Топ-100
Back

★ Економіка України (журнал)                                     

★ Економіка України (журнал)

Економіка України - всеукраїнський науковий фаховий журнал, заснований у вересні 1958 року. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23636-13476 ПР від 20 грудня 2018 року. Попередня назва журналу - "Економіка Радянської України". Мова видання: змішаними. 11 липня 2016 року журнал включено до Переліку фахових видань у галузі економічних наук.

                                     

1. Тематика

 • Тематичні номери за матеріалами "круглих столів".
 • Економіка зарубіжних країн.
 • Економічна теорія.
 • Проблеми розвитку АПК.
 • Світогосподарські звязки.
 • Фінанси, податки, кредит.
 • Критика і бібліографія.
 • Промислова політика та інновації.
 • Регіоналістика і проблеми децентралізації.
 • Теоретичні питання в практиці управління.
 • Наукові дискусії з найактуальніших економічних проблем сьогодення.
                                     

2. Наукометрія

Електронний архів журналу "Економіка України" зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Журнал включено до національного рейтингу наукових періодичних видань, що розробляється Центром соціальних комунікацій в рамках проекту "Бібліометрика української науки". Станом на 8 лютого 2019 року журнал посідає перше місце в цьому рейтингу. Пошукова система Google Scholar, яка індексує повні тексти наукових публікацій всіх форматів і дисциплін станом на 18 лютого 2019 року, оцінила внесок журналу "Економіка України" такими показниками:

 • Індексом Гірша Хірша - 64.
 • Індексом i10 - 668.
                                     

3. Редакційна колегія

Головний редактор журналу: Геєць Валерій Михайлович.

Заступник головного редактора: Корнієнко Ірина Всеволодівна.

Члени редколегії: Амоша О. І., Балакірєва О. М. канд. соціол. наук, Бистряков І. К. д-р екон. наук, проф., Білорус О. Г., Бобух І. М. д-р екон. наук, Борзенко О. О. д-р екон. наук, проф., Бородіна О. М., Вишневський В. П., Гриценко А. А., Данилишин Б. М., Єфименко Т. І., Звєряков М. І., Зимовець В. В. д-р екон. наук, Заяць Т. А. д-р екон. наук, проф., Ігнатюк А. І. д-р екон. наук, проф., Кіндзерський Ю. В. д-р екон. наук, Колодко Гж. В. проф. Польща), Кораблін С. О. чл. -кор. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, Кравців В. С. д-р екон. наук, проф., Кудряшов В. П. д-р екон. наук, проф., Лупенко Ю. О., Мазаракі А. А., Манцуров І. Г., Мінасян Г. д-р екон. наук, проф. Болгарія), Молдаван Л. В. д-р екон. наук, проф., Никифорук О. І. д-р екон. наук, Панченко Є. Г. д-р екон. наук, проф., Папава В. Г), Сіденко В. Р. чл. -кор. Нац. акад. наук України, д-р екон. наук, Скрипниченко М. І., Тарасевич В. М. д-р екон. наук, проф., Устименко В. А., Хвесик М. А., Хуанг Сяоюн проф. Китай), Черняк О. І. д-р екон. наук, проф., Шумська С. С. канд. екон. наук                                     

4. Посилання

 • "Економіка України" політико-економічний журнал.
 • І. В. Корнієнко. Економіка України Енциклопедія сучасної України: у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба.
                                     
 • національної економіки Журнал входить до переліку фахових видань, визнаних ВАК України бюлетень ВАК України 9, 2002 рік Економіка розвитку передбачає
 • Економіка промисловості - науково - практичний журнал заснований у 1998 році Інститутом економіки промисловості НАН України Свідоцтво про державну реєстрацію
 • Регіональна економіка - науково - практичний журнал заснований у 1996 році. В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, пов язані з формуванням
 • 537807389 Державна установа Інститут економіки та прогнозування НАН України - академічна установа НАН України Інститут є правонаступником з 2005 Інституту
 • Український журнал прикладної економіки - науковий журнал заснований у 2016 році Тернопільським національним економічним університетом. Свідоцтво про
 • соціально - політичний журнал України російською мовою і щоденний новинний інтернет - ресурс. Девіз: Кожна деталь має значення. Заявлений наклад журналу - 32, 000 примірників
 • інформаційні технології в економіці Економічна безпека держави та суб єктів господарської діяльності Коди ідентифікації журналу згідно реєстру періодичних
 • інституційних секторів економіки критика та бібліографія. Електронний архів журналу зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського
 • Економіка і прогнозування - науково - аналітичний журнал заснований у вересні 2000 року. З 2001 року журнал входить до переліку фахових видань, визнаних
 • приховану міць американської економіки та передбачає відновлення глобального буму. Forbes Україна - українська версія журналу Forbes. Видається з березня
 • Економична історія Украини - починається з періоду заселення її нинішньої території першими поселенцями. Див. Економіка Київської Русі Розквіт Київської
 • Журнал мав такі відділи: статті й розвідки з історії, археології, економіки фолкльору, етнографії, мови, літератури, мистецтва, краєзнавства України
 • Рибогосподарська наука України Fisheries Science of Ukraine - науковий академічний журнал з господарчої іхтіології Інституту рибного господарства
                                     
 • продуктивних сил України - всеукраїнський науковий журнал заснований 1997 року кафедрою кафедрою управління персоналом і регіональної економіки Тернопільської
 • в економіці культурі науці Києва. Том 4. Київ: Одекс плюс, 2003. С. 269. Топ 100 наукових періодичних видань України Социальная психология журнал
 • видавався у Донецьку Україна З кінця 2014 р. до сьогодні - у м. Маріуполь Донецької області Україна Журнал внесений ВАК України до: Переліку наукових
 • Заснований у 2005 році. Журнал зареєстровано ДАК МОН України як фахове видання з технічних наук до 2014 р. зареєстроване ВАК України як фахове видання з
 • років у журналі друкувалися визначніші представники всіх течій і напрямів із ділянок літератури, мистецтва, публіцистики, історії, економіки тощо. Серед
 • 1993 журнал висунуто на здобуття Державної нині Національної премії України ім. Т. Шевченка. На сторінках журналу вперше в незалежній Україні опубліковані
 • Літературно - художні журнали України - звичне явище для вітчизняного медіа - ринку, адже перший часопис такого спрямування з явився ще у 1925 році. Це був
 • Інститут економіки промисловості НАН Украини - наукова установа Відділення економіки НАН України Тематика наукових досліджень інституту охоплює широкий
 • з питань агробізнесу. Видається з серпня 1994 року. Журнал поширюється по всіх регіонах України тиражем 18 100 примірників, з них 59  - адресно керівникам
 • Постійні рубрики Конституційна економіка присутні в таких журналах як Право і економіка Законодавство і економіка Журнал зарубіжного законодавства
 • Видавничий дім Економіка Заснований в 1996. Презентує незалежні професійно підготовлені рейтинги та аналітичні матеріали. Журнал публікує серію рейтингів:


                                     
 • Універсум - науково - публіцистичний журнал в Україні Основні рубрики журналу політологія, футурологія, економіка наука, культура. Заснований 1993 року
 • машинознавство економіка теплотехніка автоматизація стандартизація екологія Журнали гірничого профілю світ Гірничі журнали України Сайт Золотая элита
 • Index за 2007 рік класифікував журнал Феміністична економіка двадцятим серед 175 економічних журналів і другм з 27 журналів про дослідження. Гендерний
 • міжвідомчий науково - теоретичний журнал заснований у вересні 2003 року. Зареєстрований перереєстрований Міністерством юстиції України 26.06.2006 Свідоцтво про
 • Інституту економіки та прогнозування - науковий журнал заснований у 2000 році. З 2006 року у зв язку з перейменуванням засновника журналу змінив назву
 • видання: українська. Науковий журнал Вісник ТНЕУ призначений для теоретиків і практиків у сфері національної економіки економіки та організації діяльності

Users also searched:

экономические журналы украины, економіка україни 2020 журнал, економіка україни журнал сайт, України, україни, Економіка, журналы, економіка, журнал, економіки, журналі, фахові журналі з економіки, фахове видання з економіки, экономические журналы украины, економіка україни, економіка україни журнал, Економіка України журнал, архів, економічні, фахові, фахове, видання, экономические, украины, сайт, економічні журналі, економіка україни журнал сайт, економіка україни 2020, економіка україни 2020 журнал, економіка україни журнал архів, економіка україни (журнал),

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Економіка україни 2020.

Журнал Економіка України Уманський НУС. Економіка України, 17, 23. 3. Міжнародний науковий журнал Інтернаука, 13, 18 Економічний вісник Національного технічного університету України. Економіка україни 2020 журнал. Журнал Економіка України № 11 12, 2019 ProZorro. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. У виданні публікуються науково теоретичні та практичні матеріали з. Економічні журналі. Журнал ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ Державне підприємство по. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12 2. Телефон корреспонденції.

Економіка україни журнал архів.

ІНСТИТУЦІЙНА ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕНДОГЕНІЗАЦІЇ. Науковий журнал Економіка України видається з 1958 року. Його засновниками є Національна академія наук, Мінфін України, а також Міністерство. Що чекає на економіку України у 2021 році? Центр Разумкова. Підписання угоди про співробітництво між Асоціацією навчальних закладів України приватної форми власності та конфедерацією недержавних вищих.


Наукові фахові видання України Open Science in Ukraine.

Журнал Економіка України – провідне всеукраїнське наукове економічне видання, яке Науковий фаховий журнал Економіка України Graphic. Журнал Регіональна економіка. Вид видання: журнал. Тип видання Scholar, OAJI. Категорія видання: Журнали НАН України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Державне підприємство Редакція журналу Економіка України. Українські видання з економічних наук у вітчизняних та міжнародних Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University Журнал. Журнал з економічних наук Економіка і управління. Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць входить до Переліку наукових фахових видань категорії Б Наказ МОН України від 02​. Стратегічна сесія економіки України БІЗНЕС журнал. Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових​.

Економіка та суспільство.

КУПИТИ за 50.00 грн. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ online SmartPress. №4 16.05.​2019. Журнал ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ, оформить подписку онлайн. Мета журналу: висвітлювати результати досліджень проблем розвитку регіонів України та регіональної політики, заохочуючи до публікації авторів, які. Фаховий журнал ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА Головна сторінка. Проблемні питання економіки України та її регіонів. Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами. Актуальні проблеми​. Економічна теорія Архів Науковий журнал Економічний вісник. Видає разом з Мінфіном і Академією наук України журнал Економіка України​. 5. Мінекономіки України має право: координувати. Українська Показники в Google Академії Google Scholar. Журнал Економіка України № 11 12, 2019. Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 01011, Україна,.


Вісник економічної науки України: ВЕНУ.

IJ Ж28099 Загальна кількість знайдених документів 1. Економіка України Economy of Ukraine наук. журн. Науковий журнал Наукові записки Національного університету. ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України. Науки: економічні Вид видання: журнал Періодичність: 12 р із свідоцтва 12 р наявна. Юридичний науковий електронний журнал ЕкоНоМіка УкРаЇНи В. Журнал Економіка та держава включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки.


Економіка України Архів номерів.

Журнал Економічні горизонти – це вітчизняне наукове видання, України. Читацькою аудиторією є дослідники та фахівці в сфері економіки,. Економіка України. Головний редактор наукових журналів Економіка України та Економіка і прогнозування, член наукових, редакційних рад і колегій міжнародних.

Журнал Економіка та держава наукове фахове видання України.

Економіка України №01 2018, Уже понад 50 років на сторінках журналу ​Економіка України висвітлюються найголовніші напрями економічної науки:. Економіка України Кафедра економіки промисловості. Науково практичний журнал Економічні студії Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20515 10315 Р вiд 20.12.2013 р. Мови видання: українська​. Економічні горизонти. Електронний журнал Ефективна економіка включено до переліку наукових фахових видань України з питань економіки.

Економіка України Наукова електронна бібліотека періодичних.

У провідному фаховому журналі Економіка України опубліковано статтю О.І. Павлова Руральний дискурс міждисциплінарних наукових. Електронний науковий журнал ЕКОНОМІКА: реалії часу ONPU. Журнал ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ. УКРАЇНА. ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ. ДУ ​IНСТИТУТ 74158, ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ укр., англ., рос. 12 р. на рік, 1 міс. Каталоги НБУВ Національна бібліотека України імені В. І. ISSN 1605 7988 Print Ukrainian. ISSN 2663 6557 Print English. ISSN 2518 ​7449 Online. Ekonomìka ì prognozuvanna. Ekon. prognozuvanna. Economy.


ЖУРНАЛ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Головна сторінка.

ПУБЛІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ У НАУКОВИХ ВИДАННЯХ, розвитком України Економічний Вісник Донбасу: науковий журнал. Науковий журнал Український журнал прикладної економіки. Журнал Економіка розвитку ЕР Economics of Development внесений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися.

Реєстр наукових видань України.

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук наказ МОН України від 07.10.2016 р. № 1222. Науковий. Економічні науки: фахові видання України у вітчизняних та. Мови видання: англійська, українська, російська змішаними мовами. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія. Економіка. Фінанси. Право. Міжнародний науково виробничий журнал Економіка АПК. 2016 08 cover cr. У процесі здійснення аграрної реформи в Україні виникла необхідність. Формування ринкової економіки в Україні Економічний факультет. Коли економіка України заживе так, як було до коронавірусу. Анастасія Зануда ВВС News Україна. 1 жовтня 2020. Українська економіка почала падати.


Економіка розвитку Харківський національний економічний.

Науковий журнал розкриває актуальні питання економічної теорії, управління національним Мова видання: українська, російська, англійська. Економіка України Передплатне агенство Укрінформнаука. Журнали України. FORBES. Украина журнал Кореспондент. Фінансово ​економічний журнал Forbes публікує історії успішних проектів та їх товарів. Економіка Національний інститут стратегічних досліджень. Економіка України Передплатне агенство Укрінформнаука: Каталог наукової періодики загальноакадемічні журнали НАНУ, книги, монографії,.


Економіка України редакция журнал LinkedIn Ukraine.

Щодо можливостей збільшення експорту товарів з України до ЄС в контексті поглиблення інтеграції та приєднання України до спільного митного​. Актуальні проблеми економіки – Фаховий економічний журнал. 1471 збірник внесено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, Зображення домашньої сторінки журналу. Сайт періодичного видання Сайт періодичного НАН України. APK. У 2018 році видання було перереєстровано у Міністерстві юстиції України, збірнику присвоєно англомовну назву AIC Economics and Management. Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових. Фахова реєстрація: Наказ МОН України від 10 травня 2017 року № 693 Метою електронного наукового журналу Приазовський економічний вісник є. Журнал Економіка і прогнозування. Економіка України. Видається з вересня 1958 р. Login. uk. en Про журнал ▽ Загальні відомості Рубрики журналу Редакційна колегія Редакційна.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →