Топ-100

ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 293                                               

Одеське фотографічне товариство

|розмір_зображення= Одеське фотографічне товариство - наукове товариство, творча спілка професійних фотографів та фотографів-аматорів. Засноване в Одесі 13 вересня 1891 року за сприяння Г. Г. Маразлі, О. А. Вериго, М. В. Шимановського. Одеське фо ...

                                               

Одеське юридичне товариство

У 1879 - 1885 роках в Одесі діяло Юридичне товариство при імператорському Новоросійському університеті, до якого входили як професори університету, так і правники-практики. Через розбіжності у поглядах між теоретиками - ліберально налаштованими п ...

                                               

Одеське юридичне товариство (1924)

Одеське юридичне товариство - юридичне товариство, засноване в Одесі 1924 року. Товариство проводило теоретичну діяльність наукового характеру; розробку питань юридичної практики; доповіді перед широкою аудиторією і випуск друкованої літератури д ...

                                               

Одеський український клуб

Одеський украинський клуб - громадсько-культурна організація, заснована після закриття в 1909 р. Одеського товариства "Просвіта", 11 січня 1910 р. група місцевих українців, переважно колишніх просвітян, подала прохання на імя Одеського градоначал ...

                                               

Організація вищих класів українських гімназій

Організація вищих класів українських ґімназій - українська підпільна молодіжна націоналістична організація 1920-х у Галичині. Згодом багато членів організації стали визначними діячами українського визвольного руху 1930-1950-х, поміж них Степан Ба ...

                                               

Південно-західний відділ Російського географічного товариства

Південно-західний відділ Російського географічного товариства - складова Імператорського географічного товариства Російської імперії. Існував у 1873 - 1876 роках. Займався вивченням України - південно-західних земель імперії. Члени відділу провод ...

                                               

Підкарпатське товариство наук

Підкарпатське товариство наук - наукове та освітнє мадяронське товариство на Закарпатті у 1941–1944 роках, засноване і підтримуване угорською владою. Складалося з трьох секцій: наукової, літературно-мовознавчої та мистецько-етнографічної. Товарис ...

                                               

Просвіта на Поліссі

Українське товариство "Просвіта" на Поліссі - українська культурно-просвітницька організація Поліського воєводства. Верховний орган - Загальні збори організації. Зареєстрована рішенням Поліського воєводського управління № 161. Мала тісні контакти ...

                                               

Просвіта Підкарпатської Русі

Товариство "Просвіта" в Ужгороді - українська громадська організація, заснована 9 травня 1920 р. в місті Ужгород. Попередник Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства "Просвіта".

                                               

Рідна Хата

Товариство було засноване 1920 у Холмі. Заборонене владою 1921 року, діяло частково законспіровано, 1922 дозволене за новим статутом як Русинське добродійне товариство "Рідна Хата". "Рідна Хата" була організована за зразком товариства "Просвіта" ...

                                               

Рій (товариство)

"Рій" - товариство пасічників на Карпатській Україні, діяло в 1924 - 1930 роках з метою поширити модерне пасічництво на Закарпатті. Організувало промислову пасіку, майстерні, курси, виставки; видавало журнал "Підкарпатське Пчолярство" 1923 - 1925.

                                               

Клуб "Родина"

Клуб "Родина" - створений як літературно-мистецька спілка 1908 року з ініціативи Миколи Лисенка. Після закриття 1912 року міською владою "Українського клубу", він продовжив свою діяльність під назвою "Родина". З часу заснування був осередком Това ...

                                               

Руська Бесіда (Буковина)

Революційні події 1848-1849 в Австрійській імперії стали початком так званої "весни народів". На цій хвилі "прокидалися" представники всіх націй, що заселяли австрійську державу. Українці щоправда у цьому напрямку дещо відставали від інших. Тільк ...

                                               

Руська Рада

Руська Рада - громадсько-політична організація, заснована 1870 з метою продовжувати традиції Головної Руської Ради 1848; швидко опанована москвофілами, існувала до 1914, але не внесла нічого до розвитку політичного життя. Народовці довгий час без ...

                                               

Руський Собор (комітет)

Руський Собор - полонофільський політичний комітет, заснований у Львові в травні 1848 року шляхтичами руського походження "в імя удержування згоди і єдності з миром Вітчизни", антипод Головної Руської Ради. Рішуче виступав проти поділу Галичини н ...

                                               

Січ (студентська організація)

"Січ" - назва українських студентських організацій, що діяли у 2-й половині 19 ст. і 1-й половині 20 ст. у Львові, Чернівцях, Ґраці й Відні. Найтривалішою і найактивнішою була заснована 1868 року "Січ" у Відні.

                                               

Союз (товариство)

"Союз" - перше студентське товариство у Чернівцях, яке гуртувало українських студентів Буковини поміркованих громадсько-політичних поглядів. Число членів "Союзу" - від 50 до 100 у 1913 - 1919. "Союз" вів культурно-освітню та видавничу діяльність ...

                                               

Союз Гетьманців Державників у Північній Америці

|розмір_зображення= Союз Гетьманців Державників у Північній Америці "СГД", англ. United Hetman Organization - політична монархічна організація українців США та Канади, яка підтримувала ідею української гетьманської держави з Павлом Скоропадським ...

                                               

Союз українок

"Союз українок" - найбільша жіноча організація в Галичині, перейменована з "Жіночої громади", з осідком у Львові. Діяла до 1938 року. У 1991 була утворена ВГО "Союз Українок" із місцем знаходження в Києві.

                                               

Союз українських купців і промисловців

Союз українських купців і промисловців - проф. організація з центром у Львові. Постала 1923 року. До 1933 року обєднувала лише купців і називалася відповідно - Союз українських купців СУК. Діальність союзу польська влада обмежила трьома галицьким ...

                                               

Стара громада

Стара громада - організація української інтелігенції у Києві, займалася громадською, культурною та просвітницькою діяльністю, діяла з 1859 до 1876, коли була заборонена Емським указом.

                                               

Товариство "Сокіл" (Україна)

Товариство "Сокіл" Стаття для школярів Назва товариства:Сокіл ; Роки діяння:1894 - пр.1940; Засновники: Василь Нагірний, Олександр Гижицький ; Розташування: Галина, Буковина, Поділля, Наддніпрянщина, Волинь; Розслідування в еміграції: Прага, Буен ...

                                               

Товариство Вакаційних Осель

Товариство Вакаційних Осель - товариство з осередком у Львові, яке діяло під патронатом митрополита Андрея Шептицького. Протягом 1905–1939 років організовувало для дітей у віці 7-14 років літні відпочинкові оселі у с. Милуванні Товмацького повіту ...

                                               

Товариство вчителів вищих шкіл

Товариство вчителів вищих шкіл імені Григорія Сковороди - організація українських середньошкільних учителів на Буковині з осередком у Чернівцях, що діяла у 1908 - 1914 роках.

                                               

Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі

Товариство діячів образотворчого мистецтва на Підкарпатській Русі засноване 1931 в Ужгороді. Головою Товариства був А. Ерделій, членами товариства були всі найкращі малярі Закарпаття, у тому числі і неукраїнці; всіх близько 40. Товариство влаштов ...

                                               

Товариство допомоги населенню півдня Росії, що постраждало від воєнних дій

Товариство допомоги населенню півдня Росії, що постраждало від воєнних дій - одна з небагатьох легальних українських організацій часів Першої світової війни. Восени 1914 до Києва прибула перша група депортованих галичан див. Галицьке генерал-губе ...

                                               

Товариство дослідників Волині

Товариство дослідників Волині - наукове товариство краєзнавчого спрямування, діяло в Житомирі у 1900 - 17. Видавало "Труды…", в яких містилися праці і матеріали головним чином з історії, етнології, географії, геології, ботаніки і метеорології Вол ...

                                               

Товариство імені Михайла Качковського

Товариство імені Михайла Качковського - галицьке москвофільське товариство, засноване у 1874 році Іваном Наумовичем. Виникнення товариства було обумовлене зростанням впливу українофільського товариства "Просвіта" і намаганням галицьких русофілів ...

                                               

Товариство імені Олександра Духновича

Общество імені Олександра Духновича - москвофільське культорно-освітнє товариство на Закарпатті з центрами в Ужгороді й Пряшеві. Засноване 22 березня 1923 року в Мукачеві, де розташовувалося його Центральне Правління. Товариства імені Олександра ...

                                               

Товариство нормальної і патологічної рефлексології, психології та педології імені академіка В. М. Бехтерєва

|розмір_зображення= Товариство нормальної і патологічної рефлексології, психології та педології імені академіка В. М. Бехтерєва при Одеському медичному інституті - наукове товариство міста Одеси. Товариство проводило діяльність в Одесі з 1926 по ...

                                               

Товариство одеських лікарів

|розмір_зображення= Товариство одеських лікарів - наукове товариство засноване 1849 року, перше медичне товариство Одеси. Головним завданням товариства був розвиток медичної науки і практики, допомога бідним, а також ведення медичної статистики О ...

                                               

Товариство правознавства і державних знань

|розмір_зображення= Товариство правознавства і державних знань при імператорському Новоросійському університеті - наукове товариство, засноване в Одесі у 1913 році. Товариство діяло при Новоросійському університеті, засновниками і активними учасн ...

                                               

Угроруська народна рада

Угроруська народна рада - мадяронська політична організація, яка користувалася підтримкою змадяризованої частини русинської інтелігенції, священиків та угорського населення Закарпаття.

                                               

Україна (товариство)

Товариство "Україна" - товариство, створене 1 жовтня 1960 в Києві на базі республіканського відділу радянського Комітету "За повернення на Батьківщину".

                                               

Українська Вільна Громада Америки

Українська Вільна Громада Америки - ідеологічно-гром. організація у США, заснована 1949 з кол. чл. Оборони України, що залишилися на соц дем. і самостійницьких позиціях на противагу до її радянофільського крила. До У. В. Г. А. у 1950-их pp. приєд ...

                                               

Українська захоронка

"Украинська Захоронка" - українське доброчинне товариство, котре займалося соціальною опікою над українськими дітьми-сиротами, матеріальною допомогою, педагогічним наглядом та національно-патріотичним вихованням.

                                               

Українська культурна рада

Українська культурна рада, заснована у Відні 1915 для керівництва українським культурним життям на еміграції, зокрема українським шкільництвом. Головою Української культурної ради був Ю. Романчук, фактичним керівником О. Колесса.

                                               

Українська Робітнича Організація

Українська Робітнича Організація в Канаді, ліва гром політ. організація, що її чл. у сер. 1930-их pp. у звязку з нац. політикою КПРС і сов. репресіями в Україні відокремилися від ком. Товариства Укр. Роб Фармерський Дім, Заснована спершу як Федер ...

                                               

Українська робітничо-селянська спілка

Украинська робітничо-селянська спилка - перша підпільна організація партійного типу в Україні повоєнного періоду, що після поразки ОУН-УПА вдалася до ненасильницьких, правових методів здобуття незалежності. Хоча ця організація діяла недовго і неб ...

                                               

Українська спілка воєнних інвалідів

Українська спілка воєнних інвалідів, також Українська спілка інвалідів Армії УНР - організація військових інвалідів Армії УНР на еміграції в Польщі, заснована 1920 року в Каліші, до 1926 року називалася Всеукраїнська спілка військових інвалідів. ...

                                               

Українська студентська громада в Петербурзі

Украинська студентська громада в Петербурзі - українська громадська організація, що діяла у 1898 - 1916 роках у Санкт-Петербурзі. Обєднувала українських студентів високих шкіл Петербурга. Проводила національно-виховну роботу серед студентських "з ...

                                               

Українська Філія Спілки Словацьких Письменників

Українська Філія Спілки Словацьких Письменників, заснована 1952; гуртує укр. письм. перев. з Пряшівщини. Ч. чл. - 30 - 40; пересічне ч. публікацій на рік - 10 - 12. 1969 декого з чл. спілки виключено за ліберальні погляди. Спілка періодично нагор ...

                                               

Українське гігієнічне товариство

Постало 1929 року у Львові заходами Маряна Панчишина, що став його головою і меценатом. Діяло в Галичині, мало філії по більших містах і гуртки. УГТ влаштовувало популярні виклади, виставки, курси для медсестер та санітарних робітників, ширило пр ...

                                               

Українське Католицьке Юнацтво

Українське Католицьке Юнацтво - католицька організація молоді в Канаді, заснована 1938 отцем М. Горошком у Саскачевані з існуючих гуртків молоді при парафіях. Іннші організатори: Б. Корчинський, А. Яремович, А. Жук, М. Бондар та ін. Голова Р. Дус ...

                                               

Українське Крайове Товариство охорони дітей і опіки над молоддю

Українське Крайове Товариство охорони дітей і опіки над молоддю, засноване у Львові 1917 заходами В. Децикевича й о. Т. Войнаровського під патронатом митрополита А. Шептицького. Товариство мало 20 філій і 4 секції: опіки над молоддю, видавничу, б ...

                                               

Українське лицарство "Залізняк"

Було засноване вихідцями з академічного товариства "Чорноморе" в липні 1934. Товариство було ідеологічним, усі члени сповідували ідеї виключно українського націоналізму. "Залізняк" був малочисельним товариством, в загальному в ньому було не більш ...

                                               

Українське народне мистецтво (кооператив)

"Українське Народне Мистецтво" - жіноча кооператива домашнього промислу, заснована 1922 року у Львові для пропаґування модерного застосування та збуту виробів народного мистецтва та домовиробництва й збереження чистоти їх стилю. З 1925 року "УНМ" ...

                                               

Українське наукове товариство

Украинське наукове товариство - засноване у 1907 у Києві з ініціативи професора Михайла Грушевського за зразком Наукового Товариства імені Шевченка у Львові з метою організації наукової праці й її популяризації українською мовою. Товариство мало ...

                                               

Українське науково-технічне товариство

Українське науково-технічне товариство, засноване 1927 в Харкові. Обєднувало професуру технічних шкіл і визначних інженерів. Видавало журнали: "Науково-Технічний Вісник" місячник; редактор В. Баланик, "Силікати" редактор В. Мазуренко, "Сільсько-г ...

                                               

Українське національне обєднання

Українське Національне Обєднання - політична організація закарпатських українців, що виникла у 1939 році і перебрала від Центральної Української Народної Ради функцію обстоювати інтереси українського населення.

Бесплатно и без рекламы
не нужно скачивать или устанавливать

Pino - логическая онлайн игра, в основе которой находится тактика и стратегия. Это ремикс на шахматы, шашки и уголки. Игра развивает воображение, концентрацию внимания, учит решать поставленные задачи, планировать свои действия и логически мыслить. Не важно сколько у вас фишек, главное как они размещены!

интеллектуальная игра онлайн →