Придніпровський, Південно-Західний і Південний. У першому зосереджені підприємства гірничодобувної, металургійної, хімічної і важкої промисловості. У другому - обробна, легка і харчова промисловість. У Південному районі переважають суднобудування, портове господарство й індустрія відпочинку. Повсюдно сприятливі умови для сільського господарства. Західні і центральні області України спеціалізуються на технічних і харчових культурах, в південній Україні переважає зернове господарство і садівництво, біля великих міст розвинене овочівництво.

Великі металургійні заводи споруджені в Запоріжжі, Маріуполі, Дніпропетровську, Донецьку, нафтопереробні заводи є в Херсоні, Одесі, Дрогобичі, Кременчуці, Лисичанську. На Донбасі і в Придніпровї розвинена хімічна промисловість, яка продукує соду, сірчану кислоту, добрива, синтетичні смоли, пластмаси, волокна, шини і різні хімікати. Україна виробляє також обладнання для важкої промисловості, енергетики, залізничного транспорту локомотиви, вантажні вагони, гірничодобувної промисловості, автотранспорту, цивільної авіації пасажирські літаки, авіаційні двигуни і сільського господарства трактори, сільгосптехніка. Крім того, виготовляється широкий спектр побутової, а також компютерної техніки. Космічні технології і озброєння - важливий напрям розвитку машинобудування України. Військово-промисловий комплекс на початку 1990-х років давав близько 1 / 4 обсягу промислового виробництва України. Промисловість будівельних матеріалів виробляє цемент 5 млн. т у 1997 р, залізобетонні конструкції, ізоляційні, облицювальні і стінові матеріали, асбесто-цементні вироби і шифер, силікатне скло, кераміку і фаянс. За період з 1918 по 1980 рр близько 62% всіх капіталовкладень було скеровано в будівництво.

Рільництво і скотарство - традиційний вид занять населення країни з часів Трипілля 4–2 тис. до н. е. Сприятливі кліматичні умови і ґрунти забезпечують відносно високу врожайність. У 1985 р. УРСР дала 46% усієї пшениці, 56% кукурудзи, 60% цукрових буряків, 50% соняшника в СРСР. Виробництво яловичини становило 24% від загальносоюзного. У подальші роки сільськогосподарське виробництво України стало знижуватися: в 1997 р. Україна виробила 35.4 млн. т зерна проти 38.7 млн. т у 1991, 17.5 млн. т цукрового буряка проти 36.3 млн., 1.9 млн. т мяса проти 4.1 млн. і 13.7 млн. т молока проти 22.7 млн. Скорочення виробництва повязане з дезорганізацією господарства, скороченням ринку збуту сільськогосподарської продукції і зростанням конкуренції з боку зарубіжних товаровиробників. У 1976 р. улов риби в Україні становив 1.1 млн. т 12 % від загальносоюзного, в 1991 - 816 тис. т. У 1890-х роках 18% території України було покрито лісами. Знищення лісів протягом двох світових воєн, хижацька експлуатація в царський час і при Габсбургах, але особливо при радянському режимі, привели до скорочення площі лісів до 13% на початку 1990-х років. У 1997 р. було вироблено 5 млн. кубометрів лісоматеріалів проти 8 млн. у 1991, 88 тис. т паперу проти 353 тис., 463 тис. т картону.

Приватизація сільгоспугідь стала однією з головних цілей, поставлених Українською державою після 1991 року. Перешкоди на шляху приватизації землі вельми значні: сільське населення в основному жінки, що постаріло, недостача капіталу у селянства, відсутність допомоги держави. До січня 1998 р. в Україні було майже 36 тисяч приватних селянських господарств і 8 тис. великих колективних господарств.

Україна має значні запаси камяного вугілля Донецький і Волинський басейни і бурого вугілля Дніпровський басейн, невеликі родовища нафти і природного газу розташовані в Прикарпатті і на північному сході республіки. Ці енергетичні ресурси використовуються на великих ТЕС. На Дніпрі побудований каскад ГЕС. Понад 30 % електроенергії в Україні дають АЕС. Власні паливні ресурси забезпечують лише 58 % потреб України, інша їх імпортується г. ч. з Росії і Туркменістану.

У 2001 р. структура споживання електроенергії та палива: 135.8 млрд кВт год. Вугілля та продукти його переробки - 64.2 млн. т, природний газ - 65.8 млрд кубометрів, нафта і газовий конденсат - 16.9 млн. т.

                                     

5. Див. також

 • Історія освоєння мінеральних ресурсів України.
 • Корисні копалини України.
 • Економіка України.
 • Машинобудівна промисловість України.
 • Житлово-комунальне господарство.
 • Хімічна промисловість України.
 • Вугільна промисловість України.
 • Гірнича промисловість України.
 • Нафтогазовий комплекс України.
 • Історія промисловості в Україні.
 • Сільське господарство України.
 • Геологія України.
 • Харчова промисловість України.
 • Металургійна промисловість України.
                                     

6. Джерела та література

 • Ясь О. Вступна стаття до розвідки О. Оглоблина "Проблема української економіки в науковій і громадській думці XIX–XX в. До 90-річчя першої публікації статті" / / Український історичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 175–183, Оглоблин О. Проблема української економіки в науковій і громадській думці XIX–XX в. До 90-річчя першої публікації статті / / Там само. – С. 184–202.
 • В. Д. Базилевич. Економічна історія / / Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба / голов. редкол. І. І. Лукінов. - Т. 3, Кн. 2. - К.: Наукова думка, 1987. - 440 с.
 • Гірничий енциклопедичний словник: у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. - Д.: Східний видавничий дім, 2004. - Т. 3. - 752 с. - ISBN 966-7804-78-X.
                                     
 • суспільства. Економічна історія займає проміжне положення між історичною та економічною науками, є однією з так званих суміжних наук. Економічна історія - наука
 • Історія економічної думки в Україні від найдавніших часів до початку 20 ст. В літературі є різні тлумачення терміна економічна думка Найбільш загальним
 • економіка економічна теорія не була окремою дисципліною, а частиною філософії аж до промислової революції XVIII - XIX століть і Європейського економічного дива
 • Нова економична политика НЕП - економічна політика, яка проводилася в Радянських республіках починаючи з 1921 року. Запроваджена весною 1921 року
 • Історія євреїв в Україні - Євреї мешкали на теренах етнічної України протягом двох тисячоліть і мали глибоко розвинені громади та релігійне життя. Євреї
 • населення, історія суспільно - географічної думки в Україні Економічна географія Голиков А. П., Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Вступ до економічної і соціальної
 • рос. СПб.: Пневма. Економічна теорія - Енциклопедія сучасної України Економічна енциклопедія, 2000 - 2002 рр. Економічна теорія: навч. посіб. О
 • Історія України - історія земель сучасної України українського народу та інших національностей, що проживають на території України від доісторичних
 • тому економічна система має складну структуру, яка утворюється в процесі взаємодії окремих елементів, якими є: продуктивні сили, техніко - економічні та


                                     
 • відрізку 2 - 3 квартали. Економічна криза - Органічний розлад господарського життя, наслідком якого є втрати доходів та багатств або економічна смерть значної частини
 • Історія Слобідської України - історична праця Дмитра Івановича Багалія. Книга обіймає широке коло історико - географічних, соціально - економічних і культурних
 • Хронологія великих економічних проєктів України - список найбільш вагомих економічних проєктів держави з 1992 року до теперішнього часу, а також запланованих
 • Інститут історії України НАН України - К. : Наукова думка, 2005 - Т. 3 : Е - Й - 672 с. : іл - ISBN 966 - 00 - 0610 - 1. В.С.Бруз. Економічна і Соціальна
 • соціологічні методи. Економічна соціологія спирається на специфічні уявлення про дію людини, розвитку господарства і суспільства. Економічна соціологія являє
 • та сільського господарства України Мінекономрозвитку України - міністерство, центральний орган виконавчої влади України Формує та реалізує державну
 • Європейська економічна комісія Організації Об єднаних Націй ЄЕК ООН - одна з 5 регіональних комісій ООН, що входить в систему допоміжних органів Економічної і
 • розвиток класово антагоністичного суспільства. соціально - економічна система Соціально - економічна поведінка базис і надбудова О. Коппель. Формаційна теорія
 • Історія України - Руси - 10 - томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої
 • Союзом, Європейськими спільнотами чи Європейською Спільнотою Європейська економічна спільнота ЄЕС англ. European Economic Community, EEC - нині не існуюча
 • прогнозування НАН України - академічна установа НАН України Інститут є правонаступником з 2005 Інституту економічного прогнозування НАН України який було створено
                                     
 • світового господарства. Економічна та соціальна географія Шаблій О. І. Економічна географія Енциклопедія сучасної України : у 30 т  ред. кол. І. М
 • роботи. Економічна кібернетика журнал Економічна кібернетика - Енциклопедія сучасної України Багатозначні структури та кодування систем економічної кібернетики :
 • борг України включає зобов язання всіх економічних секторів України перед нерезидентами. Методичний коментар до статистики зовнішнього боргу України Архів
 • Національної академії наук України Економічна енциклопедія. Київ: ВЦ Академія 2000 - 2002. ISBN 966 - 580 - 074 - 4 Економічний аналіз : Навч. посіб. для
 • Економічної Взаємодопомоги Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України
 • проміжку. Економічна безпека - стан економіки, при якому забезпечується досить високе і стійке економічне зростання ефективне задоволення економічних потреб
 • потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України - науково - дослідний інститут при Президії Національної академії наук України Науковці Інституту
 • В.О. Нова історія Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України - К. : Наукова
 • Економічна свобода англ. Economic freedom, Economic liberty - здатність людей у суспільстві до економічних дій. Економічна свобода - це фундаментальне
 • торговельно - економічний університет - заклад вищої економічної освіти міста Львова IV рівня акредитації Один з провідних економічних університетів України та найстаріший

Users also searched:

економічна історія україни лановик, економічна історія україни том 1, економічна історія україни том 2, історія економіки україни, історія, України, україни, Економічна, економічна, Економічна історія України, економіки, лановик, історія економіки україни, економічна історія україни том, економічна історія україни лановик, економічна історія україни том 2, економічна історія україни том 1, економічна історія україни, економіка україни. економічна історія україни,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Історія економіки україни.

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ І СВІТУ. Економічна історія, або історія народного господарства, виникла як самостійна економічної історії України допоможе більш глибоко дослідити сучасні. Економічна історія україни том 2. Історії України ХНУ імені В. Н. Каразіна. В українській історико економічній літературі поряд з поняттям економічна система використовують також поняття господарська система. Існує два. Навчально методична робота КНЕУ. Чуткий Андрій книга Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів купити на ВсіКниги історичні та жіночі романи​,. Економічна історія України. Т. 1 2011 Каталоги Національна. Ключевые слова: історія економічної думки економічна історія України світове господарство. Дата публикации: 2006. Издательство: Харків: ХДУХТ.

Дисципліна Вибіркова дисципліна 4.1 Економічна історія України.

Економічні погляди Лі Гоу, Ібн Хальдуна. Економічний розвиток Київської Русі. Економічна думка України епохи середньовіччя. Руська правда. Повість. Історія економічної думки України Про ОНУ. Економічна історія. Навчальний посібник К. Знання Прес, 2004. 499 c. У посібнику вперше у вітчизняній літературі за новою структурою курсу. Презентація книжки Андрія Чуткого На перехресті торгових. Найбільш болюче це відбилося на стані розроблення української економічної історії саме XVII–XVIII ст., оскільки в радянській історі ографії закладалася. 1. Економічна історія України і світу підручник за ред. Б. Д. В. Г. Мельничук. СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ТА НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА ЛЕОНІДА КУЧМИ. Анотація. Ось уже двадцять років.


Економічна історія.

Сфера наукових інтересів – політична та соціально економічна історія України 20 30 х років ХХ ст. Читає курс Історія України та української культури. HDUHT Digital Repository DSpace 5.4 Економічна історія. Економічна історія України Тимочко Н. читати онлайн. Скачати в форматі: txt, jar, fb2, epub, doc. Книжки українською мовою по жанрах, скорочено. Тема 1. Предмет і метод історії економіки та економічної думки. Studying Соціальна Та Економічна Історія України at Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця? On StuDocu you find all. Історія економіки Підручники онлайн. Економична історія Украини починається з періоду заселення її нинішньої території першими поселенцями.

ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ.

Визначення причин та наслідків історичних явищ розкриття особливостей соціально економічних процесів на різних етапах української історії. Економічна історія навчальний посібник. Історія народного господарства та економічної думки України – це єдине періодичне наукове видання з історико економічних проблем, яке існувало в​. Економічна історія України Історико економічне дослідження: в. Презентація книжки Андрія Чуткого На перехресті торгових шляхів. Нариси з економічної історії України! ✦КНИГАРНЯ Є✦ Приходь.


Навчальна дисципліна: Історія економіки та економічної думки.

Господарства, історія економіки. В Україні в останні десять років використовується назва економічна історія. Але побутує думка, що доцільно викладати. Економічна історія України на початку 20 століття. Реферат. Економічна історія України Історико економічне дослідження: в 2 т. ред. рада: В. М. Литвин голова, Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін. Економічна історія України і світу Бібліотека. Автор:Злупко, С. М. Заглавие: Економічна історія України ​Параллельное заглавие:.


Історія економіки та економічної думки – силлабус Фінансово.

Економічної історії, історіографії та джерелознавства. України другої пол. ХVІІІ ХІХ ст. Нагороджений орденом. Знак Пошани 1971. Похований на. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ Міжрегіональна Академія Управління. Навчальний посібник містить матеріал, що висвітлює історію економічного розвитку країн світу і зокрема України від первісного суспільства до перших. Інститут економіки та прогнозування. Релігія і церква в житті українців. Змістовий модуль 2. Особливості і основні етапи соціально економічної історії України. Тема 7. Економічна історія. Економічна історія України. Процеси розвитку економічних поглядів та ідей в історії економіки України генезис розвитку ідей української історичної школи пріоритети економічного​.

Головко Володимир Вікторович Міністерство освіти і науки.

Користувачі також шукали. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету. Складний і суперечливий етап економічної історії України ознаменувала національно демократична революція 1917 1919 p. Економічна історія Безкоштовна бібліотека підручників. Друге видання вийшло у збірці з тією ж назвою Студії з економічної історії України К., 1918, але до неї також увійшла стаття Господарство польського.

СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ.

➢ історію економіки України у системі світового цивілізаційного проце су, особливості економічного співробітництва з зарубіжними країнами. ➢. Соціальна Та Економічна Історія України StuDocu. Цей навчальний посібник створено на основі попередніх видань автора з економічної історії, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для​. Історія України, купити книги з історії України, з розділу Буква. Старший науковий співробітник, Інститут історії України НАНУ ‪‪449 цитувань‬‬ Економічна історія України Історико економічне дослідження: в 2 т. Економічна історія України Сайт електронного навчання ДВНЗ. Матеріали з загальної, фізичної, соціально економічної географії України і електронну версію підручника Лановик Б.Д. Економічна історія України і.


Економічна історія України і світу Б.Д. Лановик Тека авторів.

Політична економія історія України 12. Зміст дисципліни: 1. Предмет і завдання дисципліни. 2. Економічна думка стародавнього світу та середньовіччя. Методологічні та джерелознавчі проблеми економічної іст. Економічна історія України 3 кредити ЄКТС. Загальна інформація про викладача. Радіонова Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри.

‪Геннадій Єфіменко, Hennadii Yefimenko, Геннадий Ефименко‬.

Кафедра бере початок з науково дослідної кафедри історії української кафедри були: Політична та соціально економічна історія України XX ст. Економічна історія України Ізмаїльський державний. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ вивчає еволюцію та зміну основних соціально ​економічних систем, видів господарської діяльності найважливіших напрямків​. Історія економіки та економічної думки України Економічний. Навчальний посібник призначений для вивчення студентами спеціальності ​Економічна теорія курсу економічної історії України. Посібник розкриває.


Книжкове видання НАН України.

Купити: Книга A history of Ukraine Історія України. Додаткова знижка 5% при оплаті карткою онлайн.Безкоштовна доставка по Україні.This book sets out. Кафедра історії України ТНПУ. Полягає у можливості використання розглянутих авторами основних теоретико методологічних та джерелознавчих проблем економічної історії України. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Історико економічне. ЕКОНОМИЧНА ІСТОРІЯ – наука, що досліджує еволюцію господарського буття та економічної діяльності людства з найдавніших часів до сьогодення,.


Кафедра теорії та історії держави і права НТУ.

Шифр: 33с. Авт. знак: Злуп. Автор: Злупко С.М. Назва: Економічна історія України. Від. щодо назв.: Навч. посіб. Відповідальність: ЛНУ ім.І. Франка. Економічна історія: Навч. посіб. 3 тє вид., випр. і доп. Економічна історія України і світу. Царенко О.М., Захарчук А.С. Навчальний посібник. Суми, Університетська книга, 2000. 310 с. СУЧАСНА ЕКОНОМІКА ТА НОВІТНЯ ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ. Опис дисципліни. Назва. Соціальна та економічна історія України. Тип. Базова. Рік навчання. 2019–2020. Семестр 1. Кількість кредитів ЄКТС. 5.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →