Топ-100
Back

★ Історія України-РусиІсторія України-Руси
                                     

★ Історія України-Руси

Історія України-Руси - 10-томна монографія Михайла Грушевського. Головна праця його життя. Містить виклад історії України від прадавніх часів до другої половини 17 століття. Писалася з перервами протягом 1895 - 1933 років. Справила вплив на формування української історіографії новітнього часу.

                                     

1. Зміст

 • У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI століття.
 • Восьмий том "Історії України-Руси" М. Грушевського, присвячений другій чверті XVII ст., складається з трьох частин. Перша - охоплює 1626 - 1638 рр., від Куруківської кампанії, що не виправдала планів і надій козаків перших десятиліть цього століття, до поразки під Кумейками. У другій частині розповідається про українське життя за часів так званого золотого спокою 1638 - 1648 та початок Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького. В третій частині висвітлюється перебіг подій у перші два роки Хмельниччини 1648 - 1650, дається оцінка Зборівської угоди між Україною і Польщею.
 • У четвертому томі висвітлюється політична історія українських земель у складі Великого князівства Литовського та королівства Польського протягом XIV - середини XVI ст. до 1569 р.
 • У другому томі аналізується міжнародне становище, політичний та економічний розвиток Київської держави, окремих її земель - Київської, Турово-Пінської, Чернігівської, Переяславської, Волині, Побужжя, Галичини, Угорської Русі, а також Степу в XI - XIII ст.
 • Шостий том завершує другий цикл фундаментальної серії, присвячений литовсько-польській добі. Простежується розвиток міського ремесла й сільського господарства, торгівлі, національних відносин, культури і побуту від часів інкорпорації українських земель до складу Великого князівства Литовського й Речі Посполитої до 20-х рр. XVII ст. - часів Козаччини. Особливу увагу приділено питанням освіти, створення братств, боротьби з унією.
 • У третьому томі висвітлюється історія Галичини та Волині від утворення тут держави князя Романа Мстиславовича до загарбання значної частини території Польським королівством, а також становище Наддніпрянщини за умов панування золотоординських ханів.
 • У пятому тому подається загальний огляд суспільно-політичної еволюції українських земель у XIV - XVII ст., розглянуто станові групи населення, історія місцевого та церковного врядування, виникнення греко-католицької церкви.
 • Сьомий том розпочинає третій цикл "Історії України-Руси", присвячений часам козацьким. У ньому розповідається про початки козацтва від кінця XIV ст. до початку XVII ст., коли воно перетворюється з чисто побутового явища у суспільно-політичний стан, стає на чолі національно-визвольних змагань українського народу. У томі висвітлюються ключові події першої чверті XVII ст., участь козаків у релігійній боротьбі, Хотинська війна і відновлення православної ієрархії 1620 - 1621 рр., морські походи та військові дії гетьмана Сагайдачного проти турків і татар. Йдеться про звязки козацтва з київським культурно-громадським рухом цього часу, який очолювали митрополити Йов Борецький і Петро Могила.
 • Це остання книга десятитомника "Історія України-Руси" Михайла Грушевського. В ній охоплено період від 1657 року після смерті Богдана Хмельницького до подій 1658 року Гадяцька угода. Простежується історія оформлення шведсько-українського союзу, висвітлюється бунт Пушкаря, розповідається про відновлення кримсько-українського союзу, про конфлікт з Москвою і Гадяцький договір.
 • Девятий том висвітлює події Хмельниччини 1650 - 1657 років. Перша половина цього тому охоплює період від 1650 р. похід на Молдову до 1654 р. Переяславська умова. Друга половина цього тому висвітлює події Хмельниччини від 1654 р. після Переяславської умови до 1657 р. смерть Б. Хмельницького.
                                     

2. Видання-першодруки

Список першодруків перше видання всіх 10 томів. Інформація щодо першодруків для томів 5, 6, 7, 9 ч. 1 та ч.2 та 10 подається за "Історія України-Руси". та для томів 1, 2, 3, 4 та 8 подається за "Михайло Грушевський: некролог".

 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 5: Суспільно-політ. і церковний устрій і відносини в українсько-руських землях XIV-XVII віків. Львів, 1905. 688 с. 1-ше і єдине вид. Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 4: XIV - XVI віки - відносини полїтичні. Львів, 1904.? с. 1-ше видання Google Books, 2 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 6: Житє економічне, культурне, національне XIV-XVII віків. Київ, 1907. 670 с. 1-ше і єдине видання Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 2: XI-XIII вік. Львів, 1899. 403 с. 1-ше видання.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 9: Роки 1650-1657. Ч. 1: Перша половина. Хмельниччина роки 1650-1653. Київ, 1928. 602 с., Ч. 2: Друга половина: Хмельниччини роки 1654-1657. Київ, 1931 1631 c. 1-ше і єдине видання.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 3: До року 1340. Львів, 1900.? с. 1-ше видання Google Books, 2 вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 8: Роки 1626-1650. Ч. I Київ, 1913.? с. 1-ше і єдине видання, Ч. II Київ, 1916.? с. 1-ше вид., Ч. III Москва, 1917.? с. 1-ше вид.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 10: Роки 1657-1658. Київ, 1936. 394 с. 1-ше і єдине видання.
 • Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 7: Козацькі часи - до року 1625. Київ, 1909. 628 с. 1-ше і єдине видання Hathitrust, 1 вид.
 • Грушевський М. С. Істория України-Руси. Т. 1: До початку ХІ віку. Львів, 1898. 495 с. 1-ше видання.
                                     

3. Англомовний переклад

Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: vols. 1–10 in 12 books. Trans. from the Ukrainian by Marta Skorupsky et al. Edmonton, Toronto: CIUS Press. 1997–2020. ISBN 1-895571-22-7 set

 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 4. Political relations in the 14th to 16th centuries. Trans. from the Ukrainian by Andriy Kudla Wynnyckyj. Edmonton: CIUS Press. 2017. 576 p. ISBN 9781894865487.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 2. The Eleventh to Thirteenth Centuries. Trans. from the Ukrainian by Ian Press. Edmonton: CIUS Press. 2020. 680 p. ISBN 9781894865586.
 • M. Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 5. Soc. and Ch. Org. and Rel. in the Lands of Ukraine-Rus in the 14th to 17th cent. Trans. from the Ukr. by M. Skorupsky et al. E.: CIUS Press. 2019. 616 p. ISBN 9781894865548.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 1. The Cossack age, 1650-1653. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 2005. 761 p. ISBN 9781895571493.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 8. The Cossack age, 1626-1650. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2002. 808 p. ISBN 9781895571325.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 3. To the year 1340. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 2016. 748 p. ISBN 978-1-894865-45-6.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 7. The Cossack age to 1625. Trans. from the Ukrainian by Bohdan Struminski. Edmonton: CIUS Press. 1999. 548 p. ISBN 9781895571288.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 2, part 2. The Cossack age, 1654-1657. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2010. 480 p. ISBN 978-1-894865-17-3.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 10. The Cossack age, 1657-1659. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2014. 327 p. ISBN 978-1-894865-37-1.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 9, book 2, part 1. The Cossack age, 1654-1657. Trans. from the Ukrainian by Marta Daria Olynyk. Edmonton: CIUS Press. 2008. 566 p. ISBN 978-1-894865-10-4.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 6. Economic, Cultural, and National Life in the 1th to 17th Centuries. Trans. from the Ukrainian by Leonid Heretz. Edmonton: CIUS Press. 2012. 692 p. ISBN 9781894865258.
 • Mykhailo Hrushevsky. History of Ukraine-Rus: Volume 1. From Prehistory to the Eleventh Century. Trans. from the Ukrainian by Marta Skorupsky. Edmonton: CIUS Press. 1997. 602 p. ISBN 9781895571196.


                                     

4. Найважливіші перевидання

 • E-book, джерело: e-library Litopys.
 • Михайло Грушевський Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П. С. Сохань голова та ін. - Київ: Наукова думка, 1991 - 1998. - Памятки історичної думки України. - ISBN 5-12-002468-8.
 • Pdf, джерело: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Е-архів Михайла Грушевського, Увага: тут відсутні скани 8-10 томів.
 • Pdf, джерело: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Увага: тут відсутні скани 8, 10 томів.
 • Pdf, джерело: Українська Інформаційна Служба - Лондон.
 • Михайло Грушевський. Історія України-Руси: в 10 т. Нью-Йорк: Видавниче Товариство "Книгоспілка", 1954 – 1957.
                                     

5. Посилання

Вікісховище має мультимедійні дані за темою: Історія України-Руси

 • Грушевський, М. С. Історія України-Руси / / Інститут історії НАН України. Електронна бібліотека.
 • Грушевський, М. С. Історія України-Руси: в 10 т. / / Izbornyk.
                                     
 • Історія України - Русі - популярний нарис історії України митця та громадського діяча Миколи Аркаса. Робота над книгою тривала принаймні з 1901 року. Як
 • Історія України - Руси Історія України - Русі Аркас Історія України - Русі Барвінський Історія України - Русі Грушевський
 • фундаментальній праці з української історії - Історія України - Руси Після відновлення незалежності України термін Русь - Україна здобув загальне визнання як
 • Жерела до історії Украини - Руси - збірник документальних матеріалів з історії України 16 - 18 ст., виданий Археографічною комісією Наукового товариства
 • і ліквідації козацтва. Перша частина трактату фокусується на історії народу України - Руси з найдавніших часів до Татаро - монгольського нашестя. Автор наголошує
 • Париж 1959 Чубатий М. Історія християнства на Руси - Україні т. 1. Рим - Нью - Йорк 1965 Полонська - Василенко Н. Історія України т. І. Мюнхен 1972 Dvornik
 • Інститут історії Украини НАН Украини - науково - дослідний інститут НАН України який вивчає широкий спектр проблем історії України Розташований у
 • Південної Руси IX - XIV вв.: сбірник статей - Київ, 1985 - С. 19 - 29. РУСЬ - Українське народознавство - Навчальні матеріали онлайн Історія України Тема 3
 • Грушевський М. Історія України - Руси - Т. IV - С. 114 - 115. Грушевський М. Історія України - Руси - Т. V - С. 38. Войтович Л. Королівство Русі факти і міфи
 • Великої Руссії 1699 р. Грушевський М. Історія України - Руси тт. VIII, IX, ч. 1 - 2 - К. 1907 - 1931. Огієнко І. Історія української літературної мови Упоряд
 • Історія України - Руси була доведена тільки до 1658, вивчати періодизацію історичного процесу за М.Грушевським доцільніше на підставі Нарисів історії
 • історія Украини - починається з періоду заселення її нинішньої території першими поселенцями. Див. Економіка Київської Русі Розквіт Київської Русі у


                                     
 • Історія регулярної пошти та поштових марок в Україні бере початок у часи Київської Русі і триває в часи Речі Посполитої, Війська Запорозького, Гетьманщини
 • Історія України - історія земель сучасної України українського народу та інших національностей, що проживають на території України від доісторичних
 • Київській Русі в ІХ - на початку ХІІ ст. Вінниця: ТОВ ТВОРИ 2020. 468 с. Ізборник Історія України - Руси Інтерактивний проєкт Історія України - Руси Генеалогічна
 • Українські сторінки. Історія національного руху України 1800 - 1920 рр.. Книжки з Історії України А. Дикий неизвращенная история Украині - Руси Нью - Йорк, 1960 - 1961
 • Грушевський М. Історія України - Руси - Т. IV - С. 20. Грушевський М. Історія України - Руси - Т. IV - С. 33 - 34. Войтович Л. Королівство Русі факти і міфи
 • хрещення Київської Русі - України Привітання Президента В.Ющенка з Днем хрещення Київської Русі - України Сайт Посольства України в Республіці Білорусь
 • Selective Bibliography. Також американський професор історії Джеймс Томпсон, відзначив, що Історія України - Руси є справжньою енциклопедією досліджень цілого
 • енциклопедія. Євреї. М. Грушевський. Історія України - Руси Том II. Розділ II. Стор. 6. І.Малишевський Евреи в Южной Руси и Киеве в Х - ХІІ веках 1878 В.
 • Король Руси або Король Руський - титул монархів Русі та Руського Королівства. Королівство Русі Королівство Галичини та Володимирії Король Галичини
 • Нації та Російське питання в СРСР: Історичний нарис Правда про історію України - Руси в інтерпретації російських істориків Книгодрукування в УРСР, література
                                     
 • 101 c. Брайчевский М. Ю., Утверждение христианства на Руси Глава 2. Первое Аскольдово крещение Руси рос. А. В. Карташев. Очерки по истории Русской Церкви
 • Руссии... C. 94 - 99 Грушевський, М.С. Історія України - Руси Київ - Львів, 1907. Т. 4. Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков IX - XII вв
 • Історія України у картинах Україна хронологія розвитку Україна - Європа: хронологія розвитку Україна від Трипілля до сучасності Україна
 • С. 673, 675 - 676. рос. Карпатська Україна Підкарпатська Русь Історія державності та правові пам ятки України довідник Т. А. Михайлів, Т. В. Михайлів
 • Дмитра Донцова Михайло Грушевський. Історія України - Руси М. С. Кармазіна. Велика Україна Енциклопедія історії України : у 10 т.  редкол.: В. А. Смолій
 • Хронологія історії України Доісторична Україна Неоліт в Україні Бронзова доба на території України Київська Русь Велике князівство Литовське Литовсько - московські
 • візантійських походів, називаючи від 6 - ти до 10 - 12 - ти. Русь завжди була наступаючою стороною. Якщо на початку руси ставили собі за мету переважно здобуття військової
 • христитель Руси - України 960 - 1015 Рим 1954 Лужницький Г. Укр. Церква між Сходом і Заходом. Філядельфія 1954 Власовський І. Нарис історії Української

Users also searched:

грушевський історія україни - руси скачать, грушевський історія україни - руси том 4, грушевський історія україни - руси том 7, грушевський історія україни - руси том 8, грушевський історія україни - руси том 9, історія україни - руси характеристика, україни, історія, Історія, руси, грушевський, купити, скачать, характеристика, України - Руси, Історія України - Руси, грушевський історія україни - руси скачать, грушевський історія україни - руси том 9, грушевський історія україни - руси том 7, грушевський історія україни - руси том 8, історія україни - руси грушевський купити, історія україни - руси купити, грушевський історія україни - руси том 4, історія україни - руси характеристика, грушевський історія україни - руси том, історія україни-руси,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Грушевський історія україни - руси том 7.

Про видання Історії України Руси М.С. Грушевського. В інтернет магазині ви можете скачати електронну книгу Історія України Руси. Том II. XI–XIII вік Михайло Грушевський у форматах epub, fb2​.

Грушевський історія україни - руси том 9.

Микола Аркас – ОУНБ Д.І. Чижевського. Історія України Руси History of Ukraine Rus Михайло Грушевський. Нью ​Йорк Книгоспілка, 1956. Т. 8, ч. 2 Початки Хмельниччини 1638 1648. –. Грушевський історія україни - руси скачать. Купити книгу Історія України Руси. Том 1 Михайло Грушевський. Список і мапа країн і міст, де вже є Історія України Руси. М. Грушевського розруху на Україні нема, в війську спокій, і Юрій буде призна ний гетьманом. Історія україни - руси характеристика. Михайло Грушевський Для юних громадян. Історія України Русі. Анотація: Микола Аркас український історик, письменник, культурний та громадський діяч. Найбільш відомою його роботою є.


Історія України Русі. Репринтне видання 1912 р. купити в.

Интернет магазин Історія України Русі. Автор: Микола Аркас. Доставка: Киев, Украина. Додаткова знижка 10% при оплаті карткою онлайн. Аркас, М. Історія України Русі з 210 малюнками і портретами та. Історія України Русі Robbat Avorio Микола Аркас купити в інтернет ​магазині Book24.ua.⭐ Великі іздательства. Зручні способи оплати. Книга Історія України Русі, Микола Аркас онлайн Наш Формат. Аркаса припав на заняття історією. Так зявилася потім на світ божий його ​Історія України Русі. Фототипічні перевидання вперше виданої у Петербурзі​. Історія України Русі Творча майстерня ВсіКниги. Так повстав предовгий ряд праць, що ними зарясніли Записки й інші видання ИТІІІ. Історія України Руси. Грушевського вироблялася, можна сказати,. Історія України Руси. Т. 2 XI–XIII вік 1992 Грушевський М. С. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ РУСИ:віртуальна премєра видання до 150 річчя від дня народження видатного українського історика, політичного діяча,.

Том I. Михайло Грушевський. Історія України Руси. Ізборник.

Провідних діячів українського національного відродження в новітній історії України. Багатотомна його Історія України – Руси це унікальна памятка. Історія України Руси. Том II Книга, автор Михайло Сергійович Грушевський. Грушевський Михайло. Історія України Руси в 10 т. Т. 1–10. М. Грушевський. Нью Йорк Видавниче Товариство Книгоспілка, 1954 – 1957. 10 ти.


Історія України: Київська Русь Карате клуб ІДЖІ.

Сьогодні Україна відзначає 150 років від дня народження Михайла Своїми працями Історія України Руси і Схема руської історії. Михайло Грушевський – перший президент в історії незалежної. Книга Микола Аркас Історія України Русі 978 617 7279 11 1 Купити в Україні Епіцентр ⭐ Низька ціна та акції ☝ Самовивіз та доставка по. Історія України Русі Книгарня кав ярня в Одесі. Зневажливого ставлення до українства намагався довести велич і драматизм його історії. Проблемі створення Історії України Русі М. Аркаса та її.


Історії України Руси Михайла Грушевського.

До дня народження Михайла Грушевського, як провести цікаво урок, Грушевський, УНР, історія України, історія України Руси. Микола Аркас. Історія України Русі Моя Книжкова Полиця. Купити книгу Історія України Руси. Том 1 Михайло Грушевський в інтернет ​магазині. Найбільший в Україні інтернет магазин книг. Купити Історія України Русі М.Аркас Видавець Корбуш. Замовлення книги Історія України Русі категорії Історія України 2020 року Микола Аркас в інтернет магазині книжок України.

Історія України Русі Mykola Arkas. Istoriya Ukrayiny Rusi.

Історія України Русі Історія Микола Аркас. Історія України. У книжці висвітлено всю історію українського народу до початку ХХ століття. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ РУСИ Харківський національний. Також можна замовити книгу просто надіславши код товару ів через смс, або на Viber: 067 787 85 83 Viber або 050 034 26 94.

Купити книгу Історія України Русі Миколи Аркаса у магазині.

Історія України Руси в 11 т., 12 кн. М. С. Грушевський. Репринтне видання. Київ Наукова думка, 1991 2000. Михайло Грушевський: Україна – не Росія Укрінформ. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ РУСИ. ТОМ І. ДО ПОЧАТКУ XI ВІКА. Передмова I. Вступні замітки II. З перед. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ РУСИ, Том 1 Diasporiana. Історія України Руси История Украины Руси.


МИхАЙЛО гРУшеВСьКИЙ В ІСТОРІї УКРАїНИ Історичні науки.

Монографії Костомарова, Історія словянських літератур Пипіна, Записки о Южной Руси Куліша, Історія Новой Сечи Скальковського допомогли. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНІКА – інтегрований. Займаючись написанням фундаментальної праці Історії України Руси М.​Грушевський ретельно досліджував джерелознавчу базу різних частин. ІСТОРІЇ УКРАЇНИ РУСИ Молодий вчений. Історія України Руси. Том II. М Грушевський. Strelbytskyy Multimedia Publishing​, 2018. 1834, 2018. Історія України Руси. М Грушевський. Т 6, 331 336,.

Book НАН України.

Купити Н. Аркас Історія України Руси Argilla Rossa ІБА1919 288411 за вигідною ціною в ⭐ ALLO ⭐ Акції гарантія доставка професійні. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ РУСІ Архіви України. Книга Миколи Аркаса Історія України Русі видана у 1908 році в Петербурзі​. Це перша україномовна історія України, що сьогодні вимагала деякої. Історія України. Вступ до історії. 5 кл. Тематичне оцінювання. І. Зовнішня історія Української землї: Давній чоловік. Словяне. Перші князі на Руси. Олег. Ігор. Ольга. Святослав. Володимир Великий 980 1015.


Історія України Русі купить книгу в Киеве и Украине. bukva.

У книзі висвітлено історію Київської держави в XI–XIII сторіччях, подано Грушевський, Михайло. Історія України Руси Михайло. Історія України Русі політично заангажований твір Tokar. Микола Аркас. Історія України Русі. У книжці Миколи Аркаса подано всю історію українського народу до початку ХХ століття. У ній автор викладає. Тисячолітнє державотворення в Україні. Чому про нього не. Цитую: Українська історія виникала на межі ХІХ ХХ ст. буквально в темпі виходу у світ чергових томів Історії України Руси, а будь.


Купити книгу Історія України Русі Robbat Avorio Микола.

Урок контролю навчальних досягнень учнів з теми: Історія України в пам​ятках. І варіант. В якому році відбулося хрещення Русі? 1б. Книга Микола Аркас Історія України Русі 978 617 7279 11 1. Історія України Русі – Микола Аркас. 500 грн. Праця видатного митця та громадського діяча М. М. Аркаса є великою історіографічною памяткою початку.

...
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →