Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 505                                               

Звичка

Звичка - особлива форма поведінки людини, яка виявляється у схильності до повторення однотипних дій у подібних ситуаціях. Коли людина виконує якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність робити їх знову - це і є звичка. І ...

                                               

Зміна поведінки (громадське здоровя)

Зміна поведінки або зміна способу життя - це головна мета втручань у галузі громадського здоровя, де увага зосереджена більше на профілактику, а не на виникнення хвороби. Це особливо важливо у країнах, що розвиваються, де за останні десятиліття п ...

                                               

Ігри розуму (психологія)

Ігри розуму - термін на позначення трьох форм конкурентноспроможної людської поведінки: розумові завдання розроблені, щоб удосконалити функціонування розуму та/або особистості; Див. також тизери чи головоломки. несвідомі ігри, у які грають люди, ...

                                               

Імпульс (психологія)

Імпульс – це бажання чи поштовх, особливо раптовий. Його можна вважати нормальною та фундаментальною частиною процесу мислення людини, проте імпульс може стати проблемним в таких станах як обсесивно-компульсивний розлад, граничний розлад особисто ...

                                               

Інконгруентна поведінка

Інконгруентна поведінка - дивергентна, протирічна поведінка особи. В психології - невідповідність мимовільних рухів тіла - міміки і жестикуляції тексту або словам, які промовляються людиною. Якщо людина посилає мовні сигнали тіла, що не відповіда ...

                                               

Класифікація акцентуацій

Класифікація акцентуацій - типологія акцентуацій характеру, розроблена тим чи іншим автором. За час існування поняття "акцентуація" було розроблено декілька таких типологій. Перша з них 1968 рік належить автору концепції, Карлу Леонгарду. Наступн ...

                                               

Лицемірство

Лицемирство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи. Така поведінка може прикривати нещирість, злість притворним щиросердям, чесністю.

                                               

Людський фактор

Людський фактор у загальному визначається як сукупність основних соціальних якостей людини, які історично склалися в суспільстві. До них належать ціннісні орієнтири, моральні принципи, норми поведінки, життєві плани, рівень знань та інформованост ...

                                               

Мізантропія

Мізантропія - - ненависть, недовіра до людей чи схильність до неї. Мізантроп - людина, яка не любить людство, іноді навіть себе, оскільки й сама є людиною. У патологічних випадках - стійкий психічний розлад.

                                               

Модель І-Змін

Модель І-Змін (англ. I-Change Model, Integrated Model for explaining motivational and behavioral change - інтегрована модель для пояснення змін в мотивації та поведінці, успадкована від моделі Позиція - Соціальний вплив - Самоефективність.

                                               

Мотиваційний механізм

Мотиваційний механізм - сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, які зацікавлюють людину у здійсненні певної економічної діяльності з метою задоволення потреб і реалізації інтересів.

                                               

Нарцисизм

Нарцисизм - риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості. У психології та психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або розлад особистості. Часто говорять про нарцисичну акцентуацію характеру. Слова ...

                                               

Нувориш

Нувориш, розм. новобагатько - людина, яка швидко розбагатіла й піднялась у статусі до вищого класу. Соціологія описує нових багатіїв як чоловіка або жінку, що раніше належали до нижчого соціального класу й економічного рангу в цьому класі, а тако ...

                                               

Обман

Обман, брехня - умисне або неумисне введення в оману, твердження, що не є істинним. Цілком очевидно, що брехнею слід вважати будь-яке висловлювання, що не відповідає реальності. Але з однією важливою обмовкою: мовцеві добре відомо, якою є реальні ...

                                               

Окозамилювання

Окозамилювання - умисне приховування недоліків, фальшування даних про "досягнення", виставляння чого-небудь у кращому вигляді, ніж насправді; введення в оману.

                                               

Пасивно-агресивна поведінка

Пасивно-агресивна поведінка характеризується пасивною ворожістю та уникненням прямого спілкування. Бездіяльність у ситуаціях, коли існують певні загальноприйнятні дії, є типовою пасивно-агресивною стратегією. Така поведінка може бути вираженням т ...

                                               

Педант

Педант - людина, що: Учений, який нічого не хоче знати, крім своєї науки, формаліст у науці або людина з показовою вченістю, що любить повчати інших. суворо дотримується певного способу мислення, порядку, певних звичок, надає велике значення форм ...

                                               

Підлість

Підлість - вкрай негативна риса особистості, яка проявляється в здатності скоювання вчинків, які суперечать загальноприйнятим нормам моралі та певним встановленим зобов’язанням, направленим переважно на досягнення корисливих інтересів.

                                               

Платонічне кохання

Платонічне кохання - тип кохання, яке не є сексуальним. Термін названий так на честь Платона, який описав кохання, що обертається навколо одностатевих стосунків і включив у ці міркування стать. Але значення виразу зазнало змін у період Ренесансу ...

                                               

Плач

Плач проявляється в особливих дихальних рухах, міміці та сльозотечею. Характерні зміни дихання - за вдиханням наступає не один видих, а ряд то коротких, то протяжних видихів з мінливим ритмом. Дихальна щілина при цьому відкрита, тому плач, подібн ...

                                               

Політична поведінка

Політична повединка - сукупність різноманітних внутрішніх рефлексій та практичної діяльності людини, як реакції на діючу політичну систему. Абсентеїзм також є одною з форм політичної поведінки. Політична поведінка може як сприяти нормальному функ ...

                                               

Помірне вживання алкоголю

Помірне вживання алкоголю - доза, еквівалентна 15-25 г чистого спирту на день алкогольних напоїв) не більше 4-х доз для чоловіків, не більше 2-х доз для жінок, не більше однієї дози алкоголю на день для осіб старше 65 років. Різниця між чоловікам ...

                                               

Правомірна поведінка

Правомирна повединка - це вольова поведінка субєкта права, яка відповідає приписам правових норм, не суперечить основним принципам права і гарантується державою.

                                               

Примха

Примха найхарактерніша для поведінки дітей та молодих жінок, що не вміють стримувати своїх бажань і співвідносити їх з вимогами, настановами родини, суспільними нормами поведінки, канонізованими в окремих культурах. Це риса поведінки залежних осі ...

                                               

Провокація

Провокація - дія або низка дій, які мають на меті викликати реакцію тих, кого провокують. Як правило, проводяться, з метою штучного створення складних обставин або негативних наслідків для тих, кого провокують. Субєкт, що здійснює провокації, наз ...

                                               

Прокрастинація

Прокрастинація - психологічний термін, що означає схильність людини відкладати неприємні завдання на потім, тяжіння до справ, що приносять більше задоволення або швидший результат. Прокрастинатори - люди, схильні відтерміновувати виконання завдан ...

                                               

Психологічна маніпуляція

Психологічна маніпуляція - різновид соціального впливу, який використовується для прихованого впровадження в психіку жертви цілей, бажань, намірів, відносин або установок маніпулятора, які не збігаються з актуально існуючими потребами жертви. Це ...

                                               

Психологія жертви

Гра – це один із способів проведення часу, який базується на обміні прихованих з підтекстом трансакцій одиниць спілкування і обовязково закінчується розплатою виникненням неприємних відчуттів. Наприклад, у взаєминах з жертвою завжди буде з’являти ...

                                               

Раціональна поведінка

Раціональна поведінка може розглядатися: а) як метод - вчинки, що здійснюються на підставі міркування більше, ніж на підставі звичок, забобонів чи емоцій. б) як результат - дії, спрямовані на досягнення певної мети.

                                               

Рішучість

Рішучість - це вольова якість, яка характеризується вчасним прийняттям і виконанням рішення у значущій для людини ситуації, тобто в ситуації, коли прийняття невдалого рішення може призвести до неприємних наслідків для самої людини або для її оточ ...

                                               

Самозбереження

Самозбереження - прагнення системи або живого організму залишатися в чинній активній формі. У живих істот цим поняттям описується поведінка в разі виникнення небезпеки, дії з порятунку себе від цієї небезпеки. У ширшому розумінні для будь-яких ск ...

                                               

Сміливість

Під сміливістю розуміють психологічну установку та поведінкову, рішучість у вчинках, самовпевненість й здатність людини долати почуття страху та розгубленості. Сміливість - це здатність у разі виникнення небезпеки для життя, здоровя чи престижу з ...

                                               

Сноб

Сноб - термін, який вживався в аристократичному середовищі для характеризування людей нешляхетного, неаристократичного походження, що прагнули "пролізти" у вище суспільство. Зараз так говорять про людину, яка претендує на вишукано-витончений смак ...

                                               

Соромязливість

Соромязливість - стан психіки і обумовлена ним поведінка людини, що характеризується такими поведінковими рисами як нерішучість, боязкість, напруженість, скутість та дискомфорт через невпевненість у собі або відсутність здібностей та навичок ефек ...

                                               

Соціальна дезадаптація

Обєктивні: зміна поведінки людини у соціальній сфері, її невідповідність своїм соціальним функціям, патологічна трансформацію поведінки. Субєктивні: психоемоційні зрушення в особистості - від негативно забарвлених переживань до клінічно виражених ...

                                               

Соціально-економічна поведінка

Соціально-економична повединка - це система взаємопов’язаних дій і вчинків, яка віддзеркалює внутрішнє ставлення працівника до умов, змісту, результатів соціально-економічної діяльності і здійснюється соціальними суб’єктами задля задоволення свої ...

                                               

Теорія раціонального вибору

Теорія раціонального вибору - загальний термін для різних підходів теорії дії в економічних та соціальних науках. Ці підходи описують раціональну поведінку діючих субєктів. Основні припущення класичної теорії раціонального вибору вбачаються вже в ...

                                               

Трудова поведінка

Трудова поведінка - це комплекс певних послідовних учинків і дій людини, які спрямовані на перетворення предметів праці з метою досягнення відповідного результату і поєднують працівника із трудовим процесом. Трудова поведінка складається з елемен ...

                                               

Турбота

Турбота - комплекс дій по відношенню до якого-небудь обєкту, націлених на його благополуччя; увага до чиїхось потреб; піклування про кого-небудь, про що-небудь. Турботу може проявляти як тварина до свого потомства, так і людина до іншої людини, ж ...

                                               

Тютюнопаління

Тютюнопалiння - набута шкідлива звичка вдихання диму тліючого висушеного листя тютюну. Найважливішим компонентом тютюнового диму є нікотин. Регулярне вживання нікотину викликає тютюнову залежність. Тривале і часте паління тютюну завдає значної шк ...

                                               

Ультракрепідаріанізм

Ультракрепідаріанізм - це звичка висловлюватися та давати поради з питань, у яких певна особа не компетентна. Термін ultracrepidarian уперше публічно вжитий на письмі в 1819 році есеїстом Вільямом Газлітом у відкритому листі до Вільяма Гіффорда, ...

                                               

Фатальна жінка

Фатальна жинка, жинка-вамп - стереотипний жіночий образ, що полягає в сексапільності та вмінні маніпулювати чоловіками за допомогою флірту. Образ має давню історію. Він оспіваний в роботах Едварда Мунка та Оскара Вайльда, але остаточно розкрився ...

                                               

Хамство

Людина використовує тактику хамства у спілкуванні з метою явної демонстрації своєї переваги, більш високого соціального статусу, усвідомлюючи при цьому свою повну безкарність. Хамство може бути і невербальним, прикладом чого може служити так зван ...

                                               

Черга

Черга - послідовність людей, які очікують чого-небудь. Існують різні види організації черг: від фактичної, до послідовності імен, що записана в компютері. Черги за дефіцитними товарами були типовими для радянського побуту.

                                               

Права людини

Права людини - комплекс свобод і юридичних можливостей, обумовлених існуванням людини в суспільстві. Право виступає мірою свободи і зміст його в тому, щоб узгодити свободу окремої людини зі свободою інших членів суспільства, дотримуючись принципу ...

                                               

Авіаудари по лікарнях в Ємені

Військова інтервенція під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені розпочалася в 2015 році, намагаючись вплинути на результати громадянської війни в Ємені. Саудівська Аравія, очоливши коаліцію з девяти арабських держав, 26 березня 2015 року почала ...

                                               

Американська винятковість

Американська винятковість - світогляд національної винятковості, згідно з яким Сполучені Штати займають особливе місце серед інших народів з точки зору свого національного духу, політичних та релігійних інститутів. Витоки такої позиції йдуть від ...

                                               

Американська конвенція з прав людини

Американська конвенція про права людини або Пакт Сан-Хосе - регіональна конвенція про захист прав людини, ухвалена у 1969 році, набрала чинності у 1978 році. Учасниками можуть бути країни-члени ОАД; на вересень 2012 року в конвенції беруть участь ...

                                               

Асоціація соціальних досліджень та комунікацій

"Асоціація соціальних досліджень та комунікацій" - це регіональна неурядова організація Боснії Герцеговини з офісами в Сараєво та Брчко. Вона була заснована в 2013 році Едвіном Канкою Чудічем, метою якого було зібрати факти, документи та дані про ...

                                               

Африканська хартія прав людини і народів

Африканська хартія прав людини і народів - міжнародна регіональна конвенція, що стала основою для кодифікації прав людини і народів на африканському континенті. Прийнята в 1981 р. Асамблеєю глав держав та урядів Організації Африканської Єдності і ...

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →