Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 617
                                               

Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації

Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації - науковий журнал, заснований у 2013 році Тернопільським національним економічним університетом. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Свід ...

                                               

Качество минерального сырья

Друкує результати теоретичних та експериментальних досліджень, які присвячено вирішенню проблеми забезпечення сталої планової якості мінеральної сировини в умовах відкритої, підземної розробки та при збагаченні корисних копалин. Тематика статейй ...

                                               

Компютер у школі та сімї

"Компютер у школі та сімї" - науково-методичний журнал. Видається з лютого 1998 року. Засновники: Інститут педагогіки НАПН України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, редакція журналу за сприяння Міністерства освіт ...

                                               

Краєзнавство (журнал)

Краєзнавство - щоквартальний науковий часопис, орган Національної спілки краєзнавців України. Заснований 1927 року як друкований орган Українського комітету краєзнавства і виходив у Харкові до 1930-го. Відроджений Всеукраїнською спілкою краєзнавц ...

                                               

Лікарський Вісник

Початки первісного часопису сягають 1898 р. та ранніх наукових видань НТШ. З 1920 року виходив неперіодично, став з 1926 року органом Українського лікарського товариства та Лікарської комісії НТШ До 1939 р. видавався у Львові. Скасований радянськ ...

                                               

Людина і політика

"Людина і політика" - соціально-гуманітарний науковий журнал. Журнал видається з березня 1999 р. Серед основних завдань журналу є: висвітлення актуальних теоретичних і практичних проблем сучасного політичного, економічного життя України та світу; ...

                                               

Мандрівець (журнал)

"Мандрівець" - всеукраїнський науковий часопис. Один з небагатьох в Україні наукових журналів недержавної форми власності. Журнал "Мандрівець" виходить раз на два місяці та надсилається до бібліотек, що їх перелік затверджений постановою Президії ...

                                               

Маркетинг і менеджмент інновацій

Журнал "Маркетинг і менеджмент інновацій", було започатковано кафедрою маркетингу СумДУ у лютому 2010 року. Згідно з рішенням Президії Вищої атестаційної комісії від 23.02.2011 року журнал ММІ включено до Переліку наукових фахових видань України, ...

                                               

Методи та обєкти хімічного аналізу

Методи та обєкти хімічного аналізу - науково-практичний журнал, що видається Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Журнал було створено за поданням Наукової Ради НАН України з Аналітичної хімії 2006 року Свідоцтво про держав ...

                                               

Механізм регулювання економіки

Мiжнародний науковий журнал Механiзм регулювання економiки засновано 1999 року Сумським державним унiверситетом, Центром економiчних дослiджень, Сумським регiональним вiддiленням Академiї пiдприємництва i менеджменту України, видавничо-торговим д ...

                                               

Митна справа (часопис)

Митна справа - науково-аналітичний журнал, заснований Національним університетом "Одеська юридична академія", що видавався з 1999 по 2014 роки. Періодичність видання - 6 разів на рік українською, російською, англійською мовами.

                                               

Міжнародний ендокринологічний журнал

Міжнародний ендокринологичний журнал - спеціалізований рецензований науково-практичний журнал, що видається в Україні. Заснований у вересні 2005. Проблематика: ендокринологія. Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 10273 від 10.08.2005 та КВ № 1 ...

                                               

Мовознавство (журнал)

"Мовознавство" - науково-теоретичний журнал Інституту мовознавства імені О. О. Потебні НАН України та Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Заснований 1967 року. Виходить 6 разів на рік. У виданні висвітлюються проблеми загального, ...

                                               

Нариси з історії природознавства і техніки

Нариси з історії природознавства і техніки - періодичний збірник наукових праць, що видає Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України та Українське товариство істориків науки. До 1986 р. збірник в ...

                                               

Наука молода

Наука молода - збірник наукових праць молодих вчених, заснований у 2003 році Тернопільським національним економічним університетом. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 12266-1150 ПР від 1 лютого 2007 р. Мо ...

                                               

Наука та наукознавство

"Наука та наукознавство" - міжнародний науковий журнал, що видається з 1993 року Інститутом досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки імені Г. М. Доброва НАН України. Журнал створено на базі республіканського міжвідомчого науковог ...

                                               

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - український науково-технічний журнал. ISSN 1993-9965 Виходить з 2009 р. Видавець - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Темати ...

                                               

Наукові записки НаУКМА

Наукові записки НаУКМА - наукове фахове видання, що виходить в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Публікує статті з усіх галузей знань. Цей журнал має 13 тематичних серій і є рецензованим журналом відкритого доступу. Входить ...

                                               

Наукові записки ПОІППО

"Наукові записки ПОІППО" - науково-методичний збірник Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського. Заснований у 2011 році. Видається двічі на рік. Завданням збірника є створення наукового супров ...

                                               

Наукові праці ОНАЗ імені О. С. Попова

Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова - періодичний науковий збірник з телекомунікаційних систем та мереж, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, радіотехнічних та телевізійних систем, оптоелектронних систем, економіки транспорту і зв ...

                                               

Науково-технічна інформація (журнал)

Науково-технічна інформація - науково-практичний інформаційний журнал з проблем інноваційної діяльності. До тематики видання входить наступне коло питань: науково-інформаційна діяльність наукові і практичні аспекти розвитку національної системи н ...

                                               

Нафтова і газова промисловість (журнал)

Нафтова і газова промисловість - науково-виробничий журнал України. Засновано у 1960 р. ISSN 0548-1414 Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2600 від 05.05.1997 Періодичність: 12 разів на рік Мова видання: українська Засновник: Державний коміте ...

                                               

Нафтогазова енергетика

Нафтогазова енергетика - український науково-технічний журнал. ISSN 1993-9868 Виходить з 2006 р. Видавець - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничо ...

                                               

Нафтогазова інженерія

Науково-технічний збірник містить рубрики: ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ ПРОМИСЛІВ ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА СВЕРДЛОВИН ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ ...

                                               

Новітня освіта (науковий журнал)

Новітня освіта - міжнародний рецензований журнал, що публікує наукові статті у галузі вищої освіти. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: сучасна методика викладання гуманітарних та суспільних дисциплін, ІКТ в освіт ...

                                               

Образ (журнал)

Образ - збірник наукових праць Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та Сумського державного університету. У наукових статтях журналу розглядаються питання, що охоплюють усі сфери соціальної комунікації: історію, теорію, методологію жу ...

                                               

Памятки (щорічник)

"Памятки" - археографічний щорічник, заснований 1998 р., друкований орган Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства Державної архівної служби України. У щорічнику публікуються архівні документи з актуальних пи ...

                                               

Педіатрія, акушерство та гінекологія

"Педіатрія, акушерство та гінекологія" - двомісячний науково-практичний журнал Міністерства охорони здоровя України, Асоціації педіатрів України, Асоціація акушерів-гінекологів України. З 2014 року не виходить.

                                               

Перелік наукових фахових видань з хімічних наук

Адгезия расплавов и пайка материалов Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України, 30.06.04. Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. Серія "Неорганічна хімія", 09.06.99. Вісник Харківського ...

                                               

Постметодика

Постметодика - український науково-методичний педагогічний журнал. Видається з березня 1993 року в Полтаві. Засновниками журналу були Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавський обласний інститут післяди ...

                                               

Право і Безпека

Науковий журнал "Право і Безпека", засновником і видавцем якого є Харківський національний університет внутрішніх справ, почав видаватись у 2002 р. До складу першої редакційної колегії журналу увійшли: ректор Університету, доктор юридичних наук, ...

                                               

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії

Проблеми безперервної географічної освіти і картографії - науковий журнал. Виходить з 2000 р. Зареєстрований у Міністерстві юстиції України КВ № 8681 від 22.04.2004 р. Засновник: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. ISSN 207 ...

                                               

Проблеми загальної енергетики

"Проблеми загальної енергетики" - науковий збірник, заснований Інститутом загальної енергетики Національної академії наук України у 1999 році, включено до переліку наукових фахових видань України

                                               

Проблеми управління та інформатики

"Проблеми управління та інформатики" - український науково-технічний часопис, який висвітлює наукові досягнення в галузі теорії автоматичного регулювання, технічної кібернетики і керуючих машин, автоматизації виробництва, автоматизованого електро ...

                                               

Регіональна економіка (журнал)

В журналі висвітлюються теоретичні та прикладні питання, повязані з формуванням та реалізацією державної регіональної політики в Україні, проблемами соціально-економічного життя її регіонів. Подаються офіційні матеріали, ділова інформація, повідо ...

                                               

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України - всеукраїнський науковий журнал, заснований 1997 року кафедрою управління персоналом і регіональної економіки Тернопільської академії народного господарства. Першим головним редактором був пр ...

                                               

Рід та знамено

"Рід та знамено" - український історико-науковий часопис із проблем вексилології, генеалогії, геральдики, сфрагістики, ономастики та інших спеціальних історичних дисциплін, неофіційний орган Української родовідної установи. Часопис видавався в та ...

                                               

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - український науково-технічний журнал. ISSN 1993-9973 ISSN 2415-332X Виходить з 2001 р. Видавець - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Розвідка та розробка нафтових ...

                                               

Світ фінансів

Світ фінансів - всеукраїнський науковий журнал, заснований 2004 року кафедрою фінансів Тернопільської академії народного господарства. В лютому 2007 року засновник і видавець Тернопільський національний економічний університет провів державну пер ...

                                               

Славістична збірка

"Славістична збірка" - науковий продовжуваний міждисциплінарний часопис, що з 2015 р. видається Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України за матеріалами щорічних міжнародних наукових конференцій, при ...

                                               

Соціально-економічні проблеми і держава

"Соціально-економичні проблеми і держава" - науковий журнал, приймає до публікації у електронному вигляді наукові праці з питань управління, економіки та соціального розвитку. Електронне наукове фахове видання публікується Тернопільським націонал ...

                                               

Теорія ймовірностей та математична статистика (журнал)

Журнал "Теорія ймовірностей та математична статистика" виходить двічі на рік, починаючи з 1970 року. Головний редактор - В. С. Королюк, академік НАН України; заступники головного редактора - Ю. В. Козаченко та Ю. C. Мішура, відповідальний секрета ...

                                               

Теорія та методика фізичного виховання

Теорія та методика фізичного виховання - український науковий журнал, що охоплює дослідження у сфері фізичного виховання дітей, підлітків і студентської молоді, фізичної реабілітації та спортивного тренування. Заснований у 2000 році. Статті публі ...

                                               

Технологія і техніка друкарства

Технологія і техніка друкарства - це збірник наукових праць, фахове видання з поліграфічних наук, що представляє наукові праці щодо досягнень в галузях технологічних процесів, машин і автоматизованих комплексів, поліграфічних матеріалів, менеджме ...

                                               

Товариш (журнал)

"Товариш" - літературно-науковий журнал революційно-демократичного напряму. Заснований групою прогресивних львівських студентів в 1888 році. До редакції, крім студентів, входили І. Франко, О. Терлецький, М. Павлик. Перший і останній номер часопис ...

                                               

Україна Модерна

Статті часопису проходять анонімне рецензування двома фахівцями до публікації. Редакція приймає тексти українською, англійською, німецькою, польською, білоруською, російською, французькою, італійськими мовами та публікує їх українські переклади у ...

                                               

Українознавець (журнал)

"Українознавець" - журнал, видання з українознавства як науки і навчальної дисципліни. Заснований 30 жовтня 2005 року. 5 квітня 2006 - головний редактор наукового журналу "Українознавець" Число І, - Львів, 2005, - Число ІІ, - Львів, 2006) - У жур ...

                                               

Українознавчий альманах

"Українознавчий альманах" - періодичне наукове видання про українство, визнане ВАК України фаховим виданням у галузі політичних, філософських, історичних та філологічних наук. Видається Центром українознавства філософського факультету Київського ...

                                               

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку

"Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку - періодичний часопис, загальнодержавне наукове видання. Спрямоване на висвітлення наукових та практичних аспектів суспільно-політичного розвитку України, державотворчих механізмів післ ...

                                               

Українське журналістикознавство

Українське журналістикознавство - наукове періодичне видання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Видається українською мовою з 2000 року 1 раз на рік. Наукова періодика Інституту журналістики Київсь ...