Топ-100
Back

★ Наука в УкраїніНаука в Україні
                                     

★ Наука в Україні

Наукові дослідження в Україні вперше почали набувати систематичного характеру в XVII–XVIII століттях зі створенням і розвитком Києво-Могилянської академії та Львівського університету, де однак розвивалися переважно гуманітарні науки під домінуючим впливом релігії. Значного розвитку наука в Україні набула в XIX столітті, коли було засновано Харківський, Київський і Одеський університети, які стали науковими центрами України і до викладання в яких залучалися іноземні науковці, що дозволило створити власні наукові школи високого рівня. Визначальним у розвитку української науки стало створення у 1918 році Української академії наук і подальше заснування низки наукових установ у її складі.

Наразі найбільшим науковим центром в Україні є Національна академія наук України з її 168 науковими установами, також великими науковими центрами є Київський, Харківський, Львівський, Одеський, Чернівецький національні університети і "Київський політехнічний інститут".

З часу виникнення на північних берегах Чорного та Азовського морів античних стародавніх грецьких міст-держав VIII–VII ст. до н. е. існують відомості про збирання донаукового знання на території сучасної України. Найвідомішими грецькими містами-державами того часу були: Ольвія нині с. Парутине в гирлі Південного Бугу, Херсонес околиці сучасного Севастополя, Пантикапей місце сучасної Керчі, Тіра на місці нинішнього Білгорода-Дністровського, Феодосія, Керкінітида на місці сучасної Євпаторії та інші. Античні міста відзначалися значним розвитком освіти, медицини та культури. Мешканці приділяли значну увагу навчанню дітей: учні вивчали читання, лічбу, письмо, риторику, красномовство. Розвивалися історія і філософія.

                                     

1.1. В незалежній Україні Основні параметри

У незалежній Україні наукові дослідження ведуть державні та приватні організації. Державний сектор науки представлений Національною академією наук НАН України, галузевими академіями наук, науково-дослідними підрозділами університетів, дослідними організаціями підпорядкованими окремим міністерствам. На фоні відносно стабільної уваги держави до розвитку таких прикладних галузей, як аеро-космічні технології, прикладна математика, енергетика, університетська базова наука і освіта залишилися на низькому рівні, страждаючи від недоліків радянської системи.

Тим не менш, станом на червень 2016 Україна зберігає потужний інтелектуальний потенціал, який здатний до генерації наукових ідей світового рівня, має сильні наукові школи з математики, інформатики, фізики, хімії, медицини, ядерної фізики, радіоелектроніки, біотехнології, розробки нових матеріалів, інформаційних технологій, засобів звязку та телекомунікацій. Україна входить до вісімки країн світу, які спроможні забезпечити повний цикл проектування та виробництва авіакосмічної техніки, до пятірки країн світу з повним циклом виробництва танків та до десятки найбільших суднобудівних країн світу. В Україні розвинуті також інші високотехнологічні галузі промисловості, зокрема виробництво важкого машинобудування, енергетичного устаткування, приладобудування.

Серед чинників, які гальмують розвиток науки основними є:

 • Низький попит на результати наукових досліджень.
 • Відсутність загальновизнаних критеріїв оцінки результатів діяльності наукових співробітників.
 • Великий обсяг навчально-педагогічного навантаження викладачів вищих навчальних закладів, яке практично не залишає часу на наукову роботу.
 • Відсутність належної матеріально-технічної бази наукової діяльності.
 • Недосконалість нормативно-правових та організаційних чинників її функціонування.
 • Незадовільний рівень фінансування.

На думку міністра освіти й науки Івана Вакарчука, в Україні виникла ціла низка нових вищих навчальних закладів у 2008 році їх кількість перевищила 900, однак сумарна результативність їх наукової діяльності суттєво знизилася.

Наразі українська наука знаходиться в депресивному стані, існуючи значною мірою на тій базі і в тій залишковій конфігурації, які перейшли від радянських часів. Незважаючи на задекларований європейський напрямок розвитку і офіційне нібито визнання дипломів міжнародного зразку, в Україні досі не визнаються іноземні дипломи, навіть таких відомих установ як Оксфорд чи Сорбонна, а фахівці із міжнародним досвідом змушені проходити принизливу процедуру нострифікації. Натомість у науковій сфері утворився особливий прошарок членів державних академій таких як академіки НАН України, які мають привілейований статус за такі поняття, як "видатний внесок" і "визначні здобутки" в науці обидва поняття не мають а ні критеріїв, а не чіткої процедури їх визначення. Попри численні заклики реформувати структуру науки в державі, таких реформ майже не відбувається. Низка провідних науковців заперечує необхідність суттєвих структурних змін. Так, у 2015 році академік НАН України Вадим Локтєв написав відкритого листа президенту України Петру Порошенкові, у якому аргументував актуальність наявної в Україні структури наукових інституцій. Також оглядачі ставлять під сумнів здатність і бажання органів влади до проведення реформ у науковій галузі.

На період 2014 року кількість наукових робіт українських науковців у порівнянні із 1992 роком, зросла лише на 20 %. Якщо в 1992 році здобутки українців випереджували всі країни пост-радянського простору, крім Польщі. Тепер продуктивність роботи українських науковців у пять разів нижча, ніж в Ірані чи Туреччині, і майже вдвічі менше, ніж у Румунії. Порівняння із країнами "Великої сімки" взагалі неможливе, оскільки Україна відстає від них у 20 і більше разів, а від США - майже в 100 разів.

Протягом всіх років незалежності кількість науковців та наукових установ в Україні зменшувалась, головними причинами чого були економічна криза й недостатнє фінансування. Протягом 1991 - 2014 рр. кількість працівників наукових установ в Україні зменшилась у 4.1 рази, а кількість безпосередньо зайнятих науковою діяльністю дослідників - у 4.5 рази. В останні роки тенденції погіршились, зокрема протягом 2015 року в Україні закрилося 90 наукових установ. Фінансування науки в Україні, з урахуванням інфляції, після обвалу в першій половині 90-х практично не зростали. Частка ВВП, яку витрачали на підтримку науки майже невпинно зменшувалася. В 2015 році бюджетні видатки на наукові дослідження зменшилися до безпрецедентно низького показника - 0.248 % ВВП, в бюджеті на 2016 рік було закладено ще менше. В той же час в решті країн, протягом цих десятиліть, видатки на науку майже постійно зростали.

Протягом усіх років незалежності спостерігався відтік науковців з України. Найбільше країну покидають спеціалісти із біологічних, фізико-математичних і медичних наук, переважно віком 30-40 років. За версією деяких аналітиків, найближчими десятиліттями Україна не має жодних шансів навіть повернути собі те місце, яке вона посідала у світовій науковій спільноті 20 років тому.

26 листопада 2015 Верховна Рада України прийняла новий "Закон про наукову і науково-технічну діяльність". Згідно із законом при Кабінеті Міністрів України створюється Національна рада України з питань розвитку науки і технологій. Мета створення ради - забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектора економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності. Члени цієї ради будуть представляти всі галузі світової науки і їх діяльність буде спрямована в першу чергу на переатестацію інститутів НАН України. Згідно із законом Україна позбавляється радянського ступеню кандидат наук, заміщуючи його прийнятим в усьому світі PhD.

Попри те, що в новому законі залишилась норма, згідно з якою держава має виділяти на науку не менше 1.7 % ВВП, реально закладені видатки державного бюджету складали лише 0.16 % очікуваного ВВП. При цьому, зменшуючи видатки на науку, уряд вимагав збільшення рівня заробітної плати, що змушувало наукові установи скорочувати робочі дні та звільняти науковців, щоб вкластися в постанови уряду.

5 квітня 2017 року при Кабінеті Міністрів України з метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектора економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності було створено Національну раду України з питань розвитку науки і технологій.

                                     

2. Організація науки в Україні

Згідно із "Законом України про наукову і науково-технічну діяльність" організацією науки в Україні займається Національна рада України з питань розвитку науки і технологій при Кабінеті Міністрів України.

Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні дає можливість концентрувати та орієнтувати науку на виконання найбільш важливих завдань. Управління науковою діяльністю будується за територіально-галузевим принципом. Сьогодні науково-дослідну роботу ведуть:

 • Науково-виробничі, проектні установи і центри при промислових підприємствах, обєднаннях.
 • Науково-дослідні, проектні установи і центри міністерств і відомств.
 • Науково-дослідні та проектні установи й центри Академії наук України НАН.
 • Науково-виробничі, науково-дослідні, проектні установи, системи галузевих академії.
 • Науково-дослідні установи і кафедри вищих навчальних закладів.

Вищим державним науковим центром є Національна академія наук України. Вона очолює і координує разом з Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України фундаментальні і прикладні дослідження в різних галузях науки. НАН є державною науковою установою, яка обєднує всі напрями науки та підтримує міжнародні звязки з науковими центрами інших країн. НАН України має в своєму складі відділення з відповідних галузей науки, зокрема, математики, інформатики, механіки, фізики і астрономії, наук про землю, хімії, загальної біології, економіки, історії, філософії, літератури, мови та мистецтва тощо.

До складу НАН входять наукові інститути з відповідних галузей, є територіальні відділення і територіальні філіали.

У плані наукометрія українська наука займає посередні позиції, але в окремих галузях має непересічні успіхи

                                     

3.1. Найвідоміші українські вчені Найвідоміші сучасні українські вчені в Україні

 • Пастур Леонід Андрійович 1937 - математик і фізик-теоретик, відомий у таких галузях як математична фізика і квантова механіка, зокрема довів Закон Марченко-Пастура, дійсний член НАН України, завідувач відділу теоретичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України.
 • Ізотов Юрій Іванович 1952 - астрофізик, відомий у сфері дослідження фізичних та еволюційних властивостей карликових галактик і зореутворення, один з найбільш цитованих українських науковців h 40 у Scopus на 2018 рік, лауреат премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", дійсний член НАН України, завідувач відділу фізики зір і галактик Головної астрономічної обсерваторії НАН України.
 • Лущак Володимир Іванович 1956 - біохімік, відомий дослідженнями оксидативного стресу, лауреат премій "Scopus Awards Ukraine" 2016 та "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", один з найбільш цитованих українських науковців h 30 у Scopus на 2018 рік, завідувач кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету.
 • Глеба Юрій Юрійович 1949 - біолог, відомий працями в галузях генетики та біотехнології, один з найбільш цитованих українських науковців h 32 у Scopus на 2018 рік, дійсний член НАН України та Німецької академії наук, засновник та перший директор Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.
 • Шиванюк Олександр Миколайович 1971 - хімік, відомий перш за все працями в галузях супрамолекулярної та комбінаторної хімії, один з найбільш цитованих українських науковців h 33 у Scopus на 2018 рік, професор Інституту високих технологій Київського національного університету.
 • Кришталь Олег Олександрович 1945 - біолог, відомий працями в галузі біофізики і нейрофізіології, один з найбільш цитованих українських науковців h 36 у Scopus на 2018 рік, лауреат премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", дійсний член НАН України, директор Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
 • Гусинін Валерій Павлович 1948 - фізик-теоретик, відомий зокрема працями в галузі квантової теорії поля, один з найбільш цитованих українських науковців h 35 у Scopus на 2018 рік, лауреат премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", член-кореспондент НАН України, завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок Інституту теоретичної фізики НАН України.
 • Демченко Олександр Петрович 1944 - біолог, біохімік, відомий дослідженнями в галузі нанобіотехнологій, один з найбільш цитованих українських науковців h 44 у Scopus на 2018 рік, лауреат премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", завідувач лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії НАН України.
 • Левчук Леонід Геннадійович 1960 - фізик, очолює групу з декількох українських науковців, які працюють в галузі фізики елементарних частинок у складі дуже великого колективу дослідників, що обробляє дані отримані за допомогою Великого адронного колайдера, зокрема разом з 4 іншими харківськими науковцями входить до числа близько 3000 співавторів відкриття бозону Хігса, станом на 2015 рік - найбільш цитований науковець в Україні h 70 у Scopus на 2018 рік, за що нагороджений у 2016 році премією Scopus Awards Ukraine, очолює лабораторію фізики елементарних частинок в Харківському фізико-технічному інституті.
 • Єльська Ганна Валентинівна 1940 - біолог, відома працями у галузі молекулярної біології та біосенсорики, лауреатка Золотої медалі ім. В. І. Вернадського та премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", одна з найбільш цитованих українських науковців h 38 у Scopus на 2018 рік, дійсний член НАН України, директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 • Морозовська Ганна Миколаївна 1977 - фізик, вивчає сегнетоелектрики, одна з найбільш цитованих українських науковців h 41 у Scopus на 2018 рік, у 2016 році стала лауреаткою премії Scopus Awards Ukraine як найкращий молодий вчений, провідний науковий співробітник Інституту фізики НАН України.
 • Марченко Володимир Олександрович 1922 - математик, відомий працями в таких галузях як математична фізика, математичний аналіз і диференційні рівняння, зокрема довів Закон Марченко-Пастура, лауреат Золотої медалі ім. В. І. Вернадського, дійсний член НАН України та РАН, завідував відділом математичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України.
 • Ангельський Олег Вячеславович 1957 - фізик, інженер-оптик, один з найбільш цитованих українських науковців h 40 у Scopus на 2018 рік, отримав декілька міжнародних нагород у галузі оптики, директор Інституту фізико-технічних та компютерних наук Чернівецького національного університету.
 • Войтенко Нана Володимирівна 1968 - нейрофізіолог, дослідниця болю, відома працями з вивчення ролі низькопорогових кальцієвих каналів і AMPA-глутаматних рецепторів у передачі больового сигналу в спинному мозку, діяльність вченої досить широко висвітлювалася в ЗМІ, має високі показники цитувань h 18 у Scopus на 2018 рік, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології НАН України.
 • Броварець Ольга Олександрівна 1986 - біофізик, відома теоретичними дослілдженнями в міждисциплінарних напрямках молекулярної біології, молекулярної фізики, хімічної фізики та квантової хімії, зокрема вивчає механізми виникнення спонтанних точкових мутацій у ДНК, одна з найтитулованіших і найбільш цитованих молодих вчених сучасної України h 25 у Scopus на 2018 рік, лауреатка премії Scopus Awards Ukraine 2016 року в номінації "Найкращий колектив вчених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій" разом з Д. М. Говоруном і премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 • Єлісєєв Євген Анатолійович 1977 - фізик і матеріалознавець, вивчає властивості сегнетоелектричних наноматеріалів, лауреат премії "Лідер науки України 2016. Web of Science Award", один з найбільш цитованих українських науковців h 39 у Scopus на 2018 рік, провідний науковий співробітник Інституту проблем матеріалознавства НАН України.
 • Шарковський Олександр Миколайович 1936 - математик, особливо відомий завдяки доведенню названої на його честь теореми, автор праць з теорії динамічних систем, теоретичної механіки, дійсний член НАН України, звідувач відділу теорії динамічних систем Інституту математики НАН України.


                                     

3.2. Найвідоміші українські вчені Найвідоміші сучасні українські вчені в діаспорі

 • Дрінфельд Володимир Гершонович 1954 - математик, єдиний українець, що є лауреатом Медалі Філдса 1990 і Премії Вольфа 2018, дійсний член Національної академії наук США, член-кореспондент НАН України, професор Чиказького університету США.
 • Горб Станіслав Миколайович 1965 - біолог, зоолог, відомий працями в галузях функціональної морфології та біомеханіки, дійсний член Німецької академії наук, один з найбільш цитованих українців у світі h 54 у Scopus на 2018 рік, професор Кільського університету Німеччина.
 • Гогоці Юрій Георгійович 1961 - хімік, відомий працями в галузі нанотехнологій, один з найбільш цитованих українців у світі h 95 у Scopus на 2018 рік, професор Університету Дрекселя США.
 • Файнерман Валентин Борисович 1946 - хімік, відомий у галузях колоїдної та фізичної хімії, був одним з найбільш цитованих українських науковців h 47 у Scopus на 2018 рік, раніше професор Донецького національного медичного університету, з 2017 року вказує в публікаціях місцем роботи компанію SINTERFACE Technologies Німеччина.
 • Вязовська Марина Сергіївна 1984 - математик, розвязала задачу пакування куль у 8-вимірному просторі та, у співавторстві, - в 24-вимірному, лауреатка Премії Салема 2016, працює в Гумбольдтському університеті Берліна Німеччина.
 • Родніна Марина Володимирівна 1960 - біолог, біохімік, особливо відома роботами, які присвячено механізмам функціонування рибосом під час трансляції, лауреатка Премії Лейбніца, дійсний член Німецької академії наук, одна з найбільш цитованих українців у світі h 60 у Scopus на 2018 рік, професор Інституту біофізичної хімії Товариства Макса Планка Німеччина.
 • Житомирська Світлана Яківна 1966 - математик, лауреатка Ruth Lyttle Satter Prize in Mathematics, професор Каліфорнійського університету США.
                                     

3.3. Найвідоміші українські вчені Найвідоміші померлі українські вчені

 • Липський Володимир Іполитович 1863 - 1937 - біолог, ботанік, особливо відомий як організатор діяльності ботанічних садів, дійсний член і президент ВУАН протягом 1922 - 1928 років, член-кореспондент АН СРСР.
 • Богомолець Олександр Олександрович 1881 - 1946 - патофізіолог, відомий працями з ендокринології, президент АН УРСР протягом 1930 - 1946 років, дійсний член АН УРСР і АН СРСР.
 • Максимович Михайло Олександрович 1804 - 1873 - вчений-енциклопедист, ботанік, етнограф, філолог, історик, перший ректор Київського університету, член-кореспондент Петербурзької академії наук.
 • Маркевич Олександр Прокопович 1905 - 1999 - біолог, зоолог, засновник українських шкіл паразитології та зоології безхребетних, дійсний член НАН України.
 • Бец Володимир Олексійович 1834 - 1894 - анатом і гістолог, вперше описав клітини Беца, професор Київського університету.
 • Люлька Архип Михайлович 1908 - 1984 - конструктор авіаційних двигунів, розробив конструкцію першого у світі двоконтурного турбореактивного двигуна, дійсний член АН СРСР.
 • Заболотний Данило Кирилович 1866 - 1929 - мікробіолог, епідеміолог, засновник Інституту мікробіології та епідеміології, дійсний член і президент ВУАН протягом 1928 - 1929 років.
 • Давидов Олександр Сергійович 1912 - 1993 - фізик-теоретик, відомий працями в галузях теорії твердого тіла, атомного ядра, теоретичної біофізики, передбачив "Давидівське розщеплення", дійсний член АН УРСР.
 • Вернадський Володимир Іванович 1863 - 1945 - геохімік, мінералог, філософ, один з засновників і перший президент ВУАН зараз НАН України, дійсний член ВУАН і Петербурзької академії наук.
 • Кістяківський Георгій Богданович 1900 - 1982 - американський фізик і хімік українського походження, учасник Манхеттенського проекту, радник президента США Д. Ейзенхауера у справах національної політики і техніки, лауреат Національної наукової медалі США, Медалі Франкліна, Медалі Прістлі та Медалі Вілларда Гіббза, дійсний член Національної академії наук США.
 • Кримський Агатангел Юхимович 1871 - 1942 - сходознавець, філолог, історик, етнограф, один із засновників і дійсний член АН УРСР.
 • Стефан Банах 1892 - 1945 - польський та український математик, один з творців сучасного функціонального аналізу, член Польської академії знань, професор Львівського університету.
 • Палладін Олександр Володимирович 1885 - 1972 - біолог, засновник української школи біохімії, президент АН УРСР протягом 1946 - 1962 років, дійсний член АН УРСР і АН СРСР.
 • Івахненко Олексій Григорович 1913 - 2007 - вчений у галузі автоматичного керування, кібернетики і математичного моделювання, розробив метод групового урахування аргументів, дійсний член НАН України.
 • Правдич-Немінський Володимир Володимирович 1879 - 1952 - фізіолог і нейрохімік, отримав першу в світі поверхневу електроенцефалограму, професор Київського університету.
 • Челомей Володимир Миколайович 1914 - 1984 - механік, фахівець у галузі динаміки стійкості складних коливальних систем, генеральний конструктор ракетно-космічної техніки, дійсний член АН СРСР і Міжнародної академії астронавтики.
 • Костюк Платон Григорович 1924 - 2010 - біолог, фізіолог, нейрофізіолог, біофізик, відомий перш за все завдяки відкриттю кальцієвих каналів, гіпотези Екклса - Костюка - Шмідта, роботам з біофізики мембран, лауреат Золотої медалі ім. В. І. Вернадського, один з найбільш цитованих українських науковців h 43 у Scopus на 2018 рік, дійсний член НАН України, РАН і Німецької академії наук.
 • Корольов Сергій Павлович 1907 - 1966 - вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, конструктор перших штучних супутників Землі і космічних кораблів, дійсний член АН СРСР.
 • Патон Євген Оскарович 1870 - 1953 - учений у галузі зварювальних процесів і мостобудування, фундатор і перший керівник Інституту електрозварювання АН УРСР, дійсний член АН УРСР.
 • Скороход Анатолій Володимирович 1930 - 2011 - математик, особливо відомий працями в галузях диференціальних рівнянь і теорії імовірності, зокрема Теоремою Скорохода про вкладення, дійсний член НАН України і Американської академії мистецтв і наук.
 • Кондратюк Юрій Васильович 1897 - 1943? - один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів, автор так званої "траси Кондратюка", якою подорожували на Місяць космічні кораблі "Аполлон".
 • Шмальгаузен Іван Іванович 1884 - 1963 - еволюційний біолог, зоолог, морфолог, розробив теорію стабілізуючого добору і був однією з центральних фігур у створені сучасної синтетичної теорії еволюції, дійсний член АН УРСР, АН СРСР і Німецької академії наук.
 • Патон Борис Євгенович 1918 - 2020 - вчений у галузях зварювальних процесів, металургії і технології металів, лауреат Золотої медалі ім. В. І. Вернадського, президент НАН України протягом 1962-2020 років.
 • Мечников Ілля Ілліч 1845 - 1916 - біолог, зоолог, відомий працями в галузях ембріології, імунології та мікробіології, лауреат Нобелівської премії з медицини та фізіології та Медалі Коплі, дійсний член Лондонського королівського товариства, професор Одеського університету.
 • Гершензон Сергій Михайлович 1906 - 1998 - біолог, генетик, відкрив мутагенну дію ДНК, експериментально довів можливість зворотної передачі генетичної інформації від РНК до ДНК, за кожне з цих двох відкриттів був близький до отримання Нобелівської премії, дійсний член НАН України.
 • Холодний Микола Григорович 1882 - 1953 - біолог, ботанік, фізіолог, мікробіолог, еколог, засновник вітчизняної школи фізіології рослин, дійсний член АН УРСР.
 • Боголюбов Микола Миколайович 1909 - 1992 - математик і механік, фізик-теоретик, засновник наукових шкіл з нелінійної механіки і теоретичної фізики, лауреат Медалі Макса Планка, дійсний член АН УРСР і АН СРСР.
 • Яворницький Дмитро Іванович 1855 - 1940 - історик, археолог, етнограф, фольклорист, лексикограф, особливо відомий як дослідник петриківського розпису та історії українського козацтва, дійсний член АН УРСР і НТШ.
 • Тимошенко Степан Прокопович 1878 - 1972 - вчений у галузі механіки, особливо відомий працями в галузі теоретичної механіки, автор теорії балок, дійсний член АН УРСР і Лондонського королівського товариства.
 • Глушков Віктор Михайлович 1923 - 1982 - кібернетик і математик, лауреат міжнародної премії "Піонер компютерної галузі", засновник і перший директор Інституту кібернетики НАН України, дійсний член АН УРСР, АН СРСР і Німецької академії наук.
 • Амосов Микола Михайлович 1913 - 2002 - лікар, учений в галузі медицини та біокібернетики, дійсний член НАН України.
 • Остроградський Михайло Васильович 1801 - 1862 - математик, механік і фізик, зокрема вивів формулу названу на його честь, дійсний член Французької академії наук, Американської академії наук, Римської академії наук, Петербурзької академії наук та Російської академії наук.
 • Пулюй Іван Павлович 1845 - 1918 - український та австро-угорський фізик і електротехнік, винахідник, відомий піонерськими роботами з вивчення рентгенівського випромінювання до В. Рентгена, однак отримав за це широке визнання лише в кінці XX століття, професор і ректор Німецької вищої технічної школи в Празі.
 • Добржанський Феодосій Григорович 1900 - 1975 - американський еволюційний біолог, зоолог і генетик українського походження, зробив великий внесок у створення сучасної синтетичної теорії еволюції, засновник школи американської популяційної генетики, лауреат Національної наукової медалі США та Медалі Франкліна, дійсний член Лондонського королівського товариства, Німецької академії наук, Шведської королівської академії наук і Національної академії наук США.
 • Антонов Олег Костянтинович 1906 - 1984 - інженер-авіаконструктор, дійсний член АН УРСР і АН СРСР.
 • Глушко Валентин Петрович 1908 - 1989 - вчений в галузі ракетно-космічної техніки, основоположник радянського рідинного ракетного двигунобудування, дійсний член АН УРСР і АН СРСР.
 • Кравчук Михайло Пилипович 1892 - 1942 - математик, відомий у таких напрямках як математичний аналіз, диференціальні та інтегральні рівняння і теорія функцій, зокрема див. поліноми Кравчука та матриці Кравчука, дійсний член АН УРСР.
 • Сікорський Ігор Іванович 1889 - 1972 - інженер-авіаконструктор, лауреат Національної наукової медалі США.
 • Самойленко Анатолій Михайлович 1938 - 2020 - математик, особливо відомий працями в галузі диференціальних рівнянь, дійсний член НАН України, директор Інституту математики НАН України.
                                     

4. Огляд науки в Україні по галузях

Математика в Україні

Київська та харківська школи математики беруть початок з кінця XIX століття. Потужну львівську школу сформував Стефан Банах у 1920-х роках.

Хімія в Україні

Відомі численні роботи українських хіміків у галузі органічної хімії, біохімії, колоїдної та фізичної хімії, хімічного матеріалознавства

                                     

4.1. Огляд науки в Україні по галузях Фізика в Україні

Перші фізичні школи на території сучасної України розвинулися в Київському та Харківському університетах ще в XIX столітті. Великий поштовх розвитку фізики в УРСР дало створення Українського фізико-технічного інституту в Харкові, де вперше в СРСР було розщеплено ядро атому літію. Подальші репресії знищили низку фізичних дослідницьких центрів України та видатних фізиків. Проте в другій половині XX століття вдалося частково відновити дослідження в галузі теоретичної фізики та прикладних її аспектів.

На початку XXI століття українські вчені продовжують дослідження з теоретичної фізики, зокрема мають пріоритет у дослідженні теоретичних основ нового матеріалу графену, взаємодіють з міжнародними колабораціями фізиків у ЦЕРН. В галузі експериментальної фізики досліджуються фізичні параметри біологічних молекул ДНК, білків, їх взаємодії з молекулами потенційних лікарських засобів, склад матеріалів за допомогою тунельної мікроскопії тощо.                                     

4.2. Огляд науки в Україні по галузях Астрономія в Україні

Астрономічні дослідження ведуться в Україні з XIX століття, коли при університетах відкривалися астрономічні обсерваторії. Відкриття українських астрономів і астрофізиків повязані з тілами Сонячної системи, різними класами зір тощо.

                                     

4.3. Огляд науки в Україні по галузях Математика в Україні

Київська та харківська школи математики беруть початок з кінця XIX століття. Потужну львівську школу сформував Стефан Банах у 1920-х роках.

                                     

4.4. Огляд науки в Україні по галузях Біологія в Україні

Дослідження в галузі біорізноманіття території України проводили німецькі та російські натуралісти ще з XVIII століття. Експериментальна біологія почала розвиватися в XIX столітті як відповідь на потреби медицини та сільського господарства. Біомедичні інституції, такі як Бактеріологічний та Мікробіологічний інститути були першими позауніверситетськими дослідницькими закладами на початку XX століття. В першій половині XX століття на території України сформувалися потужні школи в галузі фізіології, біохімії, генетики, ембріології які, втім, серйозно постраждали внаслідок політичних репресій та Другої світової війни.

На початку XXI століття українські біологи мають гарні наукові результати в галузі молекулярної та клітинної біології, нейрофізіології, біофізики, фармакології. Втім висока ціна досліджень та низьке фінансування примушує все більше біологів залишати Україну та продовжувати дослідження в лабораторіях інших країн.                                     

4.5. Огляд науки в Україні по галузях Психологія в Україні

Центр психологічних досліджень був заснований у 1920-х роках у Харкові. Інший осередок створив у Києві Григорій Костюк. Політичні репресії та тиск марксистько-ленінської ідеології утруднював розвиток психології в Україні. Негативно відобразилася на розвитку психології й так звана "Павловська сесія" АН і АМН СРСР.

                                     

5. Див. також

 • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • Наукове товариство імені Шевченка.
 • Список іноземних членів Національної академії наук України.
 • Премії НАН України імені видатних учених України.
 • Список академіків НАН України.
 • Київська наукова школа тематичного та комплексного атласного картографування.
 • Наукова школа гідравлічного транспорту.
 • Львівський національний університет імені Івана Франка.
 • Національна академія наук України.
 • Національна рада України з питань розвитку науки і технологій.
 • Національний фонд досліджень України.
 • Освіта в Україні.
 • Донецька наукова школа вуглехімії.
                                     

6. Література

 • Онопрієнко В. І. Історія української науки XIX - XX століть: Навч. посібник / Міжнар. фонд "Відродження". - К.: Либідь, 1998. - 304 с.
 • Корифеї української науки: Нариси про видатних діячів науки і техніки / В. П. Шкварець, М. М. Шитюк, Ю. І. Гузенко та ін. - Миколаїв, 2000. - 267 с.
 • Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. - К.: Грамота, 2005. - 448 с.
 • Наука України: ресурсне забезпечення, результативність досліджень, показники міжнародних рейтингів / Писаренко Т. В., 2010. - 476 с. - ISBN 978-966-02-5915-7.
 • Кононенко М. П. Українські вчені-натуралісти, математики, лікарі, педагоги: Посібник-довідник / Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київський гуманіт. ліцей. - К.: Знання, 1999. - 198 с.
                                     

7. Посилання

 • Український науковий веб-журнал.
 • НАН УКраїни → Наукові установи України: довідкова інформація.
 • Українські вчені за кордоном.
 • ДО ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ НА УКРАЇНІ Стаття написана в червні 1965 р. Кельце, Польща та доповнена в лютому 1977 р.Д-р Андрій С. Олѳарчик дипломований Американською радою хірургії 1976). "Лікарський Вісник". - Рік XXVII, ч. 1 96, Зима 1980. –C.37- 49.
                                     
 • академія наук Украини НАН України - вища наукова самоврядна організація України що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні У складі
 • Історія науки - дослідження феномену науки в його історії. Наука зокрема, являє собою сукупність емпіричних, теоретичних і практичних знань про навколишній
 • Міністерство освити і науки Украини МОН України - центральний орган виконавчої влади України Міністерство освіти і науки України є головним органом
 • педагогічних наук України стали 15 відомих в Україні вчених Федір Арват, Гончарук Є. Г., Захаренко О. А., Каніщенко Л. О., Киричук О. В Мадзігон В М., Мокін
 • академії наук України тоді ще АН УРСР було організовано відділення проблем медицини. Але провідні учені - медики розуміли необхідність створення в Україні Академії
 • діяч науки і техніки Украини - державна нагорода України - почесне звання України яке надається Президентом України відповідно до Закону України Про
 • Рибогосподарська наука України Fisheries Science of Ukraine - науковий академічний журнал з господарчої іхтіології Інституту рибного господарства
 • Ярославичів, 1998. - 239 c. Наука та освіта в Україні сучасні проблеми і можливі шляхи їх вирішення С. О. Довгий Наука та наукознавство. - 2001.
 • Державна премія Украини в галузі науки і техніки - щорічна державна нагорода України Заснована постановою ЦК Компартії України та Ради Міністрів
 • Національна академія правових наук України - вища галузева наукова установа України з 1993 р. До 1993 р. академія діяла в статусі громадської організації
 • Академія наук вищої школи Украини АН ВШУ - громадська організація, яка об єднує провідних фахівців університетської ланки науки Заснування АН ВШУ
                                     
 • знань. Список дійсних членів Національної академії аграрних наук України Ринок землі в Україні Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
 • Історична наука в Україні в 19 cтолітті Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В А. Смолій голова та ін.  Інститут історії України НАН України
 • Доктор наук - вищий науковий ступінь в Україні та країнах колишнього Радянського Союзу, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації
 • реорганізовано в Український державний центр Мала академія наук України Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України Квітень
 • Лісівнича академія наук України ЛАНУ - фахова академія наук України громадська організація, що об єднує представників української лісівничої справи
 • Національної академії наук України - загальнонауковий журнал, друкований орган Президії НАН України Видання широко висвітлює діяльність НАН України основні проблеми
 • Вестель, Ю. Теологія як наука і предмет викладання: на шляху до концепції світської теологічної освіти в Україні Релігія в Україні - 2011. Спеціалізована
 • Наука - український науково - популярний пізнавальний канал про досягнення науки Телеканал присвячений унікальним розробкам, новим технологіям майбутнього
 • Міністерство освити і науки молоді та спорту Украини МОНмолодьспорт України - колишнє міністерство України Було утворене 9 грудня 2010 року шляхом
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2007 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент
 • території України досліджує корисні копалини, проблеми морської геології. Найстаріший геологічний заклад в Україні теоретичний центр геологічної науки в країні
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2008 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент
                                     
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2010 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент
 • Інституту історії України Національної академії наук України 1936 - 2011 НАН України Інститут історії України - К., 2011 - 22 с. Ясь О. В На чолі республіканської
 • розробками в галузі наукознавства, інноватики та історії соціології науки і техніки. Інститут має свою багаторічну історію і визнання як в Україні так і
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2001 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент
 • Державна премія України в галузі науки і техніки - лауреати 2009 року. На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки Президент
 • видавництво знаходилось в Ленінграді, а потім переїхало до Москви. На логотипі видавництва зображено відкриту книгу і Спутник - 1 над нею. Наука було основним
 • Петербурзька академія наук Sapienti sat О. В Ясь. Російська академія наук Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В А. Смолій голова та

Users also searched:

наука - - це, науковці світу, науковці це, особливості розвитку сучасної науки, проблеми і перспективи розвитку науки в україні на сучасному етапі, розвиток науки в україні 18 - 19 ст, розвиток науки в україні на початку 20 століття, розвиток науки, науки, Україні, розвиток, україні, наука, розвиток науки, науковці, Наука, розвитку, особливості, етапі, сучасному, світу, початку, перспективи, сучасної, науковці це, науковці світу, століття, розвиток науки в україні - ст, Наука в Україні, проблеми, наука - - це, особливості розвитку сучасної науки, розвиток науки в україні на початку 20 століття, розвиток науки в україні 18 - 19 ст, проблеми і перспективи розвитку науки в україні на сучасному етапі, розвиток науки в україні на початку століття, наука в україні,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Проблеми і перспективи розвитку науки в україні на сучасному етапі.

Наука в університетах. Неухильно виконувати прийняті закони. Про журнал. ISSN 2312 9581 Online, ISSN 2075 1508 Print DOI.​org 10.15407 fsu. Рибогосподарська наука України – науковий журнал, що.

Розвиток науки.

Моя наука – популяризація науки від українських вчених. Рибогосподарська наука України Fisheries Science of Ukraine Рыбохозяйственная наука Украины. останнє оновлення 22 02 2021. Категорiя Б. Науковці світу. Стан і перспективи науки в Україні за даними соціологічних. З початку пандемії минув понад рік. Що ми дізналися про Covid 19, а що залишається досі невідомим? BBC Future зібрала наукові факти. Читати більше. Науковці це. Наука – це вона розпочато всеукраїнський конкурс для дівчат. Проте запровадження цих вимог до україн ських учених потребує не лише постійної ро. Page 9. 74. ISSN 1027 3239. Visn. Nac. Acad. Nauk Ukr. 2017. ​11.


Розвиток науки в україні на початку 20 століття.

Наукові фахові видання України Open Science in Ukraine. Формування в наукових установах України ефективної системи трансферу О. Г. Вакаренко Наука України у світовому інформаційному просторі. Архівна наука в Україні Державна архівна служба України. Перетворення науки й технологій на справжній пріоритет державної політики вони вбачають у рамках діяльності Міністерства освіти і науки України. І.

Політична наука в Україні: здобутки та перспективи Інститут.

01 березня 2021 року в Музеї науки Національного комплексу Експоцентр України президент Національної академії наук України, голова Комітету з. МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ. Виступ академіка НАН України М.Ю.Ільченка на Парламентських слуханнях на тему Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та. Академія наук вищої освіти України Головна. Jurnal 300 ISSN 2312 9581 ONLINE, ISSN 2075 1508 PRINT. ​Рибогосподарська наука України – науковий журнал, що видається в Україні з 2007 року.


Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку.

Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка завітала делегація Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України. ‪Спортивна наука України Sport science of Ukraine‬ ‪Google‬. До реєстру науковців може також вноситись ретроспективна інформація та інформація про науковців, які не мають наукового ступеня, але мають наукові​. Наука в умовах пандемії: Ради молодих вчених політехніки та. Рейтинги субєктів наукової діяльності України. RSS. Рейтинги працівників наукових установ України оновлюються щомісячно. Рейтинг науковців.


ДОСЯГНЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В ГАЛУЗІ НАУКИ ТА.

Журнал занесений до категорії Б Переліку наукових фахових видань України технічні та військові науки, за спеціальностями 122, 123, 125, 126, 172,. Наука НУЦЗУ. Про що книга Буде тобі наука: українські науковці, які змінюють світ та як ми її презентували на території фармацевтичної компанії Фармак. Президент Національна академія педагогічних наук України. ХХVІ Загальні збори Академії наук вищої освіти України. Академія МВС Ви знаходитесь на веб порталі АНВО України. Дотримуйтеся правил публікації. Наука в Україні. Довідкові видання 1919–2016 рр. Національна. Сайт Моя наука зявився восени 2011 року як спільний проект з ініціативною групою вчених НАН України. Моя наука задумана як майданчик, на.

Наука України в дзеркалі наукометричної бази даних SciVerse.

Доктор філософських наук, професор, академік Національної академії наук України, дійсний член академік Національної академії педагогічних наук. Науковці України – новий інформаційний блок порталу Наука. Рік заснування – 2005 Перші 5 років на сайті публікувались матеріали електронного наукового фахового видання Спортивна наука України ISSN:. Угода між Міністерством України у справах науки і технологій та. Президент Національної академії педагогічних наук України ‪‪9 131‬‬ Освіта і наука України: шляхи модернізації Факти, роздуми, перспективи.

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України.

Освіта і наука. Професійна підготовка особового складу органів та підрозділів цивільного захисту Науково освітній портал Державної служби України з. Українська наука на шляху до Європи: здобутки, проблеми і. Шановні керівники наукових проєктів. Для авторизації в особистому кабінеті керівника скористайтесь посиланням., за яким розміщена. Профспілка працівників освіти і науки України. Питання матеріально технічного оснащення наукової і науково технічної діяльності, забезпеченості найбільш сучасним та прогресивним обладнанням і.


СУЧАСНИЙ СТАН НАУКИ В УКРАЇНІ.

2. Герої – освітяни і науковці України М во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін. Наука в Україні: особливий шлях розвитку чи глибокий занепад?. Наука відкриває тим, хто їй служить, грандіозні перспективи. Держава, яка не розвиває науку, неминуче перетворюється на колонію. Українська наука – це круто! Як ми презентували видання про. Після утвердження в Україні рад. влади умови для наук. роботи в галузі історії докорінно змінилися. Як зазначав відомий моск. учений, керівник.

Національна академія аграрних наук України: Головна.

Установча конференція зі створення Лісівничої академії наук України була проведена 30 листопада 1993 року в м. Львові. Установчу конференцію. Спортивна наука Електронне наукове фахове видання. Щоб популяризувати залучення дівчат в науку, освітній проєкт STEM is FEM за підтримки ООН Жінки в Україні та Дитячого фонду ООН в. НАУКА УКРАЇНИ 032020. Культура України з середини 19 століття: освіта, наука, література й мистецтво. Історія української культури про театр та музику, реалізм і модернізм.


БД ПРАВОВА НАУКА.

Присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2020 року програми кандидатів на посаду президента Національної академії наук України. Академічна наука в світовій медицині та НАМН України. Міністерство освіти і науки України, опубліковано 13 серпня 2020 аграрної науки та академії, а також плану реформування НААН. Лісівнича академія наук України Вступне слово про ЛАНУ. Журнал Наука і оборона включений до категорії Б наукових фахових видань України наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409.


МОН розпочало діалог про подальший розвиток академічної.

Актуальний та зручний перелік наукових фахових видань України, що входять у категорії та Б, згідно до Наказу МОН № 32 від 15.01.2018. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України Науково. Щорічно кожну третю суботу травня в Україні відзначається День науки. І святкувати є що: кожен рік вчені з України створюють близько 15 тисяч.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →