Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 491
                                               

Гетьманські грамоти Павла Скоропадського

Гетьманські грамоти Павла Скоропадського - це акти державної влади Української Держави, що безпосередньо видавалися від імені гетьмана П. Скоропадського та відображали процеси, що відбувалися в означений історичний період.

                                               

Грамота до всього українського народу

Грамота до всього українського народу - перший офіційний документ Української Держави. Звернення програмного характеру гетьмана Павла Скоропадського. Оприлюднене 29 квітня 1918 року, в день скинення ним Центральної Ради. Проголошував встановлення ...

                                               

Закон Про Державну народну раду Української Народної Республіки 1920

Закон "Про Державну народну раду Української Народної Республіки" 1920 - останній законотворчий акт Директорії УНР. Прийнятий Радою народних міністрів Української Народної Республіки, затверджений С.Петлюрою 12 листопада 1920. Визначав порядок ск ...

                                               

Закон про заснування Української Академії наук

Закон про заснування Української Академії наук - закон Української Держави, що проголошував заснування Української Академії наук в місті Києві. Затверджений 14 листопада 1918 року. Ухвалював статут Академії, визначав її структуру та організацію, ...

                                               

Закон про спекуляцію 1918

Закон Української Держави про карну відповідальність за перевищення граничних цін і за спекуляцію 1918 - закон, ухвалений 24 липня 1918 Радою міністрів Української Держави як тимчасовий закон. Згідно із законом винні в продажу продовольства або і ...

                                               

Закон про спекуляцію 1919

Закон Директорії Української Народної Республіки про спекуляцію 1919 - закон 26 січня 1919, яким Директорія УНР ухвалила власний закон про спекуляцію й скасувала гетьманський Закон Української Держави про карну відповідальність за перевищення гра ...

                                               

Закон Української Народної Республіки про національно-персональну автономію

Закон Української Народної Республіки про національно-персональну автономію 1918 – один із правових актів конституційного характеру в Українській Народній Республіці. Прийнятий в один день з IV Універсалом УЦР – 22 січня 1918. Надавав представник ...

                                               

Бертинські аннали

Бертинські аннали - памятка середньовіччя, написана у Франкській імперії у 830 - 882 роках. Назва умовна, за містом знахідки основного рукопису в абатстві святого Бертина; нині це руїни в межах міста Сент-Омер на півночі Франції. Містять найдавні ...

                                               

Воскресенський літопис

Воскресенський літопис - літопис, що являє собою загальноруський літописний звід XVI століття, що враховує у відображенні подій інтереси великих князів московських, один з перших за багатством використаних матеріалів і за повнотою звісток. Назван ...

                                               

Галицько-Волинський літопис

Галицько-Волинський літопис - літопис XIII століття, присвячений історії Галичини і Волині. Зберігся в Іпатіївському літописному зведенні. Охоплює події 1201 - 1292 років. Вважається головним джерелом з історії Галицько-Волинського князівства. За ...

                                               

Добромильський літопис

Добромильський літопис - хроніка, складена близько 1700 року в м. Добромиль. Автор - Семен Коростенський, греко-католицький священик церкви Різдва Пресвятої Богородиці м. Добромиля. Літопис охоплює події української історії 1648 - 1700 років. Най ...

                                               

Іпатіївський літопис

Іпатіївський літопис - руське літописне зведення 1420-х років. Містить "Повість временних літ", Київський і Галицько-Волинський літописи. У XVII ст. зберігався в Іпатіївському монастирі, від якого отримав назву. Знайдений 1809 року Миколою Карамз ...

                                               

Книга історії франків

Книга історії франків - анонімна хроніка VIII століття, відома також під назвою "Діяння франкських королів". Перший варіант хроніки складений у 727 році особою, що проживала в місті Лан. Потім перед 737 роком хроніку відредагували. Автор був мешк ...

                                               

Козацькі літописи

Козацькі літописи це - історико -літературні твори 2-ї половини XVII - середини XVIII століття, присвячені козацьким війнам. Цінні джерела для дослідження вітчизняної історії і важливі памятки літератури. Мова більшості літописів - літературна, б ...

                                               

Короткий опис Малоросії

Літопис містить огляд подій від 1340 по 1734, найдокладніше - з часів Богдана Хмельницького. Автор вірогідно належав до козацької старшини звязує козацький період історії України з історією Київської Русі; висвітлює історію козацтва, звеличує виз ...

                                               

Лаврентіївський літопис

Лаврентіївський літопис - пергаментний рукопис, що містить копію літописного зведення 1305 року. Складений в 1377 року групою невідомих переписувачів під керівництвом ченця Нижньогородського Печерського монастиря Лаврентія за списком початку 14 с ...

                                               

Лицевий літописний звід

Лицевий літописний звід - літописний звід подій світової і особливо російської історії, створений в 40-60-х роках XVI століття спеціально для царської бібліотеки в єдиному екземплярі. Слово "лицевий" у назві Зводу означає ілюстрований, із зображе ...

                                               

Літопис Авраамки

Літопис Авраамки - збірник літописів різних періодів, списаний 1495 року за дорученням смоленського єпископа Йосифа відомим Авраамкою, опублікований у 16 томі "Повного зібрання руських літописів". Літопис Авраамки - складна за змістом літописно-л ...

                                               

Літопис журнальних статей

"Литопис журнальних статей" - державний бібліографічний покажчик. Містить аналітичну бібліографічну інформацію про статті, документальні матеріали, твори художньої літератури, опубліковані в журналах, періодичних і продовжуваних виданнях, бюлетен ...

                                               

Літопис Самійла Величка

Літопис Самійла Величка - наймонументальніший твір української історико-мемуарної прози XVII–XVIII ст., який разом з Літописом Самовидця, Літописом Григорія Грабянки й "Історією Русів" творить комплекс козацької історіографії. Праця, яка є памятк ...

                                               

Літопис Самовидця

Літопис Самовидця - козацький літопис староукраїнською мовою, одне з фундаментальних джерел з історії Східної Європи XVII століття, зокрема періоду Хмельниччини і Руїни в Україні, самобутня й оригінальна пам’ятка української мови та літератури. Н ...

                                               

"Літописець" Дворецьких

"Літописець" Дворецьких - одне з визначних джерел та памяток української історіографії другої половини XVII ст. Містить важливі матеріали з історії України, в першу чергу памятки історичної та суспільно-політичної думки та зберігається у відділі ...

                                               

Літописи псковські

Літописи псковські дійшли до нас у багатьох списках XV-XVII ст. Літописи псковські містять багатий матеріал з історії Псковської землі, Новгорода, країн Балтії, Москви. Літописна справа в Пскові зароджується в XIII ст., у XIV ст. воно приймає рег ...

                                               

Літописні племена

Літописні племена - термін, що вживається істориками для означення тих слов’ян, союзів племен, які згадані літописцем у "Повісті времяних літ". Загалом літописець подає більше 25 їхніх найменувань. Частина з них згадується у певній послідовності ...

                                               

Літописці Волині і України

"ЛІТОПИСЦІ ВОЛИНІ І УКРАЇНИ" - історичний твір невідомого автора, складений у 1-й пол. 17 ст. Поділяється на 12 окремих збірок історичних записів, побудованих на основі давньоруських, українських, білоруських, польських літописів, хронік та мемуа ...

                                               

Мгарський літопис

Мгарський літопис або літопис Мгарського монастиря - український літопис, складений у XVII - XVIII століттях ченцями Мгарського Лубенського Спасо-Преображенського монастиря, а також цивільними особами. Серед цивільних авторів літопису, зокрема, в ...

                                               

Никонівський літопис

Літопис є найбільшим за обсягом відомостей і хронологічному діапазону московський літопис. Він містить виклад історії паралельно з відомостями з всесвітньої історії від виникнення Московської держави і до 1558 року. До історії Московської держави ...

                                               

Ніжинський літопис

Центральним у літописі є військово-політична історія. До 1670-х рр. події висвітлено вкрай фрагментарно, з численними похибками і помилками, очевидно, на підставі історичних переказів. Згодом достовірність повідомлень зростає, але послідовного ха ...

                                               

Новгород-Сіверський літопис

Новгород-Сіверський літопис - памятка української історичної думки 2-ї половини 18 ст. Хронологічні межі охоплюють період від 706 до 1760. Твір був написаний анонімним автором в 60-х рр. 18 ст. Гол. його темою стала історія Новгорода-Сіверського, ...

                                               

Новгородський перший літопис

Новгородський перший літопис - найдавніший літопис Новгородської боярської республіки, одне з головних джерел відомостей про культуру, побут, суспільно-політичне життя Новгорода Великого періоду незалежності. В основі памятки лежить місцевий літо ...

                                               

Новгородський четвертий літопис

Новгородський четвертий літопис - важливий памятник літописання XV століття. Цей літопис прийнято називати четвертим у порядку їх розташування у виданні 1848 року, але хронологічно він є другим зі збережених, до того ж він хоча і передує Новгород ...

                                               

Новгородські літописи

Літописи новгородські - коло літописних памяток, що обєднуються місцем їх створення у Великому Новгороді. Всього відоме пять памяток під цією назвою: Новгородський перший літопис Новгородський другий літопис Новгородський третій літопис Новгородс ...

                                               

Острозький літописець

Острозький літописець є не тільки історичним джерелом, але й памяткою української мови і літератури. Острозький літописець дійшов до нашого часу в єдиному відомому нам списку під назвою: "С кройніки Бельського речі потребнії вибрані", виявленому ...

                                               

Перемишльський літописний кодекс

Перемишльський літопис, Перемишльський літописний кодекс - назва однієї з редакцій давньоруського літопису, створеного у ХІ -ХІІ століттях, який у 1920-х роках реконструював Евген Перфецький. Матеріали кодексу лягли в основу деяких частин хроніки ...

                                               

Повідомлення кіпукамайоків

Повідомлення кіпукамайоків - літопис інків, де частково розкривається історія Тауантінсую. Створено близько 1542 року на замовлення номінального інкського володаря Паульу Інки на основі численних записів імператорських статистиків, що тоді зберіг ...

                                               

Повість временних літ

Повість временних літ, також Повість времяних літ, Повість минулих літ - літописне зведення, складене в Києві в XI - на початку XII століття ченцем Нестором та іншими літописцями, яке лягло в основу всього наступного руського літописання. Одна з ...

                                               

Повість про вбивство Андрія Боголюбського

Повість про вбивство Андрія Боголюбського - памятка літератури Кивської Русі 2-ї половини 12 століття, в якій розповідається про вбивство володимиро-суздальського князя Андрія Боголюбського боярами-змовниками.

                                               

Повість про розорення Рязані Батиєм

Повість про розорення Рязані Батиєм - один з найдосконаліших, на думку дослідників, творів літератури Московії. Повість, присвячена взяттю Рязані монголо-татарами в грудні 1237 року.

                                               

Погодінський список

Погодінський список - список давніх південноруських літописних пам’яток, що належить до літописів Іпатського типу. Текст було написано у 1621 році для князя Стефана Святополка-Четвертинського, українського Рюриковича, в його маєтку Животові ниніш ...

                                               

Полное собрание русских летописей

"Полное собрание русских летописей", або ПСРЛ - російське багатотомне видання руських літописних джерел. Видавалося з 1841 року в Петербурзі Археографічною комісією Російської імперії; з 1922 року - в Москві Академією Наук СРСР. Станом на 1981 ви ...

                                               

Полоцький літопис

Полоцький літопис - це літопис, існування якого гіпотетично припускають низка істориків, але не збережений. Міг бути складений у Полоцьку в XII столітті. За словами С. М. Соловйова, В. Т. Пашуто, Л. В. Алексєєва, уривки з цього літопису є в Київс ...

                                               

Радзивіллівський літопис

Радзивиллівський літопис - руський лицевий літописний список кінця XV ст., що нині зберігається в Санкт-Петербурзі в Бібліотеці академії наук. Цей рукопис належав у XVII ст. польсько-литовським магнатам Радзивіллам, потім потрапив до Східної Прус ...

                                               

Симеонівський літопис

Симеонівський літопис - літопис кінця XV століття, що зберігся в єдиному повному списку XVI століття. Відкритий О. О. Шахматовим і названий ним так на імя одного з власників рукопису - книжкового редактора XVII ст. Никофора Симеонова. Охоплює пер ...

                                               

Слово про погибель Руської землі

Слово про погибель Руської землі - уривок не збереженого повністю твору, що був присвячений татаро-монгольській навалі на Русь.

                                               

Список Марка Бундура

Список Марка Бундура - список давніх південноруських літописних памяток, що належить до літописів Іпатського типу. За іменем переписувача Бундур Марко. Бундур Марко р.н. невід. - 15.03.1654 - український переписувач літопису. Чернець Пустинно-Мик ...

                                               

Тверський літопис

Тверський літопис, або Тверський збірник - руський літопис XVI ст., що містить значні фрагменти тверського літописання кінця XIII - XV ст. Розповідає події, повязані із історією Русі й Твері, "від Адама" до 7007 року. Зберігся у трьох списках XVI ...

                                               

Троїцький літопис

Названий літопис за йменням Троїце-Сергієвої Лаври, де він зберігався. Написаний півуставом XV століття на пергаменті. Виявлений ​​в бібліотеці монастиря в 1760-х роках академіком Петербурзької Академії Наук Г. Ф. Міллером. Вже список літопису зг ...

                                               

Хлєбниковський список

Хлєбниковський список - список середньовічних українських літописних памяток, що належить до літописів Іпатського типу. Цей список як і Погодінський відомий під іменем останніх власників, хоч, можливо, більш слушно було б називати його "Острозьки ...

                                               

Хмільницький літопис

Хмільницький літопис - памятка української історіографії й літератури першої половини 17 століття, належить до числа так званих місцевих літописів. Літопис складений невідомою особою, що походила, імовірно, з міста Хмільника на Вінниччині. Автор ...

                                               

Хроніка Азарія

Хроніка Азарія - молдавський літопис складений в другій половині 16 століття монахом Азарієм на замовлення молдовського господаря Петра Кульгавого. Розповідає про події в Молдові у 1551 - 1574 роках. Фактично є продовженням хроніки Макарія, учнем ...