Топ-100
Back

ⓘ Промислова революція у Франції                                     

ⓘ Промислова революція у Франції

Промисловий переворот у Франції мав свої особливості і специфіку. Він розпочався пізніше, ніж в Англії, і був затяжним. На думку деяких вчених, у тому числі французьких, Французька революція 1789 - 1794 рр. негативно вплинула на хід економічного розвитку країни. Незважаючи на проголошені свободи, у країні тривалий час панував економічний хаос та дезорганізація, що дало підстави французькому вченому М. Леві-Лебуайє вважати революцію в економічному плані "національною катастрофою".

                                     

1. Перший етап

Перші машини тут зявилися ще в кінці XVIII ст., але не мали широкого застосування. Промислове піднесення відбулося у 1805 - 1810 рр. в часи правління Директорії та Наполеона, які активно підтримували промисловість і торгівлю. У цей же час у Франції знайшли поширення англійські винаходи. Особливу роль у текстильній галузі промисловості відіграли верстат Жаккара, створений у 1804 - 1808 рр., який виготовляв тканини з візерунком, та машини Жирара 1810 р., що здійснювали хімічно-механічну обробку льону. Щоправда, ці винаходи поширилися у французькій текстильній промисловості лише у 40-х роках. У цілому інженерно-технічна думка у Франції відставала від англійської. Континентальна блокада Англії, яку проводив Наполеон у 1806 р., закрила французький і європейський ринки для англійських промислових товарів, створила великі економічні труднощі для Англії. Вона прискорила становлення і розвиток деяких галузей французької промисловості. Проте ті галузі промисловості, які працювали на колоніальній сировині бавовняна, цукрова, переживали занепад. У цілому прагнення Наполеона створити умови для панування французької промисловості на континенті негативно позначилися на ході промислового розвитку. Франція на довгі роки була позбавлена англійських машин, металовиробів та вугілля, необхідних для механізації виробничих процесів. Сільське господарство Франції страждало через припинення експорту зерна, вин та інших продуктів. Континентальною блокадою були невдоволені союзники Наполеона.

                                     

2. Другий етап

На другому етапі промислового перевороту 1815 - 1848 рр. хід економічного розвитку Франції прискорюється. Зростають темпи механізації виробництва. Розвивається текстильна, металургійна, поліграфічна, керамічна та інші галузі промисловості. У 20-х роках зароджується французьке машинобудування. За обсягом виробництва промислової продукції в середині XIX ст. Франція займало друге місце у світі після Великої Британії. Однак її технічний рівень і конкурентоспроможність залишалися низькими. У Франції зберігалися невеликі мануфактури та дрібне кустарне виробництво. Такий стан деякі історики пояснюють антикапіталістичною атмосферою французького суспільства, характером підприємця: дрібного ділка, людини консервативної, обережної. Торгово-промислова буржуазія не мала достатнього впливу на формування державної політики. Уряд ігнорував її інтереси.

Вже на етапі промислового перевороту у Франції сформувалися фінансова буржуазія, яка відігравала значну роль в державі, зате мало опікувалася розвитком промисловості. Вона збагачувалася за рахунок лихварства, фінансових та біржових спекуляцій. Грошовий капітал зростав швидше, ніж промисловий. У Франції XIX ст. повільними темпами зростало населення, попит на товари і продукти залишався низьким- Ця негативна тенденція поглиблювалася відносинами на селі, складною та суперечливою структурою аграрного сектора економіки країни. У сільському господарстві Франції домінували дрібні селянські господарства, які з ростом сільського населення все більше подрібнювалися. Переважання дрібних селянських господарств стримувало капіталістичний розвиток французького села. Навіть незважаючи на державну митну політику, яка більше сприяла аграріям, ніж підприємцям, і тим самим гальмувала розвиток промисловості, рівень розвитку сільського господарства порівняно з іншими європейськими країнами залишався низьким.

                                     

3. Третій етап

Третій етап промислового перевороту у Франції відбувся після революції 1848 - 1849 рр. і тривав до кінця 60-х років. У цей період фабрично-заводське виробництво охопило більшість галузей промисловості. Загальний обсяг промислової продукції за 1851 - 1865 рр. зріс майже вдвічі. Кількість парових двигунів у промисловості й транспорті збільшилася з 7.7 до 27.8 тис. Протяжність залізниць досягла 17.4 тис. км.

За прикладом Англії було проголошено свободу торгівлі, ліквідовано обтяжливі мита. Успішно розвивалася кредитна справа, а біржа, банки і акціонерні товариства досягли небувалої сили і значення- Такі успіхи у розвитку економіки країни були досягнуті завдяки зваженій ліберальній політиці Наполеона ІІІ та його уряду.

Отже, в результаті промислового перевороту французька економіка остаточно перейшла на шлях індустріального розвитку. Однак на відміну від Англії у господарстві Франції значну роль відігравало лихварство.

                                     

4. Література

 • Helmut GroSkreutz: Privatkapital und Kanalbau in Frankreich 1814 – 1848. Eine Fallstudie zur Rolle der Banken in der franzosischen Industrialisierung. Berlin 1977.
 • Ilja Mieck: Hrsg.: Europaische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Band 4, Stuttgart 1993.
 • Jonathan Hughes: Industrialization and economic History. Theses and Conjectures. New York 1970.
 • John R. Harris: Industrial Espionage and Technology Transfer. Britain and France in the Eighteenth Century. Cambridge 1998.
 • J. H. Clapham: The economic Development of France and Germany 1815 – 1914. 4. Auflage. Cambridge 1961.
 • Sidney Pollard: Peaceful Conquest. The Industrialization of Europe 1760 – 1970. Oxford 1981.
 • Fernand Braudel, Ernest Labrousse Hrsg.: Wirtschaft und Gesellschaft in Frankreich im Zeitalter der Industrialisierung 1789 – 1880. Frankfurt am Main, Band 1 1986, Band 2 1988.
 • Douglas Fisher: The industrial Revolution. A macroeconomic Interpretation. Hong Kong 1992.
 • Yves Cohen Hrsg. / Klaus Manfrass Hrsg.: Frankreich und Deutschland. Forschung, Technologie und industrielle Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert. Munchen 1990.
 • Wolfram Fischer Hrsg.: Europaische Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. Band 5, Stuttgart 1985.
 • Toni Pierrenkemper: Umstrittene Revolutionen. Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Frankfurt am Main 1996.
 • Carlo M. Cipolla Hrsg.: Europaische Wirtschaftsgeschichte Band 4. Die Entwicklung der industriellen Gesellschaften. Stuttgart 1977.
 • Tom Kemp: Industrialization in Nineteenth Century Europe. Bungay, Suffolk 1969.
 • Didier Terrier: Les deux ages de la proto-industrie. les tisserands du Cambresis et du Saint-Quentinois, 1730 – 1880. Paris 1996, ISBN 2-7132-1203-0.
 • L. A. Clarkson: Proto-industrialization: The first Phase of Industrialization?. Hong Kong 1985.
 • Sidney Pollard: Region und Industrialisierung. Studien zur Rolle der Region in der Wirtschaftsgeschichte der letzten zwei Jahrhunderte. Gottingen 1980.
 • Patrick Verley: La revolution industrielle. Paris 1985.
Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →