Топ-100
Back

★ Магдебурзьке право



Магдебурзьке право
                                     

★ Магдебурзьке право

Маґдебурзьке право - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи Середньовіччя.

                                     

1. Відомості

Сформоване в Маґдебурзі земля Саксонія у 1188 році. В різних землях Німеччини - Франконії, Швабії, Фризії, Баварії, Тюринґії, Саксонії - діяли власні системи міського самоврядування, які були сформовані на підставі норм традиційного судочинства й німецького звичаєвого права, існували нюрнберзьке право, віденське, любецьке, маґдебурзьке, та інші. Маґдебурзьке право містило в собі норми "Speculum Saxonum" "Саксонського дзеркала", судових ухвал Магдебурга, збірку "Саксонський Вейхбільд" і мало поширення на групу східносаксонських остфальська група міст, у Бранденбурзі, Сілезії, Пруссії, Польщі, Чехії. Наприкінці XIII - сер. XIV ст. галицько-волинські князі і королі надавали маґдебурзьке право німецьким колоніям, які виникали у столичних містах Руського Королівства самоназва Галицько-Волинської держави. Так само поширювалися інші системи самоврядування: угорські королі надавали містам Закарпаття, яке входило до Угорщини нюрнберзьке право. З переходом Галичини під Польщу в середині XIV ст., маґдебурзьке право почали широко застосовувати в галицьких містах, а також і селах, і згодом поширили на решту українських земель і в Білорусі.

Досі, за нормами німецького звичаєвого права, сільську громаду очолював війт, якого призначав власник поселення, свою посаду війт міг передавати в спадок. З розвитком міст і міського самоврядування посада війта ставала виборною. Мешканці міст звільнили себе від суду феодала й самостійно здійснювали врядування господарством. Для допомоги війту обирали колегіальний орган - магістрат, куди мав право бути обраним кожен з ремісників чи купців, що мав міське право "jus civile". Магістрат засідав під головуванням війта. Наприкінці XIII ст. в магістраті Магдебурга виникла ще одна виборна колегія - Рада - під керівництвом бургомістра. Попередній колегіальний орган отримав назву Лава. Рада і Лава розподілили повноваження між собою. Якщо в міських судах виникали суперечливі питання, апеляції могли подавати до магістрату Маґдебурга.

Право встановлювало порядок виборів і функції органів міського самоуправління, суду, купецьких обєднань, цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за різні види злочинів тощо. Воно не мало поширення на жінок, бідняків, незаконно народжених та юдеїв.

                                     

2.1. Магдебурзьке право в Україні Генеза

Маґдебурзьке право зявилося на Русі разом з німецькими колоністами, яких запрошував король Данило та його наступники. Німці отримали право організовувати в галицьких і волинських містах самоврядні громади війтівства з автономними судово-адміністративними інституціями. Відомо про існування в 1287 році війтівств у Львові, Володимирі і Луцьку, згодом в інших великих містах Галицько-Волинської держави - Сяніку, Галичі, Ярославі, Перемишлі.

Очевидно, в ті часи маґдебурзьке право застосовували в руських містах тільки частково, серед німецької людності. Хоча існують припущення, що воно набуло поширення на всіх жителів цих міст вже в Галицько-Волинській державі. Наприклад, у лавничій книзі Перемишля за 1469 - 1480 роки є посилання на грамоту князя Лева І † бл. 1301 про передачу княжої церкви громаді міста очевидно руській давньоукраїнській), що була самоврядною на німецькому праві.

                                     

2.2. Магдебурзьке право в Україні Українські землі Корони та Литви

З переходом Галичини під владу польських королів першими маґдебурзьке право повною мірою отримали найбільше тогочасне місто на українських землях - Львів у 1356 році маґдебурзьке право Львова підтверджено польським королем. Часте згадування 1356 року як дати надання маґдебурзького права місту повязано з помилкою перекладів польських документів. Однак справжньої дати надання права на самоврядування для Львова не відомо, оскільки документи скоріше за все згоріли при пожежі, а також старі князівські столиці: Галич 1367, Белз 1377, Холм 1382, Перемишль 1389, Теребовля 1389. Урбанізація Галичини зростала швидкими темпами з супроводженням стрімкого поширення маґдебурзького права.

З початку XV ст. маґдебурзьке право набуло поширення на решту українських земель. Спочатку в містах, що були центрами воєводств, комітатів у складі Угорського королівства - Камянець-Подільський 1432, Луцьк 1432, Мукачево 1445, Київ 1494 існують здогади про застосування в Києві магдебурзького права за Вітовта, тобто до 1430 року, Брацлав 1497.



                                     

2.3. Магдебурзьке право в Україні Значення

Михайло Грушевський стверджував, зокрема, що:

 • Маґдебурзьке право, яке отримали головні міста Русі у XV столітті, розривало їх звязок із землею адміністративною одиницею: "город" переставав бути центром землі, перетворювався в анклав, тільки неповне застосування принципів маґдебурзького права у Великому князівстві Литовському дещо послаблювало повне відмежування відчуження від волості.
 • Заснування громад німецького зокрема, маґдебурзького права у Галичині сприяло появі чужоземних колоністів-католиків - німців, поляків, - на підтримку яких оперлися після захоплення Галичини король Казимир ІІІ та його наступник на престолі Людовик І Угорський під час боротьби з литовцями за галицько-волинську спадщину. Розвиток цієї колонізації та німецького права мав політичну мету: збільшити кількість неукраїнців, денаціоналізувати Галицьку Русь.

Протягом XV - XVII століть його отримала більшість міст України. У той же час згідно з привілеями самого права місцеві уряди могли посідати лише католики, а оскільки подібне віросповідання, на той час, тримали винятково поляки та німці, то саме вони зосередили у своїх руках владу в муніципальних управах усунувши чи суттєво обмежуючи при цьому русинів.

Зразком для міст Галичини й Поділля тоді Подільське князівство, що належали польській Короні, були спочатку польські міста, а потім - магістрат Львова. Обирати або бути обраними до магістрату могли ті міщани Львова, котрі здобули міське право "Jus civile". Його міг отримати тільки повнолітній не молодший 24 років, законнороджений християнин чоловічої статі, пристойної поведінки, одружений, що володів нерухомістю в місті. Міське право було довічним, але не спадковим, тобто сини повинні були здобувати його після досягнення повноліття.

                                     

2.4. Магдебурзьке право в Україні Магістрат

Див. також статтю Злочинність і правосуддя в середньовічному Львові

Магістрат Львова складався з Лави й Ради. Спочатку, як і в Саксонії, Лава мала більше значення, в її руках були зосереджені всі головні управлінські важелі. У Львові від 1356 р. до неї обирали 7 засідателів лавників, від 1385 р. - 9-х, а з XV ст. - стало 12 лавників, яких обирали довічно. Лаву очолював війт, котрий був головною посадовою особою в магістраті. Раду обирали для контролю за Лавою. Спочатку до її складу входили 6 радників райців, консулів, яких обирали на 1 рік. Раду очолював бургомістр проконсул, але його посада була ротаційною кожного місяця. Тобто щороку обирали 3-ох бургомістрів - один був представником львівського королівського старости, другий - Ради, третій - від міської громади. Вони по черзі виконували свої обовязки протягом 1 місяця щоквартально.

Також у складі магістрату був виконавчий орган - "Міські слуги", яких не обирали, а наймали за оплату. Очолював службу прокуратор. До "міських слуг" належали інстиґатор прокурор, а козаків - стряпчий, синдик адвокат, возний дрібний судовий виконавець, нотаріус писар, людвисар ливарник, гармаш, годинникар, геометр фортифікатор, лікар, товмач перекладач, рурмайстер вассерляйтер, доглядач водогону, мірник доглядач "міри" на площі Ринок, доглядач "важні" на площі Ринок, воскобійник доглядач за воском і якістю товарів, відбілювач полотна, яточник наглядач за ятками на площі Ринок, лазняр доглядач міської лазні, пургант прибирач сміття, ключники на міських брамах, трубач на ратушній вежі, кат. Також до "міських слуг" належали ціпаки до 24, їм допомагали драби до 50, яких наймали тимчасово. На передмістях представляли владу магістрату ландвійти. B їхньому розпорядженні були "старші вулиць" присяжні десятники.

З початку XVI ст. значення Ради зростає. Райців стало теж 12, їх стали обирати довічно. Поступово Рада перейняла всі адміністративні і фінансові справи, Лаві залишилися тільки судові функції. Щоб контролювати Раду у 1577 році створено третю колегію магістрату - "Quadragintavirat" "Колегія 40-ка мужів", "ґмінна ізба". Очолював її "реґент", в якого в підпорядкуванні були прокуратор з апаратом "міських слуг". У 1578 році створено ще одну колегію в магістраті для контролю над Радою - "Лонґерію", проте її діяльність не була ефективною. Національні громади мали право створювати власні самоврядні органи з обмеженими адміністративними функціями, які здійснювали судочинство за традиційними законами. Це використовували вірмени, які обирали старійшин на чолі з "вірменським війтом" і "хуц" вірменський суд. Проте потужна католицька громада у Львові змогла обмежити вірменське самоврядування і з 1469 року заборонено обирати "вірменського війта", надалі вірменську громаду очолював заступник єреспохан з меншими функціями. У Камянці на Поділлі вірмени змогли втримати свої права, там існував "вірменський магістрат". Русини так само створили в Камянці "руський магістрат". Проте у Львові русини не досягли автономної самоврядної організації.

Львівський магістрат був апеляційною інстанцією для магістратів інших міст Руського, Белзького і Подільського воєводств, котрі входили до складу Польської Корони. При виникненні юридичних колізій справи передавалися до львівської Лави, котра отримала це право від короля у 1444 році. Далі справи йшли на розгляд до Кракова.

Міста Волинського, Брацлавського і Київського воєводств, що належали до Великого князівства Литовського, мали неповне маґдебурзьке право ратушні міста. Нерозвиненою залишалася Рада, головні функції належали війтові. Маґдебурзьке право розвивалося під впливом місцевих умов і норм традиційного козацького звичаєвого права. Цим воно відмінне від ситуації в містах Центральної Європи. В ратушних містах козацька старшина відала справами козаків, зокрема, функції поліції належали козакам, які обирали міського отамана на керівника варти. Виборна міська влада представники верхівки міського населення відала справами міщан.

Положеннями маґдебурзького права використовували й полкові суди тощо.

Норми маґдебурзького права вживали при всіх офіційних і приватних модифікаціях права в Україні до XIX століття.

                                     

2.5. Магдебурзьке право в Україні Маґдебурзьке право Києва

 • Наприкінці XVIII ст. Катерина II зняла привілеї міста, приєднавши його до Малоросії.
 • 16 лютого 1802 Олександр І відновив Маґдебурзьке право - цю подію святкували балами й ілюмінаціями три дні, а пізніше на цю честь зібрали гроші на будівництво каплиці й памятника з фонтаном Памятник Маґдебурзькому праву.
 • У XIV - XV ст. Київ перебував під владою литовських князів, що витіснили орду до Криму. За ліберальної політики місто відбудували, населення збільшилося. У 1482 році кримський хан Менґлі I Ґерай захопив Київ, вбив містян. Щоб відновити місто, великий князь Казимир Ягеллончик повелів зібрати по Україні 20 тис. майстрів, що локально оселилися в Києві вулиці Гончарна, Дегтярна і т. д. У 1494 році великий князь Олександер, син Казимира, із метою пожвавлення господарства міста надав Києву Маґдебурзьке право. У 1494 - 1497 рр. був утворений і запрацював київський магістрат. Для міщан боротьба за надання їм маґдебурзького права була способом здобуття певної автономії від держави та правової основи для захисту від зазіхань великих феодалів, які вимагали від міст натуральних повинностей, податків тощо. Для центральної влади, яку уособлювали литовський князь чи польський король, дарування тому чи іншому місту маґдебурзького права стало важливим чинником державного управління, що давав змогу розширювати за рахунок міщан свою соціальну базу та здійснювати тиск на феодальну аристократію.
 • Щороку в місті проводили два ярмарки. Торги проводили тричі на тиждень. Київ став центром міжнародної торгівлі. Також ухвалено "складське право" - іноземні купці частину товарів мали продавати в Києві. Вони зупинялися на Подолі Гостинний двір. З 1785 магістрат поступово був перетворений на судові установи.
 • У 1835 році Микола І остаточно скасував Маґдебурзьке право.


                                     

3. Скасування Магдебурзького права

На теренах, що відійшли до Московського царства де містам не надавали самоуправління, після 1654 року маґдебурзьке право залишено лише у деяких, т. зв. привілейованих містах. Фактично застосування права припинили після запровадження 1781 року "Установлення про губернії" і створення нової судової системи.

Указом 1831 року Микола І скасував маґдебурзьке право по всій Україні, крім Києва, де його скасували 1835 р.

В містах Галичини, яка після 1-го поділу Польщі 1772 відійшла до володінь Габсбургів, органи міського самоуправління та суди, створені за маґдебурзьким правом, продовжували діяти ще деякий час. Австрійський уряд значно обмежив, а згодом ліквідував їх. У Львові застосування маґдебурзького права припинили 1786 року.

                                     

4. Памятки Маґдебурзького права

Найпоширеніші в Україні памятки маґдебурзького права: "Зерцало саксонів" 1536, "Право цивільне Хелмінське" 1584, "Порядок прав цивільних маґдебурзьких" 1557–1559, "Артикули права маґдебурзького" 1557. Українським містам маґдебурзьке право надали литовські князі, польські королі, українські гетьмани.

                                     

5. Значення Магдебурзького права

Хоч маґдебурзьке право не відіграло в Україні тієї ролі, що на Заході, все ж воно, вносячи певні риси західноєвропейського міського устрою до українських міст, стало одним із важливих чинників культурно-правового наближення України до Західної Європи.

Поява маґдебурзького права тісно повязана з перебігом тогочасного державотворчого процесу. Для міщан боротьба за надання їм маґдебурзького права була способом здобуття певної автономії від держави та правової основи для захисту від зазіхань великих феодалів, які вимагали від міст натуральних повинностей, податків тощо. Для центральної влади, яку уособлювали литовський князь чи польський король, дарування тому чи іншому місту маґдебурзького права стало важливим чинником державного управління, що давав змогу розширювати за рахунок міщан свою соціальну базу та здійснювати тиск на феодальну аристократію.

Запровадження маґдебурзького права в українських землях мало надзвичайно важливі наслідки. Насамперед - це захист міського населення від сваволі королівських намісників і великих землевласників, створення сприятливих умов для розвитку ремесел і торгівлі. Це дало можливість певною мірою "європеїзувати" міське життя, ввести його у чіткі правові норми. Маґдебурзьке право встановлювало виборну систему органів міського самоврядування та суду, визначало їх функції, регламентувало діяльність купецьких обєднань та цехів, регулювало питання торгівлі, опіки, спадкування, визначало покарання за злочин тощо.

Поширення маґдебурзького права на території України сприяло формуванню нових рис ментальності місцевого населення. Йому стали притаманні демократизм, менша орієнтація на центральну владу, бажання будувати суспільне життя на основі правових норм тощо. Отже, маґдебурзьке право сприяло формуванню в Україні засад громадянського суспільства.

Вплив цієї системи не можна назвати однозначно позитивним, адже вона зумовила посилення чужоземної колонізації та обмеження прав місцевого населення. Заохочення центральною владою переселення в українські міста чужоземців, релігійні обмеження, що розпочав Вітовт, призвели: 1) до витіснення з органів міського самоврядування корінних жителів, місце яких посіли поляки та німці, 2) до загострення проблем в господарчій сфері, де серйозними конкурентами русинів стали вірмени та євреї.

                                     

6. Див. також

 • Руське право.
 • Кульмське право.
 • Форал.
 • Волоське право.
 • Адміністративний поділ Тернопільської області#Маґдебурзьке право.
 • Населені пункти України, яким надано магдебурзьке право.
 • Категорія: Міста маґдебурзького права.
                                     

7. Джерела та література

 • Владимирський-Буданов М. Ф. Німецьке право в Польщі й Литві / / Розвідки про міста і міщанство на Україні-Руси в XV - XVIII в. - Львів, 1904. - Ч. 2. - С. 3-308.
 • Грушевський М. Історія України-Руси. - Т. V. - К.: Наукова думка, 1994.
 • Грицкевич А. П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI - XVIII вв. социально-экономическое исследование истории городов. - Мн.: "Наука и техника", 1975. - 248 с. рос.
 • Тарановский Ф. В. Обзор памятников Магдебургского права западно-русских городов литовской эпохи. Историко-юридическое исследование. - Варшава, 1897. рос.
 • Владимирський-Буданов М. Ф. Немецкое право в Польше и Литве / / Журнал Министерства народного просвещения. - 1868. - Ч. CXXXIX. - С. 467 - 554, 720 - 806, Ч. CXL. - С. 519 - 586 рос.
 • Магдебурзьке право / / Довідник з історії України / за ред. І. З. Підкови, Р. М. Шуста. - К.: Генеза, 2001. - ISBN 966-504-439-7.
 • Білоус Н. Магдебурзьке право / / Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій голова та ін., Інститут історії України НАН України. - К.: Наукова думка, 2009. - Т. 6: Ла - Мі. - С. 413. - 784 с.: іл. - ISBN 978-966-00-1028-1.
 • Гошко Т. Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні XVI - початок XVII ст. - Львів, 2002. - 255 с.
 • Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII століття. Міська влада і само- врядування. - К., 2008. - 360 с.
 • Магдебурзьке право / / Малий словник історії України / відпов. ред. В. А. Смолій. - К.: Либідь, 1997. - 464 с. - ISBN 5-325-00781-5.
 • Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. - Луцьк: Вежа, 2000.
 • Верменич Я., Дмитрук В., Архипова С. Міська історія України: проблема початкового датування. Науково-довідкове видання. - К., 2010.
 • Каманин И. Из истории городского самоуправления по магдебургскому праву / / Университетские известия. - 1885. - № 2. - С. 52 - 64. рос.
 • Кобилецький М.M. Магдебурзьке право і його застосування в Україні XIV - перша половина XIX ст. - Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. - Львів, 2010. - 40 с.
 • Бойко О. Д. Історія України: Навч. посіб. 3-тє вид., доп. - К.: Академвидав, 2007. - 683 с.
 • Люк Гайнер Галлє-Віттенберг, ФРН Магдебурзьке право як зєднуючий європейський культурний феномен / Переклав з німецької мови Володимир Абашнік / / Наукові записки Харківського економіко-правового університету / Науковий збірник. - Харків: ХЕПУ, 2017. - № 1 19. - С. 80–90.
 • Кистяковский А. Ф. К вопросу о Магдебургском праве / / Права, по которым судится малороссийский народ 1743. - К., 1879. - С. 83 - 110. рос.
 • Кобилецький М.M. Магдебурзьке право як джерело кодифікації українського права XVIII - початок XIX ст. / / Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2011. - N 2. - С. 253 - 269.
 • Багалій Д. Магдебурзьке право в Лівобережній Україні. - Львів, 1990.
 • Вовк О. Й. Уставні земські грамоти - джерело українського міського права XVI століття / / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - 2011. - Випуск № 88. - С. 19 - 23.
 • Магдебурзькі грамоти українським містам: спроби інкорпорацій / / Наукове товариство імені Шевченка, гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. - Париж - Нью-Йорк: Молоде життя, 1955 - 1955. - Т. 5. - С. 1767.
 • Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні: XVI - перша половина XIX ст.: іст. -прав. дослідження / М. М. Кобилецький. - Л.: ПАІС, 2008. - 405 с.


                                     

8. Посилання

 • Гошко Тетяна. Магдебурзьке право Львова / / Нариси з історії магдебурзького права в Україні XIV - початку XVII ст. - Львів: Афіша, 2002.
 • Магдебурзьке право / / Економічна енциклопедія.
 • Книга "Магдебурзьке право", Львів, 1581 р. доступна в колекції Музея книги та друкарства України для перегляду онлайн та як pdf.
 • Довідник з історії України. За ред. І. Підкови та Р. Шуста. - К.: Генеза, 1993.
 • Сюндюков Ігор. Привілей не дарований, а виборений: Нотатки до історії Магдебурзького права в Україні / / День. - 2009. - 20 лютого.
 • Музиченко П. Магдебурзьке право в Україні / / Юридична енциклопедія.
 • Усенко І. Магдебурзьке право / / Юридична енциклопедія.
 • Магдебурзьке право / / Митна енциклопедія: у 2 т. / І. Г. Бережнюк відп. ред. та ін. - Хм.: ПП Мельник А. А., 2013. - Т. 2: М - Я. - С. 9. - 536 с. - ISBN 978-617-7094-10-3.
 • Маґдебурзьке право / / Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є. Онацький. - Буенос-Айрес, 1960. - Т. 4, кн. VII: Літери Ле - Ме. - С. 885-886. - 1000 екз.
                                     
 • власників міст, державців і старост. Магістрат Магдебурзьке право П. М. Сас. Рада міська за магдебурзьким правом Енциклопедія історії України : у 10 т. 
 • реверсі монети зображено монумент Магдебурзького права у Києві арх. А.Меленський, 1802 - 1808 Написи: МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО КИЄВА і 500 РОКІВ. Художник
 • Магдебурзьке право німецьке, або тевтонське, міське право - одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування у Центральній Європі
 • реверсі монети зображено монумент Магдебурзького права у Києві арх. А.Меленський, 1802 - 1808 Написи: МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО КИЄВА і 500 РОКІВ Художник
 • Пам ятник Магдебурзькому праву в Києві Колона Магдебурзького права також Пам ятник хрещення Русі нижній пам ятник святому Володимиру - пам ятник на
 • Кульмське право Кульмське Хелмінське міське право лат. Jus Culmense vetus, нім. Kulmer Recht, пол. Prawo chelminskie - різновид магдебурзького міського
 • Майдан Магдебурзького права - площа у місті Рівне. Майдан Магдебурзького права розташований на парній стороні вулиці Соборної, від нього беруть свій
 • бурмістрів. Докладніше: Магдебурзьке право У Литві, Польщі та в руських українських містах, що дістали магдебурзьке право а також у деяких західноєвропейських
 • Пам ятник Магдебурзькому праву - пам ятна мармурова колона встановлена на честь здобуття Вінницею Маґдебурзького права 1640 року. Колона на базі з полірованого
                                     
 • Німеччини та Польщі поряд з гамбурзьким, кульмським, магдебурзьким правом Формування Любецького права почалося зі становлення міста Любека в якості вільного
 • міського типу в Хмельницькій області України. Відоме з 1420 року. Магдебурзьке право з 1420 року. Статус смт із 1959 року. Селище розташоване на річці
 • відносимо герб і прапор, які надавались містам, що мали Магдебурзьке право Козельцю Магдебурзьке право було надане 20 листопада 1656 року Універсалом гетьмана
 • Старосамбірського району Львівської області. 1421 року Стара Сіль отримала Магдебурзьке право і статус міста, тому виникла потреба мати приміщення для міського
 • українським містам магдебурзького права наголошується, що ці міста переводять із польського або руського права на німецько - магдебурзьке - право про звільнення
 • 1589 році міщани Білої Церкви, здобувши королівський привілей на магдебурзьке право оголосили себе вільними від феодальної залежності. Острозький, у
 • господарство і право - 2006 - 1 - С. 120 - 125. Кобилецький М. М. Магдебурзьке право в Україні: XVI - перша половина XIX ст. іст - прав дослідження
 • лазень, набуттям громадянства даного міста, успадкуванням майна, див. Магдебурзьке право Райці обиралися із представників заможної верхівки міського населення
 • наприклад Магдебурзьке право яке спочатку стосувалося лише німецьких колоністів, але з часом поширилось на всіх міщан. Львів отримав офіційно Магдебурзьке право
 • на всю шляхту. З ростом міст давалися привілеї окремим містам на магдебурзьке право У XIV - XV століттях окремі земські привілеї називалися статутами.
 • переслідуються за їхню політичну або наукову діяльність. Магдебурзьке право - феодальне право м. Магдебурга на самоврядування, що поширилося на ряд міст
                                     
 • Львівська область Споруда не збереглася. Старий Самбір отримав магдебурзьке право 1553 року. У зв язку з цим виникла потреба мати приміщення для органу
 • 1743 та подекуди на нормах Маґдебурзького права У ділянці права власності, крім шляхти, коз. стан зберігав навічно право власності на землю без жодних
 • її учасники: Білл Кауліц, Том Кауліц, Густав Шефер, Георг Лістінг. Магдебурзьке право лат. Ius Municipale Magdeburgense стало з XIII століття зразком
 • Калинівка I. Цукровий завод. Засноване в першій половині XVI століття. Магдебурзьке право з 1543 року. Статус смт із 1956 року. Поселення під назвою Синява
 • цілий ряд інших міст. Наприкінці XV століття магдебурзьке право отримав Київ. Суть магдебурзького права полягала у вивільненні міського населення від
 • Сколівському районі Львівської області. Раніше було містечком і мало Магдебурзьке право Населення становить 655 осіб. Орган місцевого самоврядування - Сможенська
 • припинено через напад московського війська. 1577 року Улла отримала магдебурзьке право та свій прапор. 1580 року містечко було обнесене високим 6 м валом
 • Овруцький район 28 червня Добромиль отримав магдебурзьке право Плоскирів отримав магдебурзьке право У Московії Іван IV вдруге скликав земський собор
 • староства. У 1592 році отримав для цього міста королівський привілей на магдебурзьке право У 1591 році отримав від короля Сигізмунда III Вази дозвіл на будівництво
 • разі відсутності законодавчої норми права вирішувати справи на основі звичаєвих норм. Водночас магдебурзьке право що на цей час вже було дуже поширене

Users also searched:

джерела магдебурзького права та їх характеристика, магдебургское право, магдебурзьке право київ, магдебурзьке право у львові, магдебурзьке право у селах галичини, організація управління в українських містах за магдебурзьким правом, особливості запровадження магдебурзького права в західноукраїнських містах, значення для києва магдебурзького права, правом, Магдебурзьке, право, магдебурзьке, права, магдебурзького, Магдебурзьке право, містах, магдебурзьке право у львові, характеристика, магдебургское, магдебурзьке право київ, організація, управління, українських, магдебурзьким, особливості, запровадження, західноукраїнських, значення, кива, львові, київ, селах, галичини, магдебургское право, джерела, магдебурзьке право у селах галичини, значення для кива магдебурзького права, особливості запровадження магдебурзького права в західноукраїнських містах,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

права управління селах значення для кива магдебурзького права магдебурзького галичини організація магдебурзьке право київ магдебурзьке право у селах галичини значення київ характеристика кива магдебургское право особливості запровадження магдебурзьким право правом джерела магдебургское містах організація управління в українських містах за магдебурзьким правом львові Магдебурзьке західноукраїнських магдебурзьке джерела магдебурзького права та їх характеристика Магдебурзьке право магдебурзьке право магдебургское право організація управління в українських містах за магдебурзьким правом джерела магдебурзького права та їх характеристика магдебурзьке право київ магдебурзьке право у львові особливості запровадження магдебурзького права в західноукраїнських містах магдебурзьке право у селах галичини значення для києва магдебурзького права

...

Особливості запровадження магдебурзького права в західноукраїнських містах.

Підгаєцька районна державна адміністрація Коротка історична. 1393, надання місту Жидачів магдебурзького права. 07.02.2019. 1393, 29 лютого польсько литовський король Владислав Ягайло, перебуваючи в. Значення для києва магдебурзького права. З історії самоврядування міста КМДА. Як відомо, магдебурзьке право, або право на міське самоврядування, зародилося у німецькому місті Магдебург у 1235 році. Джерела магдебурзького права та їх характеристика. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ – Тернопільщина. Магдебурзьке право походить від назви міста Магдебург, яке 1188 р. отримало від власника, архієпископа Віхмана, право на.





Магдебурзьке право у селах галичини.

У цьому році виповнюється 575 років з часу надання Житомиру. Інститутів місцевого самоврядування на засадах магдебурзького права в містах сукупність положень: магдебурзьке право у волинських містах. Магдебургское право. Президент Голобородько ніколи не чув про Магдебурзьке право. Магдебурзьким правом називають один з різновидів прав міських общин, які із Західної Європи поширювалися на українські землі, починаючи з XIV ст.


Магдебурзьке право у львові.

Браво, Магдебурзьке право! Хрещатик новини та життя. Місто Камянець на Поділлі у XIV XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування грн. – ✦КНИГАРНЯ Є✦ 100% наявність ​. Надання Долині магдебурзького права місто Долина. 1418 року король Владислав Ягайло надав Долині Магдебурзьке право ▻ місто Долина, Івано Франківська область Портал відкритих даних. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ. Магдебурзьке право закріплювало право міських станів купців, міщан, ремісників, встановлювало порядок обрання і функції органів.





Магдебурзьке право і його особливості в Україні Історія України.

520 років тому Великий литовський князь Олександр надав Києву Магдебурзьке право 1494, внаслідок якого місто отримало статус самоврядування. Довгань Ю.А. 3.3. Магдебурзьке право в структурі ELARTU. Ключевые слова: магдебургское право, староста, совет города, магистрат, городское самоуправ ление. Lisna I.S. MAGDEBURG LAW ON UKRAINIAN. Історики створили віртуальний бібліографічний покажчик Історія. У Вінниці відкрили памятник Магдебурзькому праву та заклали капсулу часу. ​ IMG 5262.JPG До Вінниці повернувся символ європейської.


Магдебурзьке право у Чернігові. Пригодницька експедиція.

Під магдебурзьким правом розуміють збірник законів, що зявився наприкінці XIII ст. і був утворений з Саксонського зерцала й магдебурзького. Магдебурзьке право і Сміла Медіа центр: телестудія Тясмин. 9 листопада 2016 року здобувачі гр. МТБ 41 разом з куратором доц. Мідляр А.К. відвідали виставка Саксонське дзеркало і Магдебурзьке право. Магдебурзьке право як феодальне міське право. Реферат. Магдебурзьке право в структурі історично культурної спадщини малих міст України. В 1983 році день 15 травня був закріплений Всесвітнім днем.


ДП Черкаський ЕТЦ.

Ключевые слова: привилегии, украинские города, местное самоуправление, Магдебурзьке право. The article analyses the features of the decentralization of​. Про маґдебурзьке право. Радіо Свобода. Магдебурзьке право Магдебургское право. Магдебурзьке право та привілеї Бойківщина Долинський. Тарас Марусик Київ, 22 лютого 2007 Ra Європа в Україні – не просто слова. Вже багато століть тому європейська. Магдебурзьке право ВУЕ. Магдебурзьке право міське право за феодалізму, за яким міста Воно закріпляло права міських станів купців, міщан, ремісників.





МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ.

ЧОМУ МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО БУЛО ВИГІДНИМ? Мирон Капраль. Поширення магдебурзького права повязане було з розвитком міст. Десь в Х. – ХІІ ст. 1393, надання місту Жидачів магдебурзького права. На відміну від Галичини, де магдебурзьке право почало поширюватись на початку XIV ст., на українських землях, що увійшли до складу Великого кня. Памятний знак Магдебурзькому праву Олевська ТГ. Важливе значення для розвитку місцевого самоврядування в Україні мало магдебурзьке право, що поширюється на українські міста із сер. XIV ст. і.





МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ.

Суттю Магдебурзького права було вилучення міста з під влади та юрисдикції адміністративних і судових органів держави, наділення його. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА УКРА¯НСЬКИХ ЗЕМЛЯХ Лісна І.С., к. Keywords: Magdeburg Law, causes of the spread, Comparative Studies, European civilization. Page 2. 114. Магдебурзьке право функціонувало в. Україні.


17 червня 1356 р. Львівська міська рада.

Всякому місту – звичай і права,Всяка тримає свій ум голова Всякому серцю – любов і тепло,Всякеє горло свій смак віднайшло. Що таке Магдебурзьке право?. Магдебурзьке право. система норм феодального права, за якими міста звільняли від управління й суду феодалів і регулювали питання їх. З історії становлення і розвитку. Отож, магдебурзьке право, яке вже в XIV ст. наклалося на чинні норми звичаєвого права, що діяло на чималих територіях, які утворюють. ГО МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО 40183744 Опендатабот. Про важливість Підгайців як торговельного осередку й оборонного пункту свідчить надання йому 18 липня 1539 року магдебурзького права. ​Тевтонське. Магдебурзьке право міста Києва ЦДІАК України. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО – найбільш поширений у містах Центрально Сх. Європи варіант нім. права лат. Ius theuthonicum, що виник у 12 ст. в м.





ВИСТАВКА САКСОНСЬКЕ ДЗЕРКАЛО І МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО.

Приблизно у XIV ст., разом з німецькими переселенцями, магдебурзьке право, потрапляє до міст України. Одними з найперших міст. Річниця самоврядування Вінниці місто відзначило 380 років. Маґдебурзьке право Львова. У Львові перші німецькі поселенці зявилися в XIII ст. Припускають, що вони заселили південну частину міста над річкою. Кременецько Почаївський ДІАЗ Магдебурзьке право міста. Отримати ключову інформацію на юридичну осібу ГО МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО, код ЄДРПОУ 40183744, місто Годовиця: адреса, імя засновника і.


Магдебурзького права, 2 у Днепре 2GIS.

Маґдебурзьке право в деяких історичних документах має назву німецьке або саксонське право передбачало надання громаді міста права запровадити. 24 грудня 1518 року Ковелю було Ковель офіційний сайт міста. Магдебурзьке право є однією з ознак приналежності до європейського світу, адже виникло і розвинулося воно саме у Європі, а закладені. ЄВРОПЕЙСЬКІ ТРАДИЦІЇ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В. У більшості досліджень магдебурзьке право визначається як середньовічне міське право, за яким міста частково звільняються від. Магдебурзьке право Бібліотека НЮУ ім. Ярослава Мудрого. – Магдебурзьке право – найпоширеніший варіант німецького права, що сформувався у XII ст. в м. Магдебург та поширився на терени. Сьогодні – 398 років як Чернігів отримав Магдебурзьке право. Заяць А. Магдебурзьке право в містах Правобережної України у XVI першій половині XVII ст. Заяць А. Ефективність державного управління зб. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО ЯК ОСНОВА САМОВРЯДУВАННЯ МІСТ. Казимир ІІІ надає Львову магдебурзьке право та 70 франконських ланів, яке по простому називається магдебурзьким, усуваючи там усі руські права та.


500 річчя магдебурзького права Києва Національний банк України.

Магдебурзького права в Україні. Магдебурзьке право німецьке міське право одна з найвідоміших правових систем міського самоврядування у середні. Історія магдебурзького права в Україні Вінницька обласна. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ феодальне право на міське самоврядування на території області, що діяло впродовж.





...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →