Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 466
                                               

Луцький повіт (Річ Посполита)

Луцький повіт - адміністративно-територіальна одиниця Волинського воєводства Великого князівства Литовського, а з 1569 року - Речі Посполитої з центром у місті Луцьк. Був найбільшим та найчисельнішим повітом Волинського воєводства, управлявся луц ...

                                               

Акція "Буря" на Волині

Акція "Буря" на Волині - військова операція, організована та проведена загонами Армії Крайової проти підрозділів Вермахту в завершальній стадії німецької окупації безпосередньо перед вступом Червоної Армії у межі довоєнної Польщі на ділянці її ко ...

                                               

Боговитин

Боговитин - волинський боярин першої половини XV століття, пан радний, першопредок шляхетського роду Боговитинів. Уперше згадується джерелами 6 вересня 1431 року серед переліку 9-ох князів та бояр, що поручились за групу знатних литовців і русині ...

                                               

Вища Волинська гімназія

Вища Волинська гімназія - колишній навчальний заклад, що діяв у закритому монастирі ордену єзуїтів в місті Кременець у 1805 - 1819 роках.

                                               

Волинська губернія

Волинська губернія - адміністративно-територіальні одиниці Російської імперії, Російської республіки, УНР, Української Держави та Української СРР. Розташовувалася на землях історичної Волині. Протягом 1792–1795 років називалася Заславська губерні ...

                                               

Волинська округа (1919)

Волинська округа - адміністративний округ, утворений 9 вересня 1919 у межах Цивільного управління східних земель замість Управління повітів Волині, створеного в тій же структурі ЦУСЗ 7 червня 1919 року з тимчасовим місцем розташування резиденції ...

                                               

Волинська округа (1920-1921)

Волинська округа - тимчасова адміністративно-територіальна одиниця другої інстанції, що існувала у 1920 - 1921 роках на частині земель, охоплених Договором про перемиря й прелімінарні умови миру між Українською СРР і Російською СФРР та Польщею, п ...

                                               

Волинське намісництво

Волинське намисництво - адміністративно-територіальна одиниця в Російській імперії в 1793 - 1796 роках. Адміністративний центр - Заслав і Новоград-Волинський. Створене 24 квітня 1793 року як Заславське намисництво на основі Волинського і частини ...

                                               

Волинський експеримент

Волинський експеримент - культурно-політична програма керівництва Волинського воєводства у міжвоєнній Польщі, метою якої були примирення українців і поляків, підтримка української культури та призначення етнічних українців на керівні посади. Прог ...

                                               

Волинський короткий літопис

Волинський короткий літопис - умовна назва памятки, що входить до складу Супрасльського літопису початку XVI століття, знайденого у Супрасльському монастирі.

                                               

Волинський ліцей

Восени 1939 року ліцей закрили, а вже весною наступного року тут було відкрито Кременецький учительський інститут нині Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, який мав чотири факультети. Костел за часів СРСР ...

                                               

Волинські воєводи

Волинський воєвода - посада голови Волинського воєводства у Великому князівстві Литовсько-Руському та Речі Посполитій. Існувала протягом 1566–1795 року. Резиденцією воєводи був Луцьк, адміністративний центр воєводства.

                                               

Волинські німці

Станом на 1871 р. німці проживали у 56 поселеннях Луцького повіту, 31 - Рівненського повіту, 28 - Житомирського, 22 - Новограда-Волинського, 9 - Володимир-Волинського, 8 - Дубенського вихідці з Пруссії - меноніти. Незначне німецьке населення прож ...

                                               

Заславська ординація

Заславська ординація - неподільність волинських володінь князів Санґушків встановлена князем Романом Даміаном Санґушком 12 квітня 1907 року і затверджена указом російського імператора Миколи ІІ 1 травня 1907 року, як "заповідана маєтність". До ор ...

                                               

Ілюстрована хроніка

Ілюстрована хроніка - середньовічна угорська хроніка, яка ймовірно була написана Мареком з Калту, священиком костелу Святого Петра в місті Буда. Найкраща угорська середньовічна хроніка, яка відома своїми ілюстраціями 147 мініатюр, звідти і її наз ...

                                               

Інвентар маєтків князів Острозьких (1620)

Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 року - історичне джерело першої половини XVII століття. Інвентар дає багатий і різноманітний матеріал стосовно поселень, головним чином на Волині, що частково чи повністю належали родині Острозьких. Детальн ...

                                               

Кременецький колегіум

У 1775 році едукаційна комісія перейняла на себе право управляти фундушами згідно волі фундаторів. Її рішенням у приміщеннях колишнього колегіуму почали діяти академічні виділові школи. Вчителями у них працювали, зокрема, випускники Краківського ...

                                               

Луцька війна

Луцька війна - військовий конфлікт між Польським королівством і Великим князівством Литовським у червні-серпні 1431 р. Ця війна стала причиною нового тевтонсько-польського конфлікту, а також прелюдією до громадянської війни у Великому князівстві ...

                                               

Луцьке Євангеліє

Луцьке Євангеліє - памятка галицько-волинської книгописної школи та памятка української мови XIV століття. Луцьке Євангеліє майже на два століття старше за Пересопницьке Євангеліє і вважається його предтечею. Це одна з найдавніших богослужбових к ...

                                               

Луцький повіт (значення)

Луцький повіт - альтернативна назва Луцької округи генеральної округи "Волинь-Поділля" райхскомісаріату "Україна" Луцький повіт - повіт у Російській імперії 1795 - 1917, УСРР 1917 - 1921, Польщі 1921 - 1939, СРСР 1939 - 1940 Луцький повіт - повіт ...

                                               

Неври

Неври - стародавній народ, що мешкав після скіфів-орачів на північ від Тирасу вздовж Гипанису на захід від Бористену.

                                               

Острозька ординація

Острозька ординація, Острозький майорат, рідше Дубенська ординація - неподільність земель, які належали князям Острозьким, встановлена Янушем Васильовичем Острозьким і затверджена у 1609 році Сеймом Речі Посполитої. До складу Острозького майорату ...

                                               

Паросля

Паросля - колишня польська колонія на Волині. За сучасним адміністративно-територіальним поділом України знаходилася у Володимирецькому районі Рівненської області. За адміністративно-територіальним поділом довоєнної Польщі знаходилася у громаді К ...

                                               

Повстання селян Шепетівської округи (1930)

У 1930 мешканці Плужного підняли повстання проти більшовиків, яке поширилося на довколишні села та райони й було придушене військами ОДПУ. Напередодні бюро Шепетівського окружкому КПУ прийняло рішення про закриття церкви в селі та виселення селян ...

                                               

Половецька волость

Половецька волость - у ХVIII - XX ст. волость на території Берестейщини. Адміністративний центр - Піщатка Половецька.

                                               

Польська самооборона на Волині

Польська самооборона на Волині - угруповання польських цивільних і військових осіб для захисту від масових вбивств поляків українськими націоналістами. Витоки польської самооборони на Волині сягають рубежу 1942/1943. Подібні угруповання були ство ...

                                               

Почаївська друкарня

Почаївська друкарня - видавничий заклад при монастирі у Почаєві на Волині, важливий осередок українського культурного життя у 18 - на початку 19 ст.

                                               

Ревіндикація

"Ревіндикація" - акція руйнування православних церков на Холмщині і Південному Підляшші під приводом примусового навернення православних Польщі до римо-католицької віри, здійснена у 1937-1938 силами польського Корпусу Охорони Прикордоння, польськ ...

                                               

Санґушки

Санґушки - українсько-литовський князівський магнатський рід гербу Погоня. Походив від князя Санґушка, ймовірного сина князя Федора Ольгердовича, внука великого князя литовського Ольгерда, правнука великого князя литовського Гедиміна. З 15 століт ...

                                               

Тимчасове управління прифронтових і етапних територій

Тимчасове управління прифронтових і етапних територій, або Тимчасове управління прифронтових і етапних теренів, ТУПіЕТ - польська структура цивільної адміністрації на частині "забраних земель", а саме в Західній Волині і Західній Білорусі. Утворе ...

                                               

Труды общества исследователей Волыни

"Труды общества исследователей Волыни" - неперіодичний збірник, який видавався в Житомирі Товариством дослідників Волині в 1902 - 1920 роках. Видано 15 випусків. Наклад першого тому становив 500 примірників. Друкувалися розвідки, матеріали та док ...

                                               

Угорські походи на Південно-Західну Русь

Угорські походи на Південно-Західну Русь - військові експедиції угорців протягом півтисячоліття східніше Карпат. Перша з них відбулася ще на етапі переселення угорців з південноруських степів на Середньодунайську низовину і описана в пізньому дже ...

                                               

Цивільне управління східних земель

Цивільне управління східних земель, ЦУСЗ - польська адміністративна структура, створена на підставі декрету Тимчасового начальника держави Юзефа Пілсудського від 19 лютого 1919 р., що мала виконувати функції цивільної адміністрації на новоприєдна ...

                                               

Акт 5 листопада

Акт 5 листопада 1916 року - заява німецького генерал-губернатора Ганса Безелера у Варшаві й австро-угорського генерал-губернатора Карла Кука в Любліні про намір їхніх монархів створити "Королівство Польське".

                                               

Артистичний вісник

"Артистичний висник" - часопис, присвячений образотворчому мистецтву, музиці і театру. Організований художником Іваном Трушем та композитором Станіславом Людкевичем, видавався "Союзом співацьких і музичних товариств у Львові" протягом 1905 - 1907 ...

                                               

Белзьке воєводство

Белзьке воєводство - адміністративно-територіальна одиниця Королівства Польського та Корони Польської в Речі Посполитій. Існувало в 1462–1793 роках. Створене на основі земель Белзького князівства. Входило до складу Малопольської провінції. Належа ...

                                               

Битва під Мартиновим

Битва під Мартиновим - битва між відділами коронного, кварцяного військ під командуванням польного гетьмана коронного Станіслава Конєцпольського, приватних корогов під командуванням Томаша Замойського з одного боку та ордою татар Кан-Темира-мурзи ...

                                               

Братство тверезості

Створені 1844 року з ініціативи М. Левицького при церквах. Поширені від 1874 року, коли митрополит Йосиф Сембратович виголосив послання "О достоїнстві чоловіка" та "О брацтвах тверезості". Польська влада вороже сприйняла український антиалкогольн ...

                                               

Велике князівство Краківське

Велике князівство Краківське - автономне утворення у складі Австро-Угорщини на місці анексованого Вільного міста Краків 16 листопада 1846 р. Великий князь Кракова входив до титулу імператора Австрії в 1846 - 1918. В даний час вся територія князів ...

                                               

Вечерниці (журнал)

"Вечерницѣ" - український літературний журнал. Перший тижневик галицько-буковинських народовців, а саме - організації "Молода Русь". Виходив у Львові від лютого 1862 року до червня 1863 року.

                                               

Вісти з Запорожа

Опис: Часопись руханкових і пожарних товариств 1911; Часопись руханкових, змагових, мандрівних і пожарних товариств 1912 - 1913. Видавець і редактор: Семен Демидчук. Адреса редакції: Львів, вул. Руська, 20. Упродовж 1910 року виходив щочетверга я ...

                                               

Вісти з Лугу

"Висти з Лугу" - щомісячний орган спорттовариства "Луг", який виходив у Львові між 1926 - 1939 роками. Реагували: Роман Дашкевич, Ф. Федорчак, і А. Курдидик. Тираж: 1000. Перше число видання вийшло 25 липня 1926 року.

                                               

Галицька брама

"Галицька брама" - краєзнавчий часопис. Виходить у Львові щомісяця українською мовою. Перше число вийшло у вересні 1994 року. Номери "Галицької брами" переважно тематичні і присвячені окремим аспектам історії та урбаністичного середовища Львова. ...

                                               

Галицьке бюро при ЦК КП(б)У

Галицьке бюро при ЦК КПУ - партійний орган для організації політичної роботи серед колишніх військовополонених і біженців - вихідців із західно-українських земель. Створене 26 лютого 1920 у Москві. До його складу входили: І.Краснокутський, О.Пушк ...

                                               

Галицький організаційний комітет КП(б)У

Галицький організаційний комітет КПУ 1920 - координуючий орган комуністичних організацій Східної Галичини і Буковини. Сформований на партійній конференції 23–24 квітня у Києві. Входили: Ф. Кон, М. Баран, Ф. Палащук, М. Левицький, І. Немоловський, ...

                                               

Галицький похід Ядвіги (1387)

Похід Ядвіги на Галичину - військова кампанія польської королеви Ядвіги на терени Галицької Русі, якою у той час правила її сестра, Марія, чи чоловік останньої, Сигізмунд Люксембург. Похід відбувся у 1387 році, а його результатом стало приєднання ...

                                               

Галицький революційний комітет

Галицький революцийний комітет - тимчасовий вищий орган радянської влади на території Східної Галичини, яка була під контролем військових частин Червоної армії під час польсько-радянської війни 1920 року.

                                               

Галицький референдум 1991

Обласний референдум в Івано-Франківській, Львівській і Тернопільській областях відбувся 17 березня 1991 року одночасно з Всесоюзним референдумом про збереження СРСР і республіканським референдумом. На нього винесено питання "Чи хочете Ви, щоб Укр ...

                                               

Галицький становий сейм

Патент Марії Терезії від 13 червня 1775 року включив Королівство Галичини та Володимирії до складу Станової організації провінцій Австрії. В ньому також йшлось про організацію на базі Терезіянського статуту як представницького органу різних соція ...

                                               

Галицькі бояри

Галицькі бояри - панівний прошарок у Галицькій землі. Вперше зявляються на політичній сцені невдовзі після утворення Галицького князівства. 1145 року зробили спробу скинути свого князя Володимирка Володаровича, 1170 підпорядкували собі його сина ...