Топ-100
Back

★ Цифрова економіка                                     

★ Цифрова економіка

Цифрова економіка - економіка, що базується на цифрових компютерних технологіях. Цифрову економіку іноді називають інтернет-економікою, новою економікою або веб-економікою. Все частіше "цифрова економіка" переплітається з традиційною економікою, роблячи чітке розмежування складнішим. Під цифровою економікою розуміють виробництво, продажі та постачання продуктів через компютерні мережі.

                                     

1. Визначення

Термін "цифрова економіка" ввів 1995 року Дон Тепскотт. Термін "диджитал-економіка" digital economy введений у науковий обіг 1995 року американським ученим Ніколасом Негропонте.

                                     

2. Наукове обґрунтування

Концепцію цифрової економіки стисло сформулював у метафорі "перехід від обробки атомів до обробки бітів" американський програміст Ніколас Негропонте - засновник медіа-лабораторії Массачусетського технологічного інституту, фундатор асоціації "One Laptop per Child".

Томас Месенбург у 2001 виділив такі три основні складові концепції "Цифрова економіка":

 • Підтримуюча інфраструктура.
 • Електронна комерція.
 • Електронний бізнес.

На міжнародному рівні розраховують комплексний показник розвитку:

ІКТ - Networked Readiness Index WEF, індикатор результативності впровадження інновацій - Global Innovation Index INSEAD, WIPO, показник результативності ІКТ - ICT Development Index ITU, індикатор конкурентоспроможності національної економіки - Global Competitiveness Index WEF, Індекс людського розвитку HDI, що визначається ООН.

Дослідження впливу диджиталізації на світовий ВВП почали проводити із поширенням компютерних технологій наприкінці 1980-х років. Зокрема, за розрахунками зарубіжних експертів протягом 1987 - 1999 рр. середньорічне зростання цього показника внаслідок збільшення продажів компютерів становило 0.3 %. Нова хвиля досліджень на предмет потенціалу диджиталізації повязана з поширенням інтернет-технологій 3G. За висновками фахівців консалтингової компанії "PWC", зростання світового ВВП упродовж 2000 - 2010 рр. внаслідок популяризації 3G-інтернету сягнуло близько 45 %.

Класифікація країн світу за рівнем диджиталізації дає змогу виокремити чотири стадії розвитку суспільства таблиця.

З метою забезпечення презентабельності дослідження експерти PWC проаналізували вибірку зі 150 країн світу. Найбільша їхня кількість потрапила до групи обмеженого розвитку диджитал-економіки рівень диджиталізації - 0–30 %. Це переважно найменш розвинуті країни, для яких характерний найнижчий рівень ВВП на особу та останні позиції в міжнародних індексах людського розвитку. Наприклад, згідно з рейтингом ВВП на особу за 2017 р. Індія посідає 142-е місце, Молдова - 143-є, країни Африки, які ввійшли до цієї групи, - останні місця. Ідентичними є позиції країн групи в Індексі людського розвитку HDI.

До групи зародження диджитал-економіки належать країни, чий економічний розвиток і соціальний поступ здебільшого забезпечуються за рахунок багатих природних ресурсів і дешевої робочої сили. Рівень ВВП на одну особу в цих країнах залишається доволі низьким, що повязано з недостатньою розвиненістю соціальної інфраструктури, прірвою між рівнями життя найбідніших і найзаможніших верств населення.

Складено за: Maximizing the impact of digitization / PWC. URL, Human Development Report 2016. Human Development for Everyone. N. Y.: UNDP, 2016. 286 p., World Bank Open Data. Free and open access to global development data. URL.

У рейтингу ВВП на одну особу за 2017 р. Китай - на 71-му місці, Грузія - на 110-му. За рівнем людського розвитку HDI Китай посідає 90-ту позицію, Грузія - 70-ту.

Рівень диджиталізації економік країн третьої групи наближається до середнього, оскільки відбуваються якісні зміни ІКТ, які створюють додану вартість у суспільстві. Відбувається трансформація видів діяльності з використанням диджитал-технологій як допоміжних, як важливого чинника досягнення бізнес-результатів, як основи забезпечення бізнес-стратегії, як підґрунтя формування нової бізнес-моделі. За критеріями PWC до цієї групи зачислено також економіку України, що підтверджує наявність базису для розширення потенціалу ІКТ у нашій державі. За ВВП на особу Україна посідає 133-є місце та 84-е в рейтингу HDI.

До четвертої групи входять розвинуті країни світу, де рівень диджиталізації є вищим від середнього. Водночас для таких країн характерні високий показник ВВП на особу й провідні позиції за індикатором людського розвитку. Норвегія є третьою за рівнем ВВП на особу й очолює рейтинг HDI, Австралія тринадцята за показником ВВП та друга за HDI.

                                     

2.1. Наукове обґрунтування Обґрунтованість

Дистрибуція новацій має хвилеподібну форму, що було відзначено Евереттом Роджерсом у 1962 році. Такий процес може бути описаний моделлю Патлака-Келлера-Сегеля PKS. Граничне спрощення комунікацій безперечно надає значні переваги користувачам цих систем над тими, хто не володіють такими можливостями. З екологічної точки зору така система суспільних відносин може бути представлена моделлю Волтерри-Лотки:

{ d N A d t = r A N A K A − N A − α 12 N B K A, d N B d t = r B N B K B − N B − α 21 N A K B, {\displaystyle {\begin{cases}{\frac {dN_{A}}{dt}}=r_{A}N_{A}{\frac {K_{A}-N_{A}-\alpha _{12}N_{B}}{K_{A}}},\\{\frac {dN_{B}}{dt}}=r_{B}N_{B}{\frac {K_{B}-N_{B}-\alpha _{21}N_{A}}{K_{B}}},\end{cases}}}

де α 12 {\displaystyle \alpha _{12}} - величина впливу частини суспільства A {\displaystyle A} на частину B, {\displaystyle B,} a α 21 {\displaystyle \alpha _{21}} - вплив частини B {\displaystyle B} на A {\displaystyle A}. Ця модель описує залежність чисельностей A {\displaystyle A} та B {\displaystyle B} при сумісному існуванні. Така ситуація відповідає громадянській війні див. Розділяй і володарюй у гібридній формі. Подібні системі є повсюдними у природі: присутність на пасовищі одного кролика здійснює мінімальний вплив на популяцію корів, а велике число кроликів здійснює дуже суттєвий вплив, що відомо будь-якому фермерові. Відтак для обґрунтованості цифровізації не достатньо її ефективності у сенсі вирішення проблем комунікацій, оскільки через затримки які можуть бути обумовленими фінансовим положенням у її поширенні не справджується принцип соціальної справедливості, який проголошується як основа закодавчих підходів.                                     

3. Наукові розробки в Україні

Науковими розробками в галузі розвитку цифрової економіки України фундаментально займається сектор цифрової економіки відділу економічної теорії Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України.,

З метою прискорення поступу ІКТ в нашій державі в січні 2018 р. затверджено Концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 роки.

                                     

4. Державна програма розвитку в Україні

17 січня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив урядову концепцію розвитку цифрової економіки в державі на 2018 - 2020 роки.,

Головним координаційним державним органом в питаннях електронного урядування є Державне агентство з питань електронного урядування.

5 липня 2018 року при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України почала роботу Координаційна рада з розвитку цифрової економіки в Україні.

                                     

5. Див. також

 • Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства.
 • Наносуспільство.
 • Електронний бізнес.
 • Електронна комерція.
 • Інноваційна економіка.
 • Віртуальна економіка.
 • Електронний документообіг.
 • Мережева економіка.
 • Інформаційне суспільство.
 • Цифровий порядок денний для Європи.
 • Державне агентство з питань електронного урядування.
                                     

6. Джерела

 • Диба М. І. Диджиталізація економіки: світовий досвід та можливості розвитку в Україні / М. І. Диба, Ю. О. Гернего / / Фінанси України. - 2018. - № 7. - C. 50-63.
 • Уряд схвалив концепцію розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018 - 2020 / Сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 17.01.2018 /.
                                     

7. Посилання

 • Фокус на цифровій економіці дозволить Україні прискорити зростання і бути конкурентною в світі / Урядовий портал, 30.01.2018 /.
 • Цифрова економіка. Про нові можливості для України / Новое время, 28.11.2017 /.
 • Європа формує єдиний цифровий ринок. Чому Україна поза ним? / Укрінформ, 14.12.2017 /.
 • Україна переходить на "цифрову економіку". Що це означає… / Укрінформ, 21.1.2018 /.
 • Проєкт"Внесок країн / народів, особистостей у світовий розвиток".
 • Як цифрова економіка змінить Україну / Економічна правда, 17.01.2018 /.
                                     
 • виробництва, обробки, зберігання і розповсюдження інформації і знань. Цифрова економіка Високі технології Інноваційний процес Інноваційні технології Науково - технічний
 • суспільства існує з 1985 року під різними назвами. Цифровий порядок денний для Європи Цифрова економіка Європейський комісар Європейська комісія Комісія
 • Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства Цифрова економіка - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 Європа формує єдиний цифровий ринок Укрінформ, 14
 • іншим користувачам блага та віртуальні послуги. Інноваційна економіка Цифрова економіка Virtual Economy Research Network bibliography a comprehensive
 • підкріплені фіатними валютами або іншими цінностями. Цифровий юань цифрова версія юаня - офіційна цифрова валюта КНР, яку запровадили ще у 2019 році у тестовому
 • економетрика Інноваційна економіка Компаративна економіка Цифрова економіка Огірко І. В. Інформаційна економіка як напрям дослідження економіки та інформаційних
 • Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Інноваційна економіка Економіка знань Сайт Інституту економіки і прогнозування НАН України Прем єр - міністр:
 • Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Економіка знань Інноваційна економіка Екологічна економіка - Енциклопедія сучасної
 • Інформаційна економіка Віртуальна економіка Політична економія Нейроекономіка Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Економіка


                                     
 • компанією чи індивидом з приводу спільної праці, торгівлі, обміну ідеями або ноу - хау, або ж просто заради задоволення. Цифрова економіка Віртуальна економіка
 • Нейроекономіка Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Економіка знань See Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung 1911
 • Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Інноваційна економіка Економіка знань Природокористування Архівована копія. Архів
 • економіка Поведінкова економіка Політична економія Соціоекономіка Цифрова економіка Harper, Douglas November 2001 Online Etymology Dictionary - Economy
 • системи управління компанією, використання електронної реклами, маркетингу, моделі бізнес для бізнесу або бізнес для споживача Цифрова економіка
 • Цифрова дистрибуція також онлайн дистрибуція, доставка контенту - один із сучасних методів швидкого поширення легального цифрового медіа контенту як
 • Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Інноваційна економіка Економіка знань Концепція постіндустріального суспільства
 • країни внутрішня цифрова нерівність так і до кількох країн або регіонах міжнародне цифрова нерівність Подолання глобальної цифрової нерівності, яка
 • виробничого потенціалу. Економічний розвиток депутатська група Цифрова економіка Інноваційна економіка Економічний розвиток та економічне зростання Архівовано
 • Політична економія Нейроекономіка Соціоекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Інноваційна економіка Економіка знань
 • Економічний імперіалізм Інноваційна економіка Нова політична економія Цифрова економіка Баренбойм П. Д. Конституционная экономика : учебник для юридических
 • послуг Умови для розвитку та процвітання цифрових мереж та послуг Зростання європейської цифрової економіки Вони повинні вирішувати такі питання, як реформа


                                     
 • Інформаційна економіка Політична економія Нейроекономіка Поведінкова економіка Конституційна економіка Цифрова економіка Інноваційна економіка Економіка знань
 • Електронна Європа 2005 Цифровий порядок денний для Європи Європейський комісар з цифрової економіки та суспільства Цифрова економіка Глосарій термінів Європейського
 • Цифрова революція англ. Digital Revolution - повсюдний перехід від аналогових технологій до цифрових що почався в 1980 - х і триває в перші десятиліття
 • Цифровий ідентифікатор об єкта ЦІО, англ. digital object identifier, DOI - серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації
 • Економіка Великої Британії - шоста економіка у світі за об ємом ВВП по ПКС 2020 Машинобудування та транспорт, промислові товари та хімікати є основними
 • Економіка Європейського Союзу - спільна економіка країн - членів Європейського Союзу ЄС Є другою за величиною економіка в світі у номінальному вираженні
 • Цифровий юань цифрова версія юаня англ. DCEP - Digital Currency Electronic Payment кит. 数字货币电子支付 - офіційна цифрова валюта КНР. Експерт, глава компанії
 • Цифрова валюта центрального банку ЦВЦБ - цифрова форма існуючих фіатних грошей, що вже емітовані центральним банком і є загальнодоступним законним платіжним
 • Єгор Володимирович - заступник голови Комітету, голова підкомітету цифрової економіки інноваційного розвитку та електронного бізнесу Ларін Сергій Миколайович

Users also searched:

digital economy, основи цифрової економіки, розвиток цифрової економіки, цифрова адженда україни - - 2020, цифрова економіка кнеу, цифрова економіка підручник, цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти, цифровізація економіки, Цифрова, цифрова, Цифрова економіка, економіки, економіка, цифрової, economy, цифрова економіка підручник, основи цифрової економіки, digital economy, цифрова економіка кнеу, кнеу, цифровізація економіки, цифровізація, основи, тренди, ризики, соціальні, детермінанти, адженда, україни, digital, підручник, розвиток, цифрова адженда україни - -, розвиток цифрової економіки, цифрова адженда україни - - 2020, цифрова економіка тренди ризики та соціальні детермінанти, цифрова економіка, економіка україни. цифрова економіка,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Розвиток цифрової економіки.

Цифрова економіка ВТЕІ КНТЕУ. Бостонська консалтингова група The Boston Consulting Group прогнозує, що обсяг цифрової економіки до 2035 р. може досягнути 16 трлн.

Цифровізація економіки.

Цифровізація світової економіки як фактор економічного зростання. Характерною особливістю цифрової економіки – це її звязок з економікою на вимогу. on demand economy, яка передбачає не продаж товарів і послуг, а. Digital economy. Слобода А.О. Скоробогатова Н.Є. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВОЇ. Цифрової економіки до 2020 р. в аспекті циф зрозумілим, що цифрова економіка істотно змі цифрова економіка впливає на всі види господар.


Основи цифрової економіки.

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТИРІВ. Він представив міжнародним партнерам цифровий план дій та базовий фреймворк цифрової економіки: від цифрової інфраструктури до. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Цифрова економіка Всі новини Громадське телебачення. Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціалізацією Цифрова економіка у ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима. Економічний простір №139, 2018 66 УДК 330.45: 330.46. Ключові слова: цифрова економіка, інформаційно комунікаційні технології, Інтернет, субєкти господарювання, електронна взаємодія. DIGITAL ECONOMY:.

Лазебник Л. Л., Войтенко В. О. Сутність, особливості та.

Поняття цифрова економіка нова економіка на основі даних та цифрових технологій. Компоненти цифрової економіки: цифрові інфраструктури. Можливості цифрової економіки та аналітики даних для. В. Ключевые слова, цифрова економіка цифровая экономика digital economy ринок праці рынок труда labor market освіта образование education. Цифрова економіка як складова розвитку системи публічного. В Україні прийнята концепція розвитку цифрової экономіки на 2018 2021 роки. Очікується, що саме цифрова економіка буде основним джерелом росту. Цифрова економіка Вінницький торговельно економічний. Циф рова економіка, в якій кіберфізична система забезпечує. Page 2. Том 30 69. № 5, 2019. 164. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія:.


Цифрова економіка та нові фінансові технології Теорія і.

Key words: digital economy, internet environment, neoeconomy, knowledge economy. Tabl. 1. Lit. 10. АННОТАЦИЯ. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УСЛОВИЯ И. Міжнародна наукова конференція Цифрова економіка як. Цифрова економіка. Криптовалюти купити книгу з категорії Економіка та фінанси. Книжкове видавництво OldiPlus новинки 2020 року. Цифрова економіка: теоретичні засади та концепція розвитку. 2 рівень цифрова економіка. 1 рівень цифровий сектор. мережевий бізнес. електронна торгівля. алгоритмічна економіка. економіка спільного​. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. Цифрова економіка забезпечує конкурентні переваги інноваційного розвитку економічних систем різних рівнів. Однак цифрові дивіденди отримують.


Цифрова економіка – це майбутнє, і Державний університет.

Цифрова економіка. Всі найсвіжіші новини по запиту цифрова економіка на Громадському телебаченні. Читайте на Громадському. Вийшло інфографічне дослідження Цифрова економіка України. Сьогодні, 5 жовтня, у Таллінні завершилася ІІ Міністерська зустріч з цифрової економіки країн ЄС та країн Східного партнерства за участю Першого. Інститут економіки та прогнозування Цифрова економіка: як тобі. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТРЕНДИ, РИЗИКИ ТА. СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ. Сучасний світ уже зробив перший крок до принципово нової технологіч.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського.

ЕКОНОМІКА: цифрова економіка. Спеціальність 051 Економіка ОПП ​Цифрова економіка. Сучасні вимоги ринку потребували введення у 2018 році. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ. Визначено поняття цифрової економіки та проаналізовано базову концепцію її розвитку в ЄС. Досліджено тенденції розвитку цифрового підприємництва,​. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ. Назва: Цифрова економіка як нова парадигма розвиту держави економіка як нова парадигма розвиту держави С.О. Котляров Протидія економічній.

Михайло Федоров: Цифровізація економіки дозволить досягти.

При цьому важливо, щоб кожна країна визначила своє місце на цифровій мапі світу зараз і обрала свій шлях розвитку цифрової економіки. Цифрова економіка: яка юридична підтримка їй потрібна. Цифрова економіка: теоретичні засади та концепція розвитку. Москаленко, О​. URI. Дата: 2018. Цифрова економіка: виклики для освіти та ринку праці в Україні. УДК 331.5.024.5 338.27. Анотація: Широке використання цифрових технологій у виробництві та сфері послуг змінює процес праці, соціально ​трудові. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА Приазовський економічний вісник. 10 грудня 2020 року відбувся круглий стіл щодо цифрової економіки ​Цифрова економіка – платформа спільного майбутнього.


97 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ.

Key words: digital economy, ecosystem, information and communication technologies. ICT, digital dividends, economic growth. Розділ ІІІ. Міжнародна. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ НА. Цифровая экономика различные пути к эффективному применению технологий BIM, PLM, CAD, IOT, Smart City, BIG DATA и другие. International​. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА КНЕУ. Цифрової економіки та суспільства України на 2018 2020 рр. та Ключові слова: цифрова економіка національна економіка цифрові.

Цифрова економіка.

Цифрова економіка – це майбутнє, і Державний університет Житомирська політехніка до нього готовий. 0Shares. 0. Про сучасні зміни. Цифрова економіка Сумський регіональний науково. Освітньо професійної програми Цифрова економіка очима студентів ​Аналіз результатів анкетування здобувачів вищої освіти вересень 2020 н.р. ​. Цифрова економіка: як тобі служиться? NASU News. Цифрова економіка – це науковий напрям, що займається застосуванням сучасних цифрових технологій до управління економічними. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та. 17 та 18 жовтня 2019 р., у КНЕУ ім. В.Гетьмана відбулася ІІ Національна науково методична конференція Цифрова економіка. ІІ Національна. Цифрова економіка Центр Разумкова. Бостонська консалтингова група The Boston Consulting Group прогнозує, що обсяг цифрової економіки до 2035 р. може досягнути 16.


Цифрова економіка як окремий сектор національної економіки.

Вийшло інфографічне дослідження Цифрова економіка України. Дата публікації:17.09.2020 Публікація:IT Ukraine. 7 з 10 найбільших компаній світу​. Презентація аналітичного дослідження Цифрова економіка. Цифрова економіка. Доповідь Одноралова В.М. на черговому засіданні Ради метрологів Сумської області. Завантажити формат ppt Power Point. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ В ЄВРОСОЮЗІ. Keywords: digital economy, international capital market, investment priorities, structural changes, global digital space. Аннотация. Мировая цифровая экономика. Освітня програма Цифрова економіка. У монографії подано дослідження питань цифрової економіки в умовах мегатрендів, до яких відносять розвиток постіндустріального суспільства і. ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ. Цифрова економіка: реалії та перспективи. URL: ​234855.pdf дата звернення: 15.05.2018. Tapscott Don. Digital Economy.


Цифрова економіка – Кафедра економічної кібернетики та.

Розкрито зміст новітніх цифрових продуктів та послуг BioTech, NanoTech, BlockChain, RetailTech, FinTech, LegalTech, Digital marketing, Grid технології,​. Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної. Це одна з перших країн у світі, що прийняла закон щодо регуляції цифрової економіки Акт про цифрову економіку 2017 англ. Digital.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →